kyläporinat
Kyläporinat jatkuvat – tietoa hankkeista levitetään kevyelläkin otteella eri puolilla Pudasjärveä

Ky­lä­po­ri­nat jat­ku­vat – tietoa hank­keis­ta le­vi­te­tään ke­vyel­lä­kin ot­teel­la eri puo­lil­la Pu­das­jär­veä

22.04.2017 09:00