Lukio
Pudasjärven lukio Pohjois-Pohjanmaan paras STT:n lu­kio­vertailussa ja valtakunnallisestikin sijoitus yltää kärkikahinoihin

Pu­das­jär­ven lukio Poh­jois-Poh­jan­maan paras STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa ja ­val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin si­joi­tus yltää kär­ki­ka­hi­noi­hin

04.06.2022 08:16
Tilaajille
Ammatilliseen koulutukseen haettiin hyvin yhteishaussa – Taivalkosken lukioon hakeneiden määrä rojahti

Am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haet­tiin hyvin yh­teis­haus­sa – Tai­val­kos­ken lukioon ha­ke­nei­den määrä rojahti

29.03.2022 07:42
Tilaajille
Pudasjärven lukiolle ja ammattioppilaitokselle kaavaillaan urheilulinjaa jo ensi kevääksi – Hirsiakatemia tukisi huippu-urheilijalupauksia urheilijan polulla

Pu­das­jär­ven lu­kiol­le ja am­mat­ti­op­pi­lai­tok­sel­le kaa­vail­laan ur­hei­lu­lin­jaa jo ensi ke­vääk­si – Hir­si­aka­te­mia tukisi huip­pu-ur­hei­li­ja­lu­pauk­sia ur­hei­li­jan polulla

10.12.2021 04:00
Tilaajille
Tulokset tulivat: uusien ylioppilaiden listassa kolme nimeä Pudasjärven lukiosta ja yksi Taivalkosken lukiosta

Tu­lok­set tu­li­vat: uusien yli­op­pi­lai­den lis­tas­sa kolme nimeä Pu­das­jär­ven lu­kios­ta ja yksi Tai­val­kos­ken lu­kios­ta

11.11.2021 11:22
Tilaajille
Pudasjärvellä eLukion tilalle uusia ratkaisuja – Oulun kaupunki on irtaantumassa yhteisestä etälukiosta

Pu­das­jär­vel­lä eLukion tilalle uusia rat­kai­su­ja – Oulun kau­pun­ki on ir­taan­tu­mas­sa yh­tei­ses­tä etä­lu­kios­ta

08.04.2021 08:00
Tilaajille
Abiturientteja kehotetaan omaehtoiseen karanteeniin ensi tiistaista lähtien, oireisena kokeeseen ei saa mennä – ministeriö päivitti ohjeita

Abi­tu­rient­te­ja ke­ho­te­taan oma­eh­toi­seen ka­ran­tee­niin ensi tiis­tais­ta läh­tien, oi­rei­se­na ko­kee­seen ei saa mennä – mi­nis­te­riö päi­vit­ti ohjeita

26.02.2021 09:09
Tilaajille
OSAO laajentaa Pudasjärvellä yhteistyötä kansalaisopiston kanssa – Taivalkoskella mahdollisuus kolmoistutkintoon

OSAO laa­jen­taa Pu­das­jär­vel­lä yh­teis­työ­tä kan­sa­lais­opis­ton kanssa – Tai­val­kos­kel­la mah­dol­li­suus kol­mois­tut­kin­toon

09.02.2021 11:30
Tilaajille
Työhanskat ja valkolakki samalla kertaa – Taivalkoskella  mahdollisuus kolmoistutkintoon eli ammattitutkinto,  lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto

Työ­hans­kat ja val­ko­lak­ki samalla kertaa – Tai­val­kos­kel­la mah­dol­li­suus kol­mois­tut­kin­toon eli am­mat­ti­tut­kin­to, lukion päät­tö­to­dis­tus ja yli­op­pi­las­tut­kin­to

01.11.2020 04:00
Tilaajille
Unelma lentäjän urasta heräsi jo lapsena – Vilma tuli Kajaanista Pudasjärven lukioon ilmailulinjalle

Unelma len­tä­jän urasta heräsi jo lapsena – Vilma tuli Ka­jaa­nis­ta Pu­das­jär­ven lukioon il­mai­lu­lin­jal­le

17.08.2020 11:30
Tilaajille
Näin pyörähdeltiin Hirsikampuksella – Pudasjärven lukion vanhojen tanssit kuvina

Näin pyö­räh­del­tiin Hir­si­kam­puk­sel­la – Pu­das­jär­ven lukion van­ho­jen tanssit kuvina

15.02.2019 15:30
Valta vaihtui Pudasjärven lukiolla – katso kuvat vanhojen tanssien pyörteistä

Valta vaihtui Pu­das­jär­ven lu­kiol­la – katso kuvat van­ho­jen tans­sien pyör­teis­tä

15.02.2019 15:00
Pudasjärven abiturientit penkkariajelulla – katso millaisissa asuissa Hirsikampuksen abit juhlivat

Pu­das­jär­ven abi­tu­rien­tit penk­ka­ria­je­lul­la – katso mil­lai­sis­sa asuissa Hir­si­kam­puk­sen abit juh­li­vat

14.02.2019 13:00
Into ilmaan on kova, tietää lennonopettaja – ilmailulukiolaiset lentävät ultrakevyellä

Into ilmaan on kova, tietää len­non­opet­ta­ja – il­mai­lu­lu­kio­lai­set len­tä­vät ult­ra­ke­vyel­lä

09.12.2018 10:00
Ei ylioppilasjuhlia tällä kertaa Pudasjärvellä

Ei yli­op­pi­las­juh­lia tällä kertaa Pu­das­jär­vel­lä

21.11.2018 13:30
Pudasjärven ilmailulukiolle haetaan nostetta markkinoinnilla – tulossa myös lentosimulaattorisovellus

Pu­das­jär­ven il­mai­lu­lu­kiol­le haetaan nos­tet­ta mark­ki­noin­nil­la – tulossa myös len­to­si­mu­laat­to­ri­so­vel­lus

29.10.2017 10:00
Kuusi oppilasta aloittaa Pudasjärvellä käynnistyvässä ilmailulukiossa – koulutus kiinnosti yli kuntarajojen

Kuusi op­pi­las­ta aloit­taa Pu­das­jär­vel­lä käyn­nis­ty­väs­sä il­mai­lu­lu­kios­sa – kou­lu­tus kiin­nos­ti yli kun­ta­ra­jo­jen

10.08.2017 12:00
Pudasjärven lukion ilmailulinjalle kuusi oppilasta – "Ensimmäisen vuoden pioneerityö alkamassa"

Pu­das­jär­ven lukion il­mai­lu­lin­jal­le kuusi op­pi­las­ta – "En­sim­mäi­sen vuoden pio­nee­ri­työ al­ka­mas­sa"

25.06.2017 09:00
Pudasjärven lukioon valittiin 29 uutta opiskelijaa – katso lista uusista lukiolaisista

Pu­das­jär­ven lukioon va­lit­tiin 29 uutta opis­ke­li­jaa – katso lista uusista lu­kio­lai­sis­ta

15.06.2017 11:09