Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Mu­ka­vas­ti avus­tus­ta Pu­das­jär­ven Liik­ku­va koulu -hank­keel­le

Pudasjärvellä koululaisten liikuntaa on lisätty jo vuosien ajan. Esimerkiksi välitunnilla pieni liikunnallinen irrottelu tekee hyvää.
Pudasjärvellä koululaisten liikuntaa on lisätty jo vuosien ajan. Esimerkiksi välitunnilla pieni liikunnallinen irrottelu tekee hyvää.
Kuva: Toivo Kiminki

Pudasjärven Liikkuva koulu -hanke on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 20 000 euroa. Pohjois-Suomen AVI myönsi Liikkuva koulu -ohjelman kehittämishankkeisiin yhteensä 680 000 euroa.

Tuet on tarkoitettu käytettäviksi lukuvuoden 2016–2017 aikana. Hakijoita oli yhteensä 33, ja tukea myönnettiin 30 hankkeelle.

Myönnettyjen avustusten määrät vaihtelivat Pyhännän 1 500 eurosta Oulun kaupungin 80 000 euroon.

Avustuksella tuetaan kuntia ja yksityisiä koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa peruskouluissa. Ohjelman tavoitteisiin kuuluu muun muassa se, että jokainen lapsi liikkuisi vähintään tunnin päivässä. Tavoitteiden toteuttamisessa tulee olla liikuntalain mukaan lähtökohtana sukupuolten tasa-arvo ja koululaisten yhdenvertaisuus.

Pudasjärvellä on oltu Liikkuva koulu -ohjelmassa mukana ensimmäisen kerran vuonna 2010, jolloin Rimminkankaan koulu toimi pilottikouluna ohjelman alkutaipaleella. Tuolloin tosin ohjelman sijaan puhuttiin vielä valtakunnallisesta Liikkuva koulu -kokeiluhankkeesta.