Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kansanedustajat
Edustajat jättivät vaalirahailmoituksensa – Oinas-Panuman ja Aittakummun kampanjat maksoivat liki 40 000 euroa, katso vaalirahalinkistä myös muiden edustajien vaalirahailmoitukset

Edus­ta­jat jät­ti­vät vaa­li­ra­ha­il­moi­tuk­sen­sa – Oi­nas-Pa­nu­man ja Ait­ta­kum­mun kam­pan­jat mak­soi­vat liki 40 000 euroa, katso vaa­li­ra­ha­lin­kis­tä myös muiden edus­ta­jien vaa­li­ra­ha­il­moi­tuk­set

06.06.2023 13:22
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

25.05.2023 10:15
Tilaajille
Oinas-Panuma ilmoittaa jatkavansa valtuuston johdossa – kansanedustajan avustajaksi kokenut Juha Ahtonen

Oi­nas-Pa­nu­ma il­moit­taa jat­ka­van­sa val­tuus­ton joh­dos­sa – kan­san­edus­ta­jan avus­ta­jak­si kokenut Juha Ahtonen

15.05.2023 17:30
Tilaajille
Hinausauton kyydillä lentokentälle – Näin pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa kohti eduskuntaa, katso videot

Hi­naus­au­ton kyy­dil­lä len­to­ken­täl­le – Näin pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa kohti edus­kun­taa, katso videot

11.04.2023 19:42 1
Tilaajille
Kansanedustaja Olga Oinas-Panuma saapuu Pudasjärveltä Oulunsalon lentokentälle Ietin Rattaiden hinausauton kyydissä ja jatkaa matkaansa kohti Helsinkiä ja eduskuntaa.

Kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma saapuu Pu­das­jär­vel­tä Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dis­sä ja jatkaa mat­kaan­sa kohti Hel­sin­kiä ja edus­kun­taa.

11.04.2023 19:35
Tilaajille
Uusi kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa eduskuntaan kotipihaltaan Pudasjärven Panumalta Ietin Rattaiden hinausauton kyydillä. Yrittäjä Erkki Tauriainen vei kansanedustajan Oulunsalon lentokentälle, josta matka jatkui kohti Helsinkiä.

Uusi kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa edus­kun­taan ko­ti­pi­hal­taan Pu­das­jär­ven Pa­nu­mal­ta Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dil­lä. Yrit­tä­jä Erkki Tau­riai­nen vei kan­san­edus­ta­jan Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le, josta matka jatkui kohti Hel­sin­kiä.

11.04.2023 19:27
Tilaajille
Näitä asioita Olga Oinas-Panuma aikoo viedä eteenpäin eduskunnassa – "Haluan pysyä helposti lähestyttävänä ihmisenä, jolla juuret eivät unohdu"

Näitä asioita Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aikoo viedä eteen­päin edus­kun­nas­sa – "Haluan pysyä hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä­nä ih­mi­se­nä, jolla juuret eivät unohdu"

08.04.2023 12:00
Tilaajille
Näin Olga Oinas-Panuman ensimmäiset päivät vaalien jälkeen ovat sujuneet – Uudet kansanedustajat kokoontuvat eduskuntatalolle tiistaina noutamaan valtakirjansa

Näin Olga Oi­nas-Pa­nu­man en­sim­mäi­set päivät vaalien jälkeen ovat su­ju­neet – Uudet kan­san­edus­ta­jat ko­koon­tu­vat edus­kun­ta­ta­lol­le tiis­tai­na nou­ta­maan val­ta­kir­jan­sa

05.04.2023 17:27
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma teki vaalihistoriaa – Pudasjärveläinen kansanedustaja viidenkymmenen vuoden jälkeen

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma teki vaa­li­his­to­riaa – Pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja vii­den­kym­me­nen vuoden jälkeen

04.04.2023 09:00 1
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat kukitettiin Rotuaarilla, paikalla oli 11 edustajaa

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat ku­ki­tet­tiin Ro­tuaa­ril­la, pai­kal­la oli 11 edus­ta­jaa

03.04.2023 17:08
Tilaajille
Entiset päättäjät neuvovat tuoretta kansanedustajaa: "Oma linja pidettävä ja verkostot kuntoon"

Entiset päät­tä­jät neu­vo­vat tuo­ret­ta kan­sa­ne­dus­ta­jaa: "Oma linja pi­det­tä­vä ja ver­kos­tot kun­toon"

03.04.2023 23:47
Tilaajille
Kaleva Median eduskuntavaalikone aukesi ehdokkaille – Kantaa kysytään muun muassa liikennehankkeisiin ja tuulivoimaan

Kaleva Median edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne aukesi eh­dok­kail­le – Kantaa ky­sy­tään muun muassa lii­ken­ne­hank­kei­siin ja tuu­li­voi­maan

18.01.2023 09:43
Keskustalla nimettynä Oulun vaalipiiriin yhtä vaille kaikki eduskuntavaaliehdokkaat – katso lista ehdokkaista

Kes­kus­tal­la ni­met­ty­nä Oulun vaa­li­pii­riin yhtä vaille kaikki edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – katso lista eh­dok­kais­ta

24.09.2022 19:55
Tilaajille
Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat vastustavat Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuksen lopettamista – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Ha­ra­kal­le lä­he­tet­tiin kaik­kien al­le­kir­joit­ta­ma ve­too­mus

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat vas­tus­ta­vat Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuk­sen lo­pet­ta­mis­ta – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Ha­ra­kal­le lä­he­tet­tiin kaik­kien al­le­kir­joit­ta­ma ve­too­mus

16.11.2021 19:01
Mari-Leena Talvitie valittiin Oulun vaalipiirin kansanedustajien yhdyshenkilöksi

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie va­lit­tiin Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien yh­dys­hen­ki­lök­si

08.01.2021 13:49
Ex-pääministeri Juha Sipilän puolittuneetkin tulot riittivät Oulun vaalipiirin kansanedustajien tulokärkeen – katso koko listaus

Ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilän puo­lit­tu­neet­kin tulot riit­ti­vät Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien tu­lo­kär­keen – katso koko listaus

03.11.2020 19:28
Tilaajille
Eduskunnasta Juha Sipilä: Pohjois-Pohjanmaa koronan jälkeisen kasvun veturiksi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Juha Sipilä: Poh­jois-Poh­jan­maa koronan jäl­kei­sen kasvun ve­tu­rik­si

28.10.2020 06:00
Lännen Median kysely: Kansanedustajat haluavat turvata koskiensuojelulain

Lännen Median kysely: Kan­san­edus­ta­jat ha­lua­vat turvata kos­kien­suo­je­lu­lain

02.07.2016 12:00