Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luonto
Kuukausi
Saako metsässä huutaa tai milloin viimeisenä saapunut pääsee sisään autiotupaan? Selvitimme vastaukset 15 kiperään retkipulmaan

Saako met­säs­sä huutaa tai milloin vii­mei­se­nä saa­pu­nut pääsee sisään au­tio­tu­paan? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan

03.12.2023 18:52
Tilaajille
Viinivaara-päätöksestä tullaan valittamaan – vedenotolle asetettu runsaasti rajoitteita

Vii­ni­vaa­ra-pää­tök­ses­tä tullaan va­lit­ta­maan – ve­den­otol­le ase­tet­tu run­saas­ti ra­joit­tei­ta

29.11.2023 05:00
Tilaajille
Koealoilla selviää, mitä metsä parhaiten kasvaa – siperianlehtikuusi menestyy hyvin Pärjän Saarivaarassa Luonnonvarakeskuksen koealueella

Koe­aloil­la sel­viää, mitä metsä par­hai­ten kasvaa – si­pe­rian­leh­ti­kuu­si me­nes­tyy hyvin Pärjän Saa­ri­vaa­ras­sa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen koe­alueel­la

27.11.2023 16:30 2
Tilaajille
Myyrien runsaus jatkuu Oulun seudulla – Talvella on odotettavissa taimituhoja ja myyräkuumetta

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seu­dul­la – ­Tal­vel­la on odo­tet­ta­vis­sa tai­mi­tu­ho­ja ja myy­rä­kuu­met­ta

27.11.2023 15:00
Alkaneen viikon kylmin päivä on maanantai – Koillistuuli lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenellä asteella Oulun seudulla

Al­ka­neen viikon kylmin päivä on maa­nan­tai – ­Koil­lis­tuu­li lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta jopa kym­me­nel­lä as­teel­la Oulun seu­dul­la

26.11.2023 19:05
Tilaajille
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka ulottuu Pudasjärvelle asti

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka ulottuu Pu­das­jär­vel­le asti

26.11.2023 15:00
Tilaajille
Puolangalta löytyi jättiraakku – "Kukaties maailman suurin"

Puo­lan­gal­ta löytyi jät­ti­raak­ku – "Ku­ka­ties maail­man suurin"

25.11.2023 18:00
Tilaajille
Viikonvaihteessa sataa hieman lunta - ensi viikolla sataa vielä lisää lunta

Vii­kon­vaih­tees­sa sataa hieman lunta - ensi vii­kol­la sataa vielä lisää lunta

24.11.2023 15:00
Viikko alkaa leudossa pakkasessa, puolen viikon maissa tulee lunta ja loppuviikosta kylmenee

Viikko alkaa leu­dos­sa pak­ka­ses­sa, puolen viikon maissa tulee lunta ja lop­pu­vii­kos­ta kyl­me­nee

20.11.2023 08:55
Tilaajille
Erä-lehti ja HS: Metsähallitus lakkauttamassa jopa kolmanneksen retkeilijöiden taukopaikoista, syynä hallituksen säästöt

Erä-leh­ti ja HS: Met­sä­hal­li­tus lak­kaut­ta­mas­sa jopa kol­man­nek­sen ret­kei­li­jöi­den tau­ko­pai­kois­ta, syynä hal­li­tuk­sen säästöt

22.11.2023 21:41 2
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

11.11.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven keskustassa Pietarilan talviuintipaikan suosio kasvaa koko ajan, mutta vielä ei pääse avantoon – muutkin Kurenalan talviurheilupaikat odotuttavat harrastajia

Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa Pie­ta­ri­lan tal­vi­uin­ti­pai­kan suosio kasvaa koko ajan, mutta vielä ei pääse avan­toon – muutkin Ku­re­na­lan tal­vi­ur­hei­lu­pai­kat odo­tut­ta­vat har­ras­ta­jia

07.11.2023 13:45
Tilaajille
Hirvenmetsästystä valvottiin lokakuussa kautta Suomen – epäkohtia havaittiin vähän kohtaamisiin nähden

Hir­ven­met­säs­tys­tä val­vot­tiin lo­ka­kuus­sa kautta Suomen – e­pä­koh­tia ha­vait­tiin vähän koh­taa­mi­siin nähden

07.11.2023 06:00
Tilaajille
Matalat ojat riittävät metsään – pudasjärveläisten tutkimussoiden mittauksilla selvitettiin puiden kasvua ja ojien kunnostusten ympäristövaikutuksia

Matalat ojat riit­tä­vät metsään – pu­das­jär­ve­läis­ten tut­ki­mus­soi­den mit­tauk­sil­la sel­vi­tet­tiin puiden kasvua ja ojien kun­nos­tus­ten ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia

06.11.2023 09:57
Tilaajille
Vanhemmat
Syötteen luontokeskus on marraskuun kiinni ja avautuu taas joulukuussa

Syöt­teen luon­to­kes­kus on mar­ras­kuun kiinni ja avautuu taas jou­lu­kuus­sa

02.11.2023 05:00
Tilaajille
Lokakuu oli kylmä ja vesistöt jäätyivät normaalia aikaisemmin Pudasjärvellä

Lokakuu oli kylmä ja ve­sis­töt jää­tyi­vät nor­maa­lia ai­kai­sem­min Pu­das­jär­vel­lä

01.11.2023 15:06
Tilaajille
Syötteen kansallispuiston alueella perinteiset tervahaudat vähissä – arkeologi Paula Pelttari tutki Syötteen luontoa viime kesänä

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton alueel­la pe­rin­tei­set ter­va­hau­dat vähissä – ar­keo­lo­gi Paula Pelt­ta­ri tutki Syöt­teen luontoa viime kesänä

30.10.2023 12:00
Tilaajille
Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka palokuntalaiset irroittivat linnun moottorisahalla

Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka pa­lo­kun­ta­lai­set ir­roit­ti­vat linnun moot­to­ri­sa­hal­la

27.10.2023 13:10
Tilaajille
"Aikuinen lintu ei jäädy kiinni" – jäällä oleva joutsen on harvoin pulassa, mutta ilmoituksia niistä tulee Lapin pelastuslaitokselle paljon

"Ai­kui­nen lintu ei jäädy kiinni" – jäällä oleva joutsen on harvoin pu­las­sa, mutta il­moi­tuk­sia niistä tulee Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­le paljon

27.10.2023 05:00
Tilaajille
Kuu pimenee osittain ensi viikonvaihteessa – pimennyksen parhaat hetket ennen puolta yötä

Kuu pimenee osit­tain ensi vii­kon­vaih­tees­sa – ­pi­men­nyk­sen parhaat hetket ennen puolta yötä

24.10.2023 14:00
Tilaajille