Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Maankäyttö
Nivankankaan oikaisuvaatimukset eivät johtaneet mihinkään – kaupunginhallitus hylkäsi tehdyt vaatimukset

Ni­van­kan­kaan oi­kai­su­vaa­ti­muk­set eivät joh­ta­neet mi­hin­kään – kau­pun­gin­hal­li­tus hylkäsi tehdyt vaa­ti­muk­set

13.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Sirpa Ollila valittiin maankäyttöpäälliköksi Pudasjärvelle – virka oli haettavana kahteen kertaan

Sirpa Ollila va­lit­tiin maan­käyt­tö­pääl­li­kök­si Pu­das­jär­vel­le – virka oli haet­ta­va­na kahteen kertaan

29.05.2023 14:10
Tilaajille
Kaksi kutsutaan haastatteluun Pudasjärven maankäyttöpäälliköksi – virka oli haettavana kahteen kertaan

Kaksi kut­su­taan haas­tat­te­luun Pu­das­jär­ven maan­käyt­tö­pääl­li­kök­si – virka oli haet­ta­va­na kahteen kertaan

12.05.2023 17:40
Tilaajille
Laskimme kuinka paljon metsää jää voimaloiden alle: "Tuulivoiman ja metsätalouden välillä on selvä win–win-tilanne"

Las­kim­me kuinka paljon metsää jää voi­ma­loi­den alle: "Tuu­li­voi­man ja met­sä­ta­lou­den välillä on selvä win–­win-ti­lan­ne"

23.04.2023 08:00
Tilaajille
Maankäyttöpäällikön hakuaikaa jatkettiin toistamiseen

Maan­käyt­tö­pääl­li­kön ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin tois­ta­mi­seen

01.04.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvelle valittiin maankäyttöpäällikkö – Johtavan rakennustarkastajan virkaa hakeneista kolme haastatteluun

Pu­das­jär­vel­le va­lit­tiin maan­käyt­tö­pääl­lik­kö – Joh­ta­van ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kolme haas­tat­te­luun

16.02.2023 11:39
Tilaajille
Tuulivoiman ja porotalouden ristiriitojen ratkaisemiseen koottiin lista parhaista käytännöistä

Tuu­li­voi­man ja po­ro­ta­lou­den ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­seen koot­tiin lista par­hais­ta käy­tän­nöis­tä

16.01.2023 09:08 1
Tilaajille
Pudasjärvi hakee maankäyttöpäällikköä, toiveissa "harvaan asutun seutukunnan arvon tunteva ammattilainen"

Pu­das­jär­vi hakee maan­käyt­tö­pääl­lik­köä, toi­veis­sa "har­vaan asutun seu­tu­kun­nan arvon tunteva am­mat­ti­lai­nen"

22.12.2022 13:59
Tilaajille
Poronhoidossa maankäyttö on elämäntapaa, ei elinkeinoa – tutkija loisi porotaloudelle vahvemman aseman neuvotteluissa

Po­ron­hoi­dos­sa maan­käyt­tö on elä­män­ta­paa, ei elin­kei­noa – tutkija loisi po­ro­ta­lou­del­le vah­vem­man aseman neu­vot­te­luis­sa

08.06.2022 13:53
Tilaajille
Mitä jos poronhoito keksittäisiin vasta nyt?

Mitä jos po­ron­hoi­to kek­sit­täi­siin vasta nyt?

07.02.2022 14:00
Tilaajille
Tonttikauppa käy kuumana Pudasjärvellä – rakennuspaikkoja varataan vilkkaasti Syötteen matkailualueelta, mutta myös Kurenalta

Tont­ti­kaup­pa käy kuumana Pu­das­jär­vel­lä – ra­ken­nus­paik­ko­ja va­ra­taan vilk­kaas­ti Syöt­teen mat­kai­lua­lueel­ta, mutta myös Ku­re­nal­ta

04.03.2021 11:56
Tilaajille
Vapaa-ajan asuntojen määrä on kasvanut vauhdilla – Pudasjärven maankäytön suunnitelmassa katsotaan kauas

Va­paa-ajan asun­to­jen määrä on kas­va­nut vauh­dil­la – Pu­das­jär­ven maan­käy­tön suun­ni­tel­mas­sa kat­so­taan kauas

14.12.2018 08:00