Luonto
Viikko

Ku­lot­ta­mal­la tehtiin elämää Pik­ku-Mau­kul­la

18.06.2021 14:46
Tilaajille

Jär­vil­lä si­ni­le­vä­ha­vain­not hieman li­sään­ty­neet, mutta määrä on yhä vä­häi­nen

18.06.2021 04:00
Tilaajille

Kesän mar­ja­sa­dos­ta tulossa hyvä, vaikka Vie­no-myrs­ky on saat­ta­nut rie­po­tel­la hillan ku­kin­to­ja

17.06.2021 06:00
Tilaajille

Hyön­teis­tut­ki­ja: Ther­ma­cell ei anna syytä pa­niik­kiin – "Kuuluu elä­mään, että aja­tel­laan myös ih­mis­nä­kö­kul­maa"

16.06.2021 16:32
Tilaajille

Vie­no-myrs­ky ei ai­heut­ta­nut juu­ri­kaan va­hin­ko­ja Poh­jois-Suo­mes­sa – vain muu­ta­mia puita kaa­tui­li

15.06.2021 21:29

Tuuli voi­mis­tuu tänään myös Pu­das­jär­vel­lä – säh­kö­kat­kot mah­dol­li­sia illan aikana

15.06.2021 11:13
Tilaajille

Ra­port­ti suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä val­mis­tui – Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mie­les­tä su­si­kan­ta on liian pieni ylei­seen met­säs­tyk­seen

15.06.2021 09:11
Tilaajille

Myrs­ky­tuu­let voi­mis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la päivän aikana – säh­kö­kat­ko­ja voi tulla, pi­ha­ka­lus­teet kan­nat­taa laittaa suojaan

15.06.2021 07:33

Luvassa sadetta ja kovia tuu­len­puus­kia tiis­taik­si – sa­de­rin­ta­ma saapuu vii­meis­tään yön aikana

14.06.2021 18:03
Tilaajille

Elävä Iijoki soutaa Jo­ki­jär­vel­tä Ki­pi­nään – "Pan­de­mia on nos­ta­nut ko­ti­mai­sen luonnon tar­joa­mien elä­mys­ten mer­ki­tys­tä en­ti­ses­tään"

14.06.2021 13:21
Tilaajille

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa ura­koi­daan reit­te­jä ja tau­ko­paik­ko­ja entistä ehom­mik­si – Nä­köa­la­tien-reit­ti Ket­tu­maan ke­ven­nyk­sek­si ja pit­kos­puut kol­mi­lank­kui­sik­si

14.06.2021 12:19
Tilaajille

Vapepan vinkit: ava­ruus­peit­to ja maas­to­kart­ta metsään mukaan – viime kesänä ek­sy­nei­tä oli en­nä­tys­mää­rä

14.06.2021 11:06
Tilaajille
Metsän kulotus Pikku-Maukulla

Metsän kulotus Pik­ku-Mau­kul­la

13.06.2021 19:23
Tilaajille
Kulotus Pikku-Maukulla

Kulotus Pik­ku-Mau­kul­la

13.06.2021 19:13
Tilaajille
Metsän kulotusta Pikku-Maukulla 2

Metsän ku­lo­tus­ta Pik­ku-Mau­kul­la 2

13.06.2021 19:05
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Met­sä­pa­lo­jen riski on nyt eri­tyi­sen suuri maan poh­jois­osas­sa – No­peas­ti le­viä­vien palojen riski on vii­kon­lop­pu­na eri­tyi­sen suuri Koil­lis­maal­la

11.06.2021 15:36
Tilaajille

Lin­tu­ve­det ja pe­rin­ne­bio­too­pit odot­ta­vat hoitoa – Ky­syim­me, miten Hel­mi-oh­jel­ma etenee

11.06.2021 15:00
Tilaajille

Kou­lu­lai­set ke­sä­töis­sä met­sis­sä: puun­tai­mien is­tu­tuk­ses­sa valtion mailla

11.06.2021 13:05
Tilaajille

Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on yhä rau­hal­li­nen, jär­vil­lä ja me­ri­alueil­la yk­sit­täi­siä si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja

10.06.2021 19:00
Tilaajille

Valtion metsiin aiempaa vä­hem­män taimia – Tänä vuonna is­tu­te­taan yh­teen­sä 18 mil­joo­naa taimea

10.06.2021 16:00
Tilaajille