Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Muuttolinnut
Pudasjärveläiset osallistuivat innokkaasti telkänpönttötalkoisiin – pönttöjä alkaa ilmestyä seurantakartalle

Pu­das­jär­ve­läi­set osal­lis­tui­vat in­nok­kaas­ti tel­kän­pönt­tö­tal­koi­siin – pönt­tö­jä alkaa il­mes­tyä seu­ran­ta­kar­tal­le

07.05.2023 11:06
Tilaajille
Risto Virtasen telkänpönttöprojektista kasvoi sympaattinen ihmisiä yhdistävä ilmiö – Perjantaina Pudasjärvellä vietetään Pönttöpäivää

Risto Vir­ta­sen tel­kän­pönt­tö­pro­jek­tis­ta kasvoi sym­paat­ti­nen ihmisiä yh­dis­tä­vä ilmiö – Per­jan­tai­na Pu­das­jär­vel­lä vie­te­tään Pönt­tö­päi­vää

25.04.2023 12:00
Tilaajille
Vesilintujen muutto on vauhdissa, isoja parvia havaittu Pudasjärvellä

Ve­si­lin­tu­jen muutto on vauh­dis­sa, isoja parvia ha­vait­tu Pu­das­jär­vel­lä

05.10.2022 15:00
Tilaajille
Kokeneita ja ensikertalaisia Tornien taistossa eri puolilla Pudasjärveä – Näitä lajeja lauantaina havaittiin

Ko­ke­nei­ta ja en­si­ker­ta­lai­sia Tornien tais­tos­sa eri puo­lil­la Pu­das­jär­veä – Näitä lajeja lauan­tai­na ha­vait­tiin

09.05.2022 09:34
Tilaajille
Lauantai on valtakunnallinen lintuharrastuspäivä, silloin lintujärjestö-BirdLife Suomi kannustaa ihmisiä havainnoimaan lintuja Tornien taiston tai Bongaa päivä pihalla -tapahtuman merkeissä

Lauan­tai on val­ta­kun­nal­li­nen lin­tu­har­ras­tus­päi­vä, silloin lin­tu­jär­jes­tö-Bird­Li­fe Suomi kan­nus­taa ihmisiä ha­vain­noi­maan lintuja Tornien taiston tai Bongaa päivä pihalla -ta­pah­tu­man mer­keis­sä

06.05.2022 20:45
Kevät toi kurkia ja västäräkkejä – Yöpakkaset hidastivat lumen sulamista ja pälvipaikat, sulista puhumattakaan, olivat viime viikolla vielä vähissä

Kevät toi kurkia ja väs­tä­räk­ke­jä – Yö­pak­ka­set hi­das­ti­vat lumen su­la­mis­ta ja päl­vi­pai­kat, sulista pu­hu­mat­ta­kaan, olivat viime vii­kol­la vielä vähissä

19.04.2022 14:41
Tilaajille
Alkukevät on lintujen kevät – viikonloppuna muuttolintujen Kevätseuranta

Al­ku­ke­vät on lin­tu­jen kevät – vii­kon­lop­pu­na muut­to­lin­tu­jen Ke­vät­seu­ran­ta

12.03.2022 09:05
Tilaajille
Muutto-lintuja täytyy vielä odotella – Talitiaisten soidinlaulua, sitä ti-ti-tyytä, on kuultu ruokintapaikkojen liepeillä.

Muut­to-lin­tu­ja täytyy vielä odo­tel­la – Ta­li­tiais­ten soi­din­lau­lua, sitä ti-ti-tyy­tä, on kuultu ruo­kin­ta­paik­ko­jen lie­peil­lä.

11.03.2022 11:30
Tilaajille
Kuusamossa syntyneen Klasu-maakotkan matka päättyi salametsästäjän hauliin Ukrainassa – Kotkanpoikanen ennätti 1500 kilometrin päähän synnyinseuduiltaan

Kuu­sa­mos­sa syn­ty­neen Kla­su-maa­kot­kan matka päättyi sa­la­met­säs­tä­jän hauliin Uk­rai­nas­sa – Kot­kan­poi­ka­nen ennätti 1500 ki­lo­met­rin päähän syn­nyin­seu­duil­taan

21.01.2022 09:34
Tilaajille
Talvilinnusto runsastunut ja monipuolistunut

Tal­vi­lin­nus­to run­sas­tu­nut ja mo­ni­puo­lis­tu­nut

23.12.2021 13:00
Tilaajille
Laulujoutsen muuttaa etelään vasta viimeisten muuttolintujen joukossa – parhaimmillaan se lentää matkallaan jopa lähes 1 000 kilometrin etappeja

Lau­lu­jout­sen muuttaa etelään vasta vii­meis­ten muut­to­lin­tu­jen jou­kos­sa – ­par­haim­mil­laan se lentää mat­kal­laan jopa lähes 1 000 ki­lo­met­rin etap­pe­ja

18.10.2021 14:05
Tilaajille
Lintujen syysmuutto – Maailman suurin eläinvaellus

Lin­tu­jen syys­muut­to – Maail­man suurin eläin­vael­lus

23.08.2021 11:00
Tilaajille
Tekstarit: "Pääskyset saapuivat Kurkeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: "Pääs­ky­set saa­pui­vat Kur­keen"

21.05.2021 14:17
Pääskyset ehtivät ennen hellettä – "pääskysestä ei päivääkään" vai "ei yksi pääsky kesää tee"

Pääs­ky­set ehtivät ennen hel­let­tä – "pääs­ky­ses­tä ei päi­vää­kään" vai "ei yksi pääsky kesää tee"

17.05.2021 20:02
Tilaajille
Lintujen muutto myöhässä – kirjosieppoja vasta pieni osa tavallisesta määrästä

Lin­tu­jen muutto myö­häs­sä – kir­jo­siep­po­ja vasta pieni osa ta­val­li­ses­ta mää­räs­tä

06.05.2021 11:07
Tilaajille
Kevään perhosiakin näkyy jo lentelevän – maanantaina kirjattiin Pudasjärven vuoden lämpöennätys

Kevään per­ho­sia­kin näkyy jo len­te­le­vän – maa­nan­tai­na kir­jat­tiin Pu­das­jär­ven vuoden läm­pö­en­nä­tys

20.04.2021 18:00
Tilaajille
Kiuru, tikli ja hanhi havaittu Pudasjärvellä – lisää muuttajia odotettavissa loppuviikosta, jos sää lämpenee

Kiuru, tikli ja hanhi ha­vait­tu Pu­das­jär­vel­lä – lisää muut­ta­jia odo­tet­ta­vis­sa lop­pu­vii­kos­ta, jos sää läm­pe­nee

13.04.2021 16:42
Tilaajille
Kevät etenee lennellen – peippoja on nähty ja telkkiä tullut Pudasjärvelle

Kevät etenee len­nel­len – peip­po­ja on nähty ja telkkiä tullut Pu­das­jär­vel­le

07.04.2021 06:00
Tilaajille
Ensimmäiset pulmuset ja peipot lentäneet Pudasjärvelle – lauha sääjakso toi muuttolintuja syvemmälle sisämaahan

En­sim­mäi­set pul­mu­set ja peipot len­tä­neet Pu­das­jär­vel­le – lauha sää­jak­so toi muut­to­lin­tu­ja sy­vem­mäl­le si­sä­maa­han

29.03.2021 18:42
Tilaajille
Lintujen syysmuutto vauhdissa – harvinaisuuksia on nähty näilläkin korkeuksilla

Lin­tu­jen syys­muut­to vauh­dis­sa – har­vi­nai­suuk­sia on nähty näil­lä­kin kor­keuk­sil­la

28.09.2020 09:59
Tilaajille