Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perhe
Taivalkoskella varhaiskasvatus on yllättävän kysyttyä ja kohta palvelu muuttuu maksuttomaksi – uudet tilat valmistuvat tammikuulla

Tai­val­kos­kel­la var­hais­kas­va­tus on yl­lät­tä­vän ky­syt­tyä ja kohta palvelu muuttuu mak­sut­to­mak­si – uudet tilat val­mis­tu­vat tam­mi­kuul­la

29.11.2023 18:00
Tilaajille
MLL:n Lapsimessut järjestettiin Pirtin Kurkisalissa perinteestä poiketen – Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja: "Olemme tyytyväisiä"

MLL:n Lap­si­mes­sut jär­jes­tet­tiin Pirtin Kur­ki­sa­lis­sa pe­rin­tees­tä poi­ke­ten – Pu­das­jär­ven yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Olemme tyy­ty­väi­siä"

21.11.2023 12:00
Tilaajille
Vapettaminen lasten ja nuorten ikävä muoti-ilmiö – kyseenalainen, koukuttava villitys
Mielipidekirjoitus

Va­pet­ta­mi­nen lasten ja nuorten ikävä muo­ti-il­miö – ky­see­na­lai­nen, kou­kut­ta­va vil­li­tys

25.10.2023 11:02 2
Taivalkoskelaiset sisarukset Tanja ja Teija tuottavat kasvattajille lasten tunnetaitovälineitä – "Kilpailua tällä alalla on aika paljon"

Tai­val­kos­ke­lai­set si­sa­ruk­set Tanja ja Teija tuot­ta­vat kas­vat­ta­jil­le lasten tun­ne­tai­to­vä­li­nei­tä – "Kil­pai­lua tällä alalla on aika paljon"

05.10.2023 18:00
Tilaajille
Hallituksen politiikka ajaa lapsiperheitä tukalaan tilanteeseen
Kolumni

Hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka ajaa lap­si­per­hei­tä tu­ka­laan ti­lan­tee­seen

05.10.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärveltä kotoisin oleva Henna Vanhanen työskentelee yöt OYSin päivystyksessä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on ylivoimaisesti Suomen paras juoksija ikäluokassaan

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

28.09.2023 20:00
Tilaajille
Tältä näyttää Taivalkosken varhaiskasvatuksen väistötilojen tontilla nyt – kalusteisiin tarvitaan 50 000 euroa lisää

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt – ka­lus­tei­siin tar­vi­taan 50 000 euroa lisää

22.09.2023 12:24
Tilaajille
Taivalkosken kunta tarjoaa harkinnan mukaan varhaiskasvatusta koulupäivän jälkeen myös ykkös- ja kakkosluokkalaisille

Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa har­kin­nan mukaan var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­päi­vän jälkeen myös ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

21.09.2023 14:09
Tilaajille
Muistokirjoitus: Savutorpasta hyvinvointiin – 100-vuotiaaksi eläneen Ano Tenhusen elämä oli kuin Suomen tasavallan itsenäisyys

Muis­to­kir­joi­tus: Sa­vu­tor­pas­ta hy­vin­voin­tiin – 100-vuo­tiaak­si eläneen Ano Ten­hu­sen elämä oli kuin Suomen ta­sa­val­lan it­se­näi­syys

31.08.2023 15:00
Tilaajille
Edunvalvontavaltuutus kuntoon terveenä ollessa – valtakirjaa voi muokata vuosien saatossa ennen kuin on tarve ottaa se käyttöön

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kuntoon ter­vee­nä ollessa – ­val­ta­kir­jaa voi muokata vuosien saa­tos­sa ennen kuin on tarve ottaa se käyt­töön

30.08.2023 15:00
Tilaajille
Hellepäivää vietettiin iloisesti piknikin parissa Pudasjärvellä – Koululaisia kesäloman päättyminen harmittaa, mutta kavereita on taas kiva nähdä

Hel­le­päi­vää vie­tet­tiin iloi­ses­ti pik­ni­kin parissa Pu­das­jär­vel­lä – Kou­lu­lai­sia ke­sä­lo­man päät­ty­mi­nen har­mit­taa, mutta ka­ve­rei­ta on taas kiva nähdä

08.08.2023 15:30
Tilaajille
Aloita lapsen kanssa koulumatkan harjoittelu hyvissä ajoin

Aloita lapsen kanssa kou­lu­mat­kan har­joit­te­lu hyvissä ajoin

01.08.2023 06:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: "Ihmisen ihmisarvon ja arvokkuuden mitätöivät sanat voivat valitettavasti muuttua nopeastikin julmiksi teoiksi"
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Ih­mi­sen ih­mis­ar­von ja ar­vok­kuu­den mi­tä­töi­vät sanat voivat va­li­tet­ta­vas­ti muuttua no­peas­ti­kin jul­mik­si teoik­si"

26.07.2023 08:00 3
Tilaajille
Ihanaa, kun ei tarvitse kasvaa aikuiseksi koskaan, vaan voi olla ikuisesti napero – Toriemäntä Kerttu Simu tietää, että rakkaus ja uudet hiukset nuorentavat

Ihanaa, kun ei tar­vit­se kasvaa ai­kui­sek­si kos­kaan, vaan voi olla ikui­ses­ti napero – To­ri­emän­tä Kerttu Simu tietää, että rakkaus ja uudet hiukset nuo­ren­ta­vat

20.07.2023 11:00
Tilaajille
Juhannuskokko loimusi Rivieralla – Kurenalan kyläyhdistyksen juhannusaaton tapahtumassa koolla 80 henkeä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­han­nus­kok­ko loimusi Ri­vie­ral­la – Ku­re­na­lan ky­lä­yh­dis­tyk­sen ju­han­nus­aa­ton ta­pah­tu­mas­sa koolla 80 henkeä

27.06.2023 12:24
Tilaajille
"Matti toi minulle kotoaan kahvinkeittimen ja totesi, että josko nyt kahvinkeitto onnistuisi" – Mirja Hautakankaan ja Matti Taivalkosken rakkaustarina sai alkunsa työpaikalta, ja hääkellot soivat Taivalkosken kirkossa heinäkuussa

"Matti toi minulle kotoaan kah­vin­keit­ti­men ja totesi, että josko nyt kah­vin­keit­to on­nis­tui­si" – Mirja Hau­ta­kan­kaan ja Matti Tai­val­kos­ken rak­kaus­ta­ri­na sai alkunsa työ­pai­kal­ta, ja hää­kel­lot soivat Tai­val­kos­ken kir­kos­sa hei­nä­kuus­sa

24.06.2023 15:00
Tilaajille
Pahoinvoinnin hintalappu satoja miljoonia euroja: Pohteen mukaan asukkaiden elämänlaatu on heikentynyt

Pa­hoin­voin­nin hin­ta­lap­pu satoja mil­joo­nia euroja: Pohteen mukaan asuk­kai­den elä­män­laa­tu on hei­ken­ty­nyt

04.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Kymmenlapsisen perheen äiti ja maatilan emäntä Merja Jumisko-Putula haluaa kasvattajana korostaa epäitsekkyyttä ja empatiakykyä – Äitienpäivänä edessä on reissu Helsinkiin

Kym­men­lap­si­sen perheen äiti ja maa­ti­lan emäntä Merja Ju­mis­ko-Pu­tu­la haluaa kas­vat­ta­ja­na ko­ros­taa epä­it­sek­kyyt­tä ja em­pa­tia­ky­kyä – Äi­tien­päi­vä­nä edessä on reissu Hel­sin­kiin

10.05.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärveläisäiti Merja Jumisko-Putula palkitaan kasvatustyöstä – Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein myönnetään 39 äidille

Pu­das­jär­ve­läis­äi­ti Merja Ju­mis­ko-Pu­tu­la pal­ki­taan kas­va­tus­työs­tä – Suomen Val­koi­sen Ruusun I luokan mitali kul­ta­ris­tein myön­ne­tään 39 äidille

05.05.2023 17:03
Tilaajille
Maahanmuuttajanuorten perheryhmäkodin toiminta loppuu tänä vuonna Pudasjärvellä

Maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten per­he­ryh­mä­ko­din toi­min­ta loppuu tänä vuonna Pu­das­jär­vel­lä

26.04.2023 11:47
Tilaajille