Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kevät
Kesäkuu vauhtiin lumisateella – toukokuussa lämpimät säät käväisivät Pudasjärvellä

Kesäkuu vauh­tiin lu­mi­sa­teel­la – tou­ko­kuus­sa läm­pi­mät säät kä­väi­si­vät Pu­das­jär­vel­lä

02.06.2023 10:14 1
Tilaajille
Suvi suloinen saapuu jälleen ja on juhlan aika –  yhteishenkeä ja osallisuutta vahvistetaan yhdessä tekemällä
Pääkirjoitus

Suvi su­loi­nen saapuu jälleen ja on juhlan aika – yh­teis­hen­keä ja osal­li­suut­ta vah­vis­te­taan yhdessä te­ke­mäl­lä

31.05.2023 05:00
Tilaajille
Linnut ovat jälleen täällä – kuuntele videolta helmipöllön keväistä sointia

Linnut ovat jälleen täällä – kuun­te­le vi­deol­ta hel­mi­pöl­lön ke­väis­tä sointia

22.05.2023 18:00
Tilaajille
Helmipöllö puputtaa myöhäisiä soidinmenojaan

Hel­mi­pöl­lö pu­put­taa myö­häi­siä soi­din­me­no­jaan

22.05.2023 17:59
Tilaajille
Pudasjärven Lionsien kevättapaamisessa huomionosoituksia ja paljon muuta mukavaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Lion­sien ke­vät­ta­paa­mi­ses­sa huo­mion­osoi­tuk­sia ja paljon muuta mukavaa

15.05.2023 11:03
Tilaajille
Metsähallitus tarkastaa vuosittain satoja metsojen soitimia – Myöhäinen kevät on vaikuttanut soidinmenojen ajankohtaan

Met­sä­hal­li­tus tar­kas­taa vuo­sit­tain satoja met­so­jen soi­ti­mia – Myö­häi­nen kevät on vai­kut­ta­nut soi­din­me­no­jen ajan­koh­taan

12.05.2023 14:17
Tilaajille
Huhtikuu puolitti lumen, mutta uuttakin satoi Pudasjärvellä varsinkin loppukuusta

Huh­ti­kuu puo­lit­ti lumen, mutta uut­ta­kin satoi Pu­das­jär­vel­lä var­sin­kin lop­pu­kuus­ta

01.05.2023 17:00
Tilaajille
Iijoen tulvan odotetaan nousevan ensi viikosta alkaen– Jongunjärvellä vesi katkaissee normaaliin tapaan paikallistien toukokuun puolivälissä

Iijoen tulvan odo­te­taan nou­se­van ensi vii­kos­ta alkaen– Jon­gun­jär­vel­lä vesi kat­kais­see nor­maa­liin tapaan pai­kal­lis­tien tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

20.04.2023 16:30
Tilaajille
Kevätmuuton alku hiljaista Pudasjärvellä – Västäräkki ilahdutti jo Naamangalla

Ke­vät­muu­ton alku hil­jais­ta Pu­das­jär­vel­lä – Väs­tä­räk­ki ilah­dut­ti jo Naa­man­gal­la

17.04.2023 13:04
Tilaajille
Syötteen luomumeteorologi Niilo Sarajärvi ennustaa kevään ja kesän säätä – Hiihtohankienkin aika tulee vielä

Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo Sa­ra­jär­vi en­nus­taa kevään ja kesän säätä – Hiih­to­han­kien­kin aika tulee vielä

12.04.2023 07:20
Tilaajille
Kunnon pakkastalvi jatkui koko maaliskuun – Kuukauden korkein lämpötilan jäi vain +0,4 asteeseen, mikä on matalin  Pudasjärvellä säätilastoinnin aikana.

Kunnon pak­kas­tal­vi jatkui koko maa­lis­kuun – ­Kuu­kau­den korkein läm­pö­ti­lan jäi vain +0,4 as­tee­seen, mikä on matalin Pu­das­jär­vel­lä sää­ti­las­toin­nin aikana.

02.04.2023 17:13
Tilaajille
Valo työntää pitkän pimeän pois – Kevätpäiväntasaus koittaa maanantaina

Valo työntää pitkän pimeän pois – Ke­vät­päi­vän­ta­saus koittaa maa­nan­tai­na

19.03.2023 08:00
Tilaajille
Päiväkodin kevättapahtuma toimintaa täynnä – katso kuvat kesäisestä pihajuhlasta Pikku-Paavalin pihalla

Päi­vä­ko­din ke­vät­ta­pah­tu­ma toi­min­taa täynnä – katso kuvat ke­säi­ses­tä pi­ha­juh­las­ta Pik­ku-Paa­va­lin pihalla

08.06.2022 18:00
Tilaajille
Taas viileä toukokuu Pudasjärvellä – lähellekään hellerajaa ei ylletty

Taas viileä tou­ko­kuu Pu­das­jär­vel­lä – lä­hel­le­kään hel­le­ra­jaa ei ylletty

05.06.2022 13:06
Tilaajille
Sadekuuroja, jatkuvaa sadetta ja aurinkoisina hetkinä kesäisiä lämpötiloja – valmistujaisviikon sää on Pohjois-Pohjanmaalla epävakainen

Sa­de­kuu­ro­ja, jat­ku­vaa sadetta ja au­rin­koi­si­na hetkinä ke­säi­siä läm­pö­ti­lo­ja – val­mis­tu­jais­vii­kon sää on Poh­jois-Poh­jan­maal­la epä­va­kai­nen

30.05.2022 08:01
Tilaajille
Vihreä valtaa alaa Pudasjärvellä – näin somasti hiirenkorvat aukeavat

Vihreä valtaa alaa Pu­das­jär­vel­lä – näin somasti hii­ren­kor­vat au­kea­vat

24.05.2022 15:03
Tilaajille
Kevättä käpälissä, siivissä ja räpylöissä – tällaisia havaintoja Pudasjärvellä on keväisestä luonnosta

Kevättä kä­pä­lis­sä, sii­vis­sä ja rä­py­löis­sä – täl­lai­sia ha­vain­to­ja Pu­das­jär­vel­lä on ke­väi­ses­tä luon­nos­ta

17.05.2022 12:00
Tilaajille
Hyönteistutkija: Seuraavat viikot ratkaisevat, miten paljon hyttysiä inisee kesällä pohjoisessa – Hyttyskesä on jo alkanut osassa maata

Hyön­teis­tut­ki­ja: Seu­raa­vat viikot rat­kai­se­vat, miten paljon hyt­ty­siä inisee kesällä poh­joi­ses­sa – Hyt­tys­ke­sä on jo alkanut osassa maata

14.05.2022 09:00
Tilaajille
Vuoden ensimmäiset salamat välähtelivät Pudasjärvellä – lunta vielä maassa monin paikoin

Vuoden en­sim­mäi­set salamat vä­läh­te­li­vät Pu­das­jär­vel­lä – lunta vielä maassa monin paikoin

12.05.2022 16:02
Tilaajille
Iijoen tulvahuippu loppuviikon aikana – ennusteen mukaan Jongunjärven vesi nousee tielle

Iijoen tul­va­huip­pu lop­pu­vii­kon aikana – en­nus­teen mukaan Jon­gun­jär­ven vesi nousee tielle

12.05.2022 12:52
Tilaajille