kylä
Kuren koulua rakennettiin kuin Iisakin kirkkoa – kyläläisten yhteinen kokoontumispaikka ja Iijokisoudun tärkeä etappi

Kuren koulua ra­ken­net­tiin kuin Iisakin kirkkoa – ky­lä­läis­ten yh­tei­nen ko­koon­tu­mis­paik­ka ja Ii­jo­ki­sou­dun tärkeä etappi

30.09.2017 10:00
Tilaajille
Kyläneuvosto kokoontuu Syötteelle keskiviikkona – hyvinvointisetelin suunnittelu yhtenä aiheena

Ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Syöt­teel­le kes­ki­viik­ko­na – hy­vin­voin­ti­se­te­lin suun­nit­te­lu yhtenä aiheena

23.09.2017 10:00
Hirvaskosken joukkue saa pitää Kylinääri-tittelin – Kylä kokkaamaan -tapahtuma perutaan tältä syksyltä

Hir­vas­kos­ken joukkue saa pitää Ky­li­nää­ri-tit­te­lin – Kylä kok­kaa­maan -ta­pah­tu­ma pe­ru­taan tältä syk­syl­tä

26.08.2017 11:00
Yhteishengellä Pudasjärvi nousuun – "Käykää eri kylien tapahtumissa"

Yh­teis­hen­gel­lä Pu­das­jär­vi nousuun – "Käykää eri kylien ta­pah­tu­mis­sa"

25.06.2017 09:00
Kesä virittää toimintaan – Pudasjärven kylien tuoreimmat kuulumiset kuultiin kyläneuvoston kokouksessa Panumalla

Kesä vi­rit­tää toi­min­taan – Pu­das­jär­ven kylien tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set kuul­tiin ky­lä­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa Pa­nu­mal­la

25.06.2017 09:00
Työllistämiseuroja monelle yhdistykselle yhteishankkeessa – väkeä palkataan kylien hyvinvointiin liittyviin tehtäviin

Työl­lis­tä­mis­eu­ro­ja monelle yh­dis­tyk­sel­le yh­teis­hank­kees­sa – väkeä pal­ka­taan kylien hy­vin­voin­tiin liit­ty­viin teh­tä­viin

28.04.2017 10:00
Työllistämiseuroja monelle yhdistykselle yhteishankkeessa – väkeä palkataan kylien hyvinvointiin liittyviin tehtäviin

Työl­lis­tä­mis­eu­ro­ja monelle yh­dis­tyk­sel­le yh­teis­hank­kees­sa – väkeä pal­ka­taan kylien hy­vin­voin­tiin liit­ty­viin teh­tä­viin

28.04.2017 10:00
Kyläporinat jatkuvat – tietoa hankkeista levitetään kevyelläkin otteella eri puolilla Pudasjärveä

Ky­lä­po­ri­nat jat­ku­vat – tietoa hank­keis­ta le­vi­te­tään ke­vyel­lä­kin ot­teel­la eri puo­lil­la Pu­das­jär­veä

22.04.2017 09:00
Pudasjärven kylätalot ovat ahkerassa käytössä – monia rakennuksia on kunnostettu viime vuosina

Pu­das­jär­ven ky­lä­ta­lot ovat ah­ke­ras­sa käy­tös­sä – monia ra­ken­nuk­sia on kun­nos­tet­tu viime vuosina

25.01.2017 06:00
Hirvaskoski teki hattutempun voittamalla Kylä kokkaamaan! -kisan

Hir­vas­kos­ki teki hat­tu­tem­pun voit­ta­mal­la Kylä kok­kaa­maan! -kisan

03.09.2016 15:30