LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

tarkastuslautakunta
Miksi Taivalkosken sivistysmenot alittavat säännöllisesti budjetin? – "Otamme asiaan kantaa lautakunnassa lokakuussa"

Miksi Tai­val­kos­ken si­vis­tys­me­not alit­ta­vat sään­nöl­li­ses­ti bud­je­tin? – "Otamme asiaan kantaa lau­ta­kun­nas­sa lo­ka­kuus­sa"

10.09.2021 14:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto käsittelee torstaina vuoden 2019 arviointikertomusta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to kä­sit­te­lee tors­tai­na vuoden 2019 ar­vioin­ti­ker­to­mus­ta

07.10.2020 13:46
Tilaajille
Kuntalaisaloite sysäsi pohtimaan Pudasjärven tarkastuslautakunnan erottamista – "Jollain tavalla luottamus täytyy mitata"

Kun­ta­lais­aloi­te sysäsi poh­ti­maan Pu­das­jär­ven tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan erot­ta­mis­ta – "Jol­lain tavalla luot­ta­mus täytyy mitata"

20.02.2019 06:00
Kaupungin tarkastuskertomuksen toimenpiteitä tarkasteltiin – jätenhuoltoon liittyneiden määrä noussut

Kau­pun­gin tar­kas­tus­ker­to­muk­sen toi­men­pi­tei­tä tar­kas­tel­tiin – jä­ten­huol­toon liit­ty­nei­den määrä noussut

31.10.2017 08:00
Vanha valtuusto koolla viimeisen kerran – käsittelyssä tarkastuslautakunnan ruusut ja risut

Vanha val­tuus­to koolla vii­mei­sen kerran – kä­sit­te­lys­sä tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ruusut ja risut

31.05.2017 15:45
Vanha valtuusto koolla viimeisen kerran – käsittelyssä tarkastuslautakunnan ruusut ja risut

Vanha val­tuus­to koolla vii­mei­sen kerran – kä­sit­te­lys­sä tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ruusut ja risut

31.05.2017 15:45