Kuntalaiskysely

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki­stra­te­giaan ehtii vielä vai­kut­taa – kom­ment­te­ja ke­rä­tään vielä tämän viikon ajan

03.05.2021 16:37
Tilaajille

Kau­pun­ki on ky­lien­sä summa – Pu­das­jär­vi suuntaa kohti rea­lis­ti­sem­paa kun­ta­stra­te­giaa näillä eväillä

22.04.2021 08:00
Tilaajille

Val­ta­osa kun­ta­lais­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta suo­sit­te­li­si Pu­das­jär­veä asuin­paik­ka­na – kysely pal­jas­taa, mitä mieltä asuk­kaat ovat ko­ti­pai­kas­taan

31.03.2021 07:03
Tilaajille

Kun­ta­lais­ky­se­ly Pu­das­jär­ven kau­pun­ki­stra­te­gias­ta – millä to­den­nä­köi­syy­del­lä asut täällä kolmen vuoden ku­lut­tua?

15.03.2021 16:32
Tilaajille

Miten Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­ti­lan­net­ta pitäisi pa­ran­taa? – Kun­ta­lai­sil­ta ky­sy­tään sääs­tö­kei­no­ja ja tu­lo­mah­dol­li­suuk­sia

06.10.2020 06:00
Tilaajille

Kun­ta­lais­ky­se­lyn vas­tauk­set julki: nämä ovat pu­das­jär­ve­läis­ten mie­les­tä tär­keim­piä asioita hyvässä ko­ti­kun­nas­sa

14.09.2020 17:48
Tilaajille