Linnut
Harvinainen Jäämeren pikkuruokki pyrähti Mersun katolle Taivalkoskella – paikkakunnan toinen havainto kautta aikain

Har­vi­nai­nen Jää­me­ren pik­ku­ruok­ki pyrähti Mersun katolle Tai­val­kos­kel­la – paik­ka­kun­nan toinen ha­vain­to kautta aikain

21.02.2021 14:51
Tilaajille
Kotka nähty Pihabongauksessa – tällaisia harvinaisiakin lintuhavaintoja Pudasjärvellä tehtiin

Kotka nähty Pi­ha­bon­gauk­ses­sa – täl­lai­sia har­vi­nai­sia­kin lin­tu­ha­vain­to­ja Pu­das­jär­vel­lä tehtiin

02.02.2021 05:00
Tilaajille
Tammikuun lopun Pihabongauksessa tarkkaillaan taas talvilintuja – bongauksen tuloksista saadaan tietoa talvisen linnuston muutoksista

Tam­mi­kuun lopun Pi­ha­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan taas tal­vi­lin­tu­ja – bon­gauk­sen tu­lok­sis­ta saadaan tietoa tal­vi­sen lin­nus­ton muu­tok­sis­ta

21.01.2021 08:54
Tilaajille
Teerensoitimet ja lapinpöllöt kiinnostavat luontokuvaajia – Tiedätkö sinä Pudasjärveltä hyviä kuvauspaikkoja?

Tee­ren­soi­ti­met ja la­pin­pöl­löt kiin­nos­ta­vat luon­to­ku­vaa­jia – Tie­dät­kö sinä Pu­das­jär­vel­tä hyviä ku­vaus­paik­ko­ja?

15.01.2021 06:00
Tilaajille
Ikävä tapaaminen kotkan kanssa Posiolla – auto törmäsi kotkaan ja lintu menehtyi tapahtumapaikalla heti

Ikävä ta­paa­mi­nen kotkan kanssa Po­siol­la – auto törmäsi kotkaan ja lintu me­neh­tyi ta­pah­tu­ma­pai­kal­la heti

11.01.2021 11:25
Tilaajille
Pudasjärven uuden tuulipuistoalueen kotkaa seurataan – linnun pyynti käynnissä sateliittilähettimen asennusta varten

Pu­das­jär­ven uuden tuu­li­puis­to­alueen kotkaa seu­ra­taan – linnun pyynti käyn­nis­sä sa­te­liit­ti­lä­het­ti­men asen­nus­ta varten

05.01.2021 15:00
Tilaajille
Sylviakin saattaa saapua jouluvierailulle – näillä herkuilla lintuja kannattaa muistaa joulun aikaan

Syl­via­kin saattaa saapua jou­lu­vie­rai­lul­le – näillä her­kuil­la lintuja kan­nat­taa muistaa joulun aikaan

25.12.2020 12:00
Tilaajille
Joululaulun Sylvia talviruokinnalla – harvinainen vieras lintulaudalla Sarakylässä

Jou­lu­lau­lun Sylvia tal­vi­ruo­kin­nal­la – har­vi­nai­nen vieras lin­tu­lau­dal­la Sa­ra­ky­läs­sä

09.11.2020 10:56
Tilaajille
Pohjois-Suomen merikotkalla keskinkertainen pesintävuosi – tunturihaukka jatkaa äärimmäisen uhanalaisena

Poh­jois-Suo­men me­ri­kot­kal­la kes­kin­ker­tai­nen pe­sin­tä­vuo­si – tun­tu­ri­hauk­ka jatkaa ää­rim­mäi­sen uhan­alai­se­na

26.10.2020 11:16
Lintujen syysmuutto vauhdissa – harvinaisuuksia on nähty näilläkin korkeuksilla

Lin­tu­jen syys­muut­to vauh­dis­sa – har­vi­nai­suuk­sia on nähty näil­lä­kin kor­keuk­sil­la

28.09.2020 09:59
Tilaajille
Mehiläishaukka on Koillismaalla harvinainen – Taivalkoskelta loukkaantuneena löydetty yksilö jouduttiin lopettamaan: "Se oli hetken ollut jo ilman sapuskaa"

Me­hi­läis­hauk­ka on Koil­lis­maal­la har­vi­nai­nen – Tai­val­kos­kel­ta louk­kaan­tu­nee­na löy­det­ty yksilö jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan: "Se oli hetken ollut jo ilman sa­pus­kaa"

27.09.2020 12:41
Tilaajille
Saalistava kissa tieteen palvelijana – Kurenalta löytynyt urpiainen oli yksi jopa sadoistatuhansista Suomessa vuosittain rengastetuista linnuista

Saa­lis­ta­va kissa tieteen pal­ve­li­ja­na – Ku­re­nal­ta löy­ty­nyt ur­piai­nen oli yksi jopa sa­dois­ta­tu­han­sis­ta Suo­mes­sa vuo­sit­tain ren­gas­te­tuis­ta lin­nuis­ta

30.08.2020 16:00
Tilaajille
Kotkien riistakolmiolaskennat eivät lupaa hyvää – lähes munattomaksi veti

Kotkien riis­ta­kol­mio­las­ken­nat eivät lupaa hyvää – lähes mu­nat­to­mak­si veti

10.08.2017 07:30
Pudasjärvellä on yli 5 000 linnunpönttöä – viikonloppuna niitä kannattaa bongailla

Pu­das­jär­vel­lä on yli 5 000 lin­nun­pönt­töä – vii­kon­lop­pu­na niitä kan­nat­taa bon­gail­la

09.06.2017 13:47
Pudasjärvellä on yli 5 000 linnunpönttöä – viikonloppuna niitä kannattaa bongailla

Pu­das­jär­vel­lä on yli 5 000 lin­nun­pönt­töä – vii­kon­lop­pu­na niitä kan­nat­taa bon­gail­la

09.06.2017 13:47
Sata lintulajia kertyy Pudasjärveltäkin – nämä ovat alueen parhaat kohteet katsella siivekkäitä

Sata lin­tu­la­jia kertyy Pu­das­jär­vel­tä­kin – nämä ovat alueen parhaat kohteet kat­sel­la sii­vek­käi­tä

26.05.2017 10:15