Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tonttikauppa
Viimeisin 24 tuntia
Nivankankaan tonttien myynti aloitettu –yhtään tonttia ei vielä varattu

Ni­van­kan­kaan tont­tien myynti aloi­tet­tu –yhtään tonttia ei vielä varattu

28.02.2024 16:09
Tilaajille
Vanhemmat
Nivankankaan omakotitontit tulossa myyntiin helmikuun alussa – tarjolla 17 tonttia, katso hinnoittelu ja sijainnit

Ni­van­kan­kaan oma­ko­ti­ton­tit tulossa myyn­tiin hel­mi­kuun alussa – tar­jol­la 17 tont­tia, katso hin­noit­te­lu ja si­jain­nit

15.01.2024 05:00
Tilaajille
Uusia tontteja tulossa Syötteen luontokeskuksen läheisyyteen – Metsähallituksen tonttikauppa on hidastunut huippuvuosista

Uusia tont­te­ja tulossa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen lä­hei­syy­teen – Met­sä­hal­li­tuk­sen tont­ti­kaup­pa on hi­das­tu­nut huip­pu­vuo­sis­ta

23.08.2023 11:45
Tilaajille
Kaupungin Syötteen tonttien välitys ulkoistettiin – kaupungilla tontteja Luokkavaarassa ja Hulhavanahossa

Kau­pun­gin Syöt­teen tont­tien välitys ul­kois­tet­tiin – kau­pun­gil­la tont­te­ja Luok­ka­vaa­ras­sa ja Hul­ha­va­na­hos­sa

27.03.2023 17:15
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ostaa määräalan Toritien varresta – "Kiinteistön käyttö ilman määräalan hallintaoikeutta on mahdotonta"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa mää­rä­alan To­ri­tien var­res­ta – "Kiin­teis­tön käyttö ilman mää­rä­alan hal­lin­ta­oi­keut­ta on mah­do­ton­ta"

18.02.2023 15:00
Tilaajille
Seurakunnan tonteista on myyty jo muutama: "Myynnin lähtökohtana on ollut kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen"

Seu­ra­kun­nan ton­teis­ta on myyty jo muu­ta­ma: "Myyn­nin läh­tö­koh­ta­na on ollut kau­pun­gin elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mi­nen"

09.06.2021 08:00
Tilaajille
Tonttikauppa käy kuumana Pudasjärvellä – rakennuspaikkoja varataan vilkkaasti Syötteen matkailualueelta, mutta myös Kurenalta

Tont­ti­kaup­pa käy kuumana Pu­das­jär­vel­lä – ra­ken­nus­paik­ko­ja va­ra­taan vilk­kaas­ti Syöt­teen mat­kai­lua­lueel­ta, mutta myös Ku­re­nal­ta

04.03.2021 11:56
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan omistamia tontteja tulossa myyntiin – Hilturannassa tarjolla rantatontteja

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan omis­ta­mia tont­te­ja tulossa myyn­tiin – Hil­tu­ran­nas­sa tar­jol­la ran­ta­tont­te­ja

26.02.2021 16:47
Tilaajille
Syötteen Välihuikoselle läjitysalue – vilkkaan rakentamisen takia tarvitaan paikka kaivuumaille

Syöt­teen Vä­li­hui­ko­sel­le lä­ji­tys­alue – vilk­kaan ra­ken­ta­mi­sen takia tar­vi­taan paikka kai­vuu­mail­le

25.02.2021 11:00 1
Tilaajille