vastaanottokeskus
Kuntalaisaloite sysäsi pohtimaan Pudasjärven tarkastuslautakunnan erottamista – "Jollain tavalla luottamus täytyy mitata"

Kun­ta­lais­aloi­te sysäsi poh­ti­maan Pu­das­jär­ven tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan erot­ta­mis­ta – "Jol­lain tavalla luot­ta­mus täytyy mitata"

20.02.2019 06:00
Vastaanottokeskuksen lakkauttamisvaatimius käy tunteisiin – mistä tässä lopulta on kyse?
Kolumni

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mis­vaa­ti­mius käy tun­tei­siin – mistä tässä lopulta on kyse?

20.02.2019 06:00
”Emme hyväksy sitä, että tarpeetonta pelkoa lietsotaan” – Pudasjärvelle keskustelutilaisuus maahanmuutosta, turvapaikanhakijoista ja kotoutumisesta

”Emme hyväksy sitä, että tar­pee­ton­ta pelkoa liet­so­taan” – Pu­das­jär­vel­le kes­kus­te­lu­ti­lai­suus maa­han­muu­tos­ta, tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta ja ko­tou­tu­mi­ses­ta

30.01.2019 10:00
Alkuhämmennyksestä malliesimerkiksi – kymmenen vuotta vastaanottokeskus- ja maahanmuuttotyötä Pudasjärvellä

Al­ku­häm­men­nyk­ses­tä mal­li­esi­mer­kik­si – kym­me­nen vuotta vas­taan­ot­to­kes­kus- ja maa­han­muut­to­työ­tä Pu­das­jär­vel­lä

23.12.2018 10:00
Poliisi on odotettu vieras vastaanottokeskuksessa, jossa arki on täynnä odottamista

Poliisi on odo­tet­tu vieras vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa, jossa arki on täynnä odot­ta­mis­ta

10.06.2016 08:48