Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pi­ri­no­jan kääntö vas­ta­tuu­les­sa – muis­tu­tus­ten mukaan toi­mil­la olisi monia hait­ta­vai­ku­tuk­sia alueen ve­sis­töön

Koskienergia Koskivoima haluaisi lisää vettä myllyynsä Pintamolla.
Koskienergia Koskivoima haluaisi lisää vettä myllyynsä Pintamolla.
Kuva: Picasa

Pintamon voimalaitoksen omistava Koskienergia Koskivoima Oy on hakemassa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta muutosta vesilain mukaiseen lupaan säännöstellä padolla Ylimmäisen Pirinjärven ja siitä laskevan Latvaojan virtaamaa Pintamojärveen.

Kylällä ei muutoshakemusta hyvällä seurata. Eiliseen mennessä oli Avi:lle toimitettu useita muistutuksia, joissa Koskienergian hakemuksessaan ilmaisemaa muutosta vastustetaan. Muistutuksia ovat tehneet asianosaisina niin vedenomistajat kuin rantojen omistajat ja vapaa-ajan asukkaat.

Pintamon yhteisen kalaveden osakaskunta vastustaa kannanotossaan Koskienergian suunnitelmaa. Muistutuksen mukaan Pirinojan kääntäminen haittaisi vesialueen jo aiemmin heikennyttä ekologista tilaa. Se haittaisi kalastusta ja aiheuttaisi edelleen rantatörmien veteen vyörymistä.

Osakaskunta toteaa Koskienergian hakemuksessa haluttavan virallistaa lähes 30 vuotta vallinnut tilanne.

Se osoittaa osakaskunnan mukaan sen, että Vesioikeuden aikanaan määräämiä lupaehtoja ei ole noudatettu ja valvova viranomainen on laiminlyönyt tehtävänsä tuon samaisen 30 vuoden ajan.

Koskienergian muutoshakemus koskee Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöstä vuodelta 1968, sen yhtä kappaletta.

Tuon päätöksen mukaan hakijan on huolehdittava Ylimmäisen Pirinjärven padon aukkoa kaventamalla tai sulkemalla se, siitä, ettei järvestä lähtevän Latvaojan kokonaisvirtaama ylitä kuuden sekuntikuution raja-arvoa.

Lupaehdon mukaan pato on pidettävä kokonaan suljettuna, mikäli luonnontilainen virtaama Latvaojassa ylittää tuon kuutiomäärän.