Kevät
Päiväkodin kevättapahtuma toimintaa täynnä – katso kuvat kesäisestä pihajuhlasta Pikku-Paavalin pihalla

Päi­vä­ko­din ke­vät­ta­pah­tu­ma toi­min­taa täynnä – katso kuvat ke­säi­ses­tä pi­ha­juh­las­ta Pik­ku-Paa­va­lin pihalla

08.06.2022 18:00
Tilaajille
Taas viileä toukokuu Pudasjärvellä – lähellekään hellerajaa ei ylletty

Taas viileä tou­ko­kuu Pu­das­jär­vel­lä – lä­hel­le­kään hel­le­ra­jaa ei ylletty

05.06.2022 13:06
Tilaajille
Sadekuuroja, jatkuvaa sadetta ja aurinkoisina hetkinä kesäisiä lämpötiloja – valmistujaisviikon sää on Pohjois-Pohjanmaalla epävakainen

Sa­de­kuu­ro­ja, jat­ku­vaa sadetta ja au­rin­koi­si­na hetkinä ke­säi­siä läm­pö­ti­lo­ja – val­mis­tu­jais­vii­kon sää on Poh­jois-Poh­jan­maal­la epä­va­kai­nen

30.05.2022 08:01
Tilaajille
Vihreä valtaa alaa Pudasjärvellä – näin somasti hiirenkorvat aukeavat

Vihreä valtaa alaa Pu­das­jär­vel­lä – näin somasti hii­ren­kor­vat au­kea­vat

24.05.2022 15:03
Tilaajille
Kevättä käpälissä, siivissä ja räpylöissä – tällaisia havaintoja Pudasjärvellä on keväisestä luonnosta

Kevättä kä­pä­lis­sä, sii­vis­sä ja rä­py­löis­sä – täl­lai­sia ha­vain­to­ja Pu­das­jär­vel­lä on ke­väi­ses­tä luon­nos­ta

17.05.2022 12:00
Tilaajille
Hyönteistutkija: Seuraavat viikot ratkaisevat, miten paljon hyttysiä inisee kesällä pohjoisessa – Hyttyskesä on jo alkanut osassa maata

Hyön­teis­tut­ki­ja: Seu­raa­vat viikot rat­kai­se­vat, miten paljon hyt­ty­siä inisee kesällä poh­joi­ses­sa – Hyt­tys­ke­sä on jo alkanut osassa maata

14.05.2022 09:00
Tilaajille
Vuoden ensimmäiset salamat välähtelivät Pudasjärvellä – lunta vielä maassa monin paikoin

Vuoden en­sim­mäi­set salamat vä­läh­te­li­vät Pu­das­jär­vel­lä – lunta vielä maassa monin paikoin

12.05.2022 16:02
Tilaajille
Iijoen tulvahuippu loppuviikon aikana – ennusteen mukaan Jongunjärven vesi nousee tielle

Iijoen tul­va­huip­pu lop­pu­vii­kon aikana – en­nus­teen mukaan Jon­gun­jär­ven vesi nousee tielle

12.05.2022 12:52
Tilaajille
Eläköön äidit! – Kukkaniitty ilahduttaa äitejä lajiin katsomatta
Kolumni

Eläköön äidit! – Kuk­ka­niit­ty ilah­dut­taa äitejä lajiin kat­so­mat­ta

11.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Siitepölykaudesta tulossa suotuisa – "Ei silti päästä kuin koira veräjästä"

Sii­te­pö­ly­kau­des­ta tulossa suo­tui­sa – "Ei silti päästä kuin koira ve­rä­jäs­tä"

08.05.2022 09:00
Tilaajille
Sää kylmenee huhtikuun viimeisellä viikolla – vappua vietetään muutaman asteen lämmössä

Sää kyl­me­nee huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la – vappua vie­te­tään muu­ta­man asteen läm­mös­sä

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Kelirikkokausi on alkanut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sorateillä – Tien pinnan sulaessa soratien pintaosa pehmenee. Pahin pintakelirikkovaihe kestää yleensä noin kaksi viikkoa

Ke­li­rik­ko­kau­si on alkanut Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun so­ra­teil­lä – Tien pinnan su­laes­sa so­ra­tien pin­ta­osa peh­me­nee. Pahin pin­ta­ke­li­rik­ko­vai­he kestää yleensä noin kaksi viikkoa

20.04.2022 10:48
Tilaajille
Kevät toi kurkia ja västäräkkejä – Yöpakkaset hidastivat lumen sulamista ja pälvipaikat, sulista puhumattakaan, olivat viime viikolla vielä vähissä

Kevät toi kurkia ja väs­tä­räk­ke­jä – Yö­pak­ka­set hi­das­ti­vat lumen su­la­mis­ta ja päl­vi­pai­kat, sulista pu­hu­mat­ta­kaan, olivat viime vii­kol­la vielä vähissä

19.04.2022 14:41
Tilaajille
Keväinen sää jatkuu tällä viikolla – vapunkin sää näyttää ennusteen mukaan kohtalaisen lupaavalta

Ke­väi­nen sää jatkuu tällä vii­kol­la – va­pun­kin sää näyttää en­nus­teen mukaan koh­ta­lai­sen lu­paa­val­ta

18.04.2022 20:34
Tilaajille
Viherrakentaminen viikkoja myöhässä: "Töihin päästään vasta kun routa on sulanut" – Kotipuutarhurinkaan ei silti kannata hätääntyä, vaikka kylmä ja lumi ovat multaan syyhyävien sormien esteenä

Vi­her­ra­ken­ta­mi­nen viik­ko­ja myö­häs­sä: "Töihin pääs­tään vasta kun routa on su­la­nut" – ­Ko­ti­puu­tar­hu­rin­kaan ei silti kannata hä­tään­tyä, vaikka kylmä ja lumi ovat multaan syy­hyä­vien sormien esteenä

14.04.2022 04:02
Tilaajille
Muutto-lintuja täytyy vielä odotella – Talitiaisten soidinlaulua, sitä ti-ti-tyytä, on kuultu ruokintapaikkojen liepeillä.

Muut­to-lin­tu­ja täytyy vielä odo­tel­la – Ta­li­tiais­ten soi­din­lau­lua, sitä ti-ti-tyy­tä, on kuultu ruo­kin­ta­paik­ko­jen lie­peil­lä.

11.03.2022 11:30
Tilaajille
Lämpötila nousee pian plussan puolelle – katso, millaista säätyyppiä luvataan pohjoiseen huhti-kesäkuussa

Läm­pö­ti­la nousee pian plussan puo­lel­le – katso, mil­lais­ta sää­tyyp­piä lu­va­taan poh­joi­seen huh­ti-ke­sä­kuus­sa

09.03.2022 11:58
Tilaajille
Pudasjärvellä Iijoen tulva nousee uudelleen – tulvahuippua odotetaan viikonvaihteessa

Pu­das­jär­vel­lä Iijoen tulva nousee uu­del­leen – tul­va­huip­pua odo­te­taan vii­kon­vaih­tees­sa

19.05.2021 10:48
Tilaajille
Pääskyset ehtivät ennen hellettä – "pääskysestä ei päivääkään" vai "ei yksi pääsky kesää tee"

Pääs­ky­set ehtivät ennen hel­let­tä – "pääs­ky­ses­tä ei päi­vää­kään" vai "ei yksi pääsky kesää tee"

17.05.2021 20:02
Tilaajille
Helmikuussa joki teki lapsille luistelualueen: Nyt jäälautat makaavat töyräällä – joki kasasi poikkeuksellisen ilmiön

Hel­mi­kuus­sa joki teki lap­sil­le luis­te­lua­lueen: Nyt jää­lau­tat ma­kaa­vat töy­rääl­lä – joki kasasi poik­keuk­sel­li­sen ilmiön

14.05.2021 08:00
Tilaajille