iijoen silta
Iijoen sillankaiteita vaaditaan vaihtoon kuntalaisaloitteella – jokinäkymä halutaan takaisin

Iijoen sil­lan­kai­tei­ta vaa­di­taan vaih­toon kun­ta­lais­aloit­teel­la – jo­ki­nä­ky­mä ha­lu­taan ta­kai­sin

07.01.2019 09:00
Iijoen silta
Lukijalta

Iijoen silta

12.11.2018 12:00
Liikenne Iijoen sillalla tökkii ensi viikolla – vain yksi kaista käytössä

Lii­ken­ne Iijoen sil­lal­la tökkii ensi vii­kol­la – vain yksi kaista käy­tös­sä

03.05.2017 09:00
Liikenne Iijoen sillalla tökkii ensi viikolla – vain yksi kaista käytössä

Lii­ken­ne Iijoen sil­lal­la tökkii ensi vii­kol­la – vain yksi kaista käy­tös­sä

03.05.2017 09:00
Näyttävä maamerkki ohikulkijoille – Iijoen sillan valoteos uudessa aloituksessa

Näyt­tä­vä maa­merk­ki ohi­kul­ki­joil­le – Iijoen sillan va­lo­teos uudessa aloi­tuk­ses­sa

01.02.2017 06:00
Kurkkaus Iijoen sillan alle – teräsrullat vaihdetaan kalottilaakereiksi

Kurk­kaus Iijoen sillan alle – te­räs­rul­lat vaih­de­taan ka­lot­ti­laa­ke­reik­si

28.01.2017 09:00
Iijoen siltaremontti helpoimman kautta, liikennevaloja ei tarvitakaan

Iijoen sil­ta­re­mont­ti hel­poim­man kautta, lii­ken­ne­va­lo­ja ei tar­vi­ta­kaan

15.01.2017 12:00
Liikennevalot käyttöön – Iijoen sillan korjaustyöt alkavat loppiaisviikonlopun jälkeen

Lii­ken­ne­va­lot käyt­töön – Iijoen sillan kor­jaus­työt alkavat lop­piais­vii­kon­lo­pun jälkeen

22.12.2016 11:00
Lukijalta

Jo­ki­nä­ky­män pi­laa­mi­nen sil­lal­la on hä­peäk­si

05.10.2016 05:00
Iijoen siltatyömaan liikennevalot ajastetaan juhannusruuhkan mukaan – monipuoliset korjaustyöt edenneet aikataulussa

Iijoen sil­ta­työ­maan lii­ken­ne­va­lot ajas­te­taan ju­han­nus­ruuh­kan mukaan – mo­ni­puo­li­set kor­jaus­työt eden­neet ai­ka­tau­lus­sa

22.06.2016 12:00