Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Järvet
Pudasjärven Naisjärveltä löytynyt kesäpaikka petti odotukset – "Sydänkesällä täällä ei voi uida eikä kalastaa"

Pu­das­jär­ven Nais­jär­vel­tä löy­ty­nyt ke­sä­paik­ka petti odo­tuk­set – "­Sy­dän­ke­säl­lä täällä ei voi uida eikä ka­las­taa"

22.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Asukkaiden tekemiä sinilevähavaintoja yhdessä järvessä Pudasjärvellä – valtakunnallisessa seurannassa tällä viikolla keskimääräistä vähemmän sinilevähavaintoja

Asuk­kai­den tekemiä si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja yhdessä jär­ves­sä Pu­das­jär­vel­lä – val­ta­kun­nal­li­ses­sa seu­ran­nas­sa tällä vii­kol­la kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja

07.07.2023 05:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan järvien happitilanne on heikoin pienissä ja matalissa järvissä – Mukana seurannassa useita järvi Pudasjärveltä

Poh­jois-Poh­jan­maan järvien hap­pi­ti­lan­ne on heikoin pie­nis­sä ja ma­ta­lis­sa jär­vis­sä – Mukana seu­ran­nas­sa useita järvi Pu­das­jär­vel­tä

06.04.2023 16:09
Tilaajille
Järvien sinilevätilanne rauhallinen – Pudasjärveltä ei ilmoitettuja havaintoja JärviWikissä

Järvien si­ni­le­vä­ti­lan­ne rau­hal­li­nen – Pu­das­jär­vel­tä ei il­moi­tet­tu­ja ha­vain­to­ja Jär­vi­Wi­kis­sä

21.07.2022 20:00
Tilaajille
Vedenpinnat kesälukemissa – Pudasjärven Rivieran rannalla on nyt matalaa, vaikka järven vesi normaalilukemissa.

Ve­den­pin­nat ke­sä­lu­ke­mis­sa – Pu­das­jär­ven Ri­vie­ran ran­nal­la on nyt ma­ta­laa, vaikka järven vesi nor­maa­li­lu­ke­mis­sa.

21.07.2022 17:12
Tilaajille
Miten olisi pulahdus käsittämättömän kirkasvetiseen Soiperoiseen? Harvojen tuntema pikkujärvi harjuineen on hieno kesäpäivän retkikohde

Miten olisi pu­lah­dus kä­sit­tä­mät­tö­män kir­kas­ve­ti­seen Soi­pe­roi­seen? Har­vo­jen tuntema pik­ku­jär­vi har­jui­neen on hieno ke­sä­päi­vän ret­ki­koh­de

24.06.2022 12:00
Tilaajille
Pudasjärven ja Taivalkosken järvet pääosin hyvässä hapessa – vain yhdessä happipitoisuus alle riskirajan

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken järvet pääosin hyvässä hapessa – vain yhdessä hap­pi­pi­toi­suus alle ris­ki­ra­jan

05.04.2022 19:02
Tilaajille
Järvillä havaittu sinilevää tavanomaista enemmän – järvien pintavedet jopa 22-24 asteisia

Jär­vil­lä ha­vait­tu si­ni­le­vää ta­van­omais­ta enemmän – järvien pin­ta­ve­det jopa 22-24 as­tei­sia

15.07.2021 15:54
Tilaajille
Sinilevätilanne on yhä rauhallinen, järvillä ja merialueilla yksittäisiä sinilevähavaintoja

Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on yhä rau­hal­li­nen, jär­vil­lä ja me­ri­alueil­la yk­sit­täi­siä si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja

10.06.2021 19:00
Tilaajille