Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Iijoki: Tärkeä etappi saa­vu­tet­tu Iijoen vael­lus­ka­la­kan­to­jen el­vyt­tä­mi­ses­sä – "Määrät ovat vielä pieniä, mutta jostain pitää aloit­taa"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kyselyt
Pudasjärven kaupunki kysyy kuntalaisilta säästökohteita tiukentuneessa taloustilanteessa – kysely avoinna syyskuun alkuun

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kysyy kun­ta­lai­sil­ta sääs­tö­koh­tei­ta tiu­ken­tu­nees­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa – kysely avoinna syys­kuun alkuun

25.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämän asiointiliikenteen tarpeesta on meneillään kysely

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­män asioin­ti­lii­ken­teen tar­pees­ta on me­neil­lään kysely

27.06.2023 14:18
Tilaajille
Kuinka monella on koira tai kissa ja mitkä ovat niiden suosituimmat nimet? – Hirsikampuksen koululaisten suuri koira- ja kissatutkimus paljastaa paljon tietoa pudasjärveläisten lemmikeistä, katso kuvat suloisista rapsuteltavista

Kuinka monella on koira tai kissa ja mitkä ovat niiden suo­si­tuim­mat nimet? – Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lais­ten suuri koira- ja kis­sa­tut­ki­mus pal­jas­taa paljon tietoa pu­das­jär­ve­läis­ten lem­mi­keis­tä, katso kuvat su­loi­sis­ta rap­su­tel­ta­vis­ta

09.06.2023 10:41
Kysely ikääntyneiden asiointiliikkumisesta Pudasjärvellä – Hankkeen tavoitteena on edistää itsenäistä arkiliikkumista

Kysely ikään­ty­nei­den asioin­ti­liik­ku­mi­ses­ta Pu­das­jär­vel­lä – Hank­keen ta­voit­tee­na on edistää it­se­näis­tä ar­ki­liik­ku­mis­ta

13.04.2023 15:14
Tilaajille
Kaupunki kysyy mielipidettä tuulivoimasta – kysely avoinna helmikuun 5. päivään saakka

Kau­pun­ki kysyy mie­li­pi­det­tä tuu­li­voi­mas­ta – kysely avoinna hel­mi­kuun 5. päivään saakka

25.01.2023 12:04
Sydänliitto tutkii elvytysvalmiuksia: Vastauksia toivotaan lisää, vastaa kyselyyn tästä

Sy­dän­liit­to tutkii el­vy­tys­val­miuk­sia: Vas­tauk­sia toi­vo­taan lisää, vastaa ky­se­lyyn tästä

24.01.2023 16:20
Yhteistyössä hyvä esiin Pudasjärvellä – kuntalaisten mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia halutaan kuunnella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työs­sä hyvä esiin Pu­das­jär­vel­lä – kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä ja ke­hit­tä­mis­eh­do­tuk­sia ha­lu­taan kuun­nel­la

29.12.2022 16:19
Tilaajille
Hyvä esille kyselyllä Pudasjärvellä – "nyt halutaan mukaan myös niitä asioita, mitkä meillä ovat hyvin"

Hyvä esille ky­se­lyl­lä Pu­das­jär­vel­lä – "nyt ha­lu­taan mukaan myös niitä asioi­ta, mitkä meillä ovat hyvin"

22.12.2022 12:00
Tilaajille
Ely-keskus kartoittaa liikenneturvallisuutta

Ely-kes­kus kar­toit­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta

03.11.2022 14:34
Kuluttajaliiton kysely: Joka viidennellä kotitaloudella ei ole lainkaan varaa elinkustannusten nousuun

Ku­lut­ta­ja­lii­ton kysely: Joka vii­den­nel­lä ko­ti­ta­lou­del­la ei ole lain­kaan varaa elin­kus­tan­nus­ten nousuun

09.10.2022 09:00
Tilaajille
Mustikka on paljon enemmän kuin aamupuuro- ja piirakkamarja – Luonnonvarakeskus kerää nyt kansalaisten kokemuksia luonnontuotteista

Mus­tik­ka on paljon enemmän kuin aa­mu­puu­ro- ja pii­rak­ka­mar­ja – Luon­non­va­ra­kes­kus kerää nyt kan­sa­lais­ten ko­ke­muk­sia luon­non­tuot­teis­ta

12.06.2022 15:00
Tilaajille
Puoluebarometrin mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin Sdp:hen ja kokoomukseen, enemmistö pitää Marinin hallituksen työtä onnistuneena

Puo­lue­ba­ro­met­rin mukaan suo­ma­lai­set suh­tau­tu­vat myön­tei­sim­min Sdp:hen ja ko­koo­muk­seen, enem­mis­tö pitää Marinin hal­li­tuk­sen työtä on­nis­tu­nee­na

30.04.2022 14:52
Tilaajille
Valtaosa kuntalaiskyselyyn vastanneista suosittelisi Pudasjärveä asuinpaikkana – kysely paljastaa, mitä mieltä asukkaat ovat kotipaikastaan

Val­ta­osa kun­ta­lais­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta suo­sit­te­li­si Pu­das­jär­veä asuin­paik­ka­na – kysely pal­jas­taa, mitä mieltä asuk­kaat ovat ko­ti­pai­kas­taan

31.03.2021 07:03
Tilaajille
Kuntalaiskysely Pudasjärven kaupunkistrategiasta – millä todennäköisyydellä asut täällä kolmen vuoden kuluttua?

Kun­ta­lais­ky­se­ly Pu­das­jär­ven kau­pun­ki­stra­te­gias­ta – millä to­den­nä­köi­syy­del­lä asut täällä kolmen vuoden ku­lut­tua?

15.03.2021 16:32
Tilaajille