Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

TE-toimisto
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi TE-uudistuksen – työllisyys- ja elinkeinoasiat siirtyvät Oulun ja lähikuntien muodostamalle työllisyysalueelle

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi TE-uu­dis­tuk­sen – ­työl­li­syys- ja elin­kei­no­asiat siir­ty­vät Oulun ja lä­hi­kun­tien muo­dos­ta­mal­le työl­li­syys­alueel­le

17.10.2023 06:00
Palkkatuki uudistuu heinäkuussa: myöntämistä ja maksamista nopeutetaan

Palk­ka­tu­ki uu­dis­tuu hei­nä­kuus­sa: myön­tä­mis­tä ja mak­sa­mis­ta no­peu­te­taan

19.06.2023 18:00
Oulu lähdössä TE-alueen järjestämisvastuuseen – Pudasjärvelllä kaupunginhallitus käsittelee asiaa illan kokouksessaan

Oulu läh­dös­sä TE-alueen jär­jes­tä­mis­vas­tuu­seen – Pu­das­jär­vell­lä kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa illan ko­kouk­ses­saan

13.06.2023 14:47
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti avoimia työpaikkoja – Koko Suomen suhdannetilanne työmarkkinoilla heikentynyt tuntuvasti

Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoimia työ­paik­ko­ja – Koko Suomen suh­dan­ne­ti­lan­ne työ­mark­ki­noil­la hei­ken­ty­nyt tun­tu­vas­ti

23.08.2022 12:45
TE-toimisto tarjoaa työvoimakoulutuksia – syksyn aikana käynnistyy reilut 100 uutta koulutusohjelmaa

TE-toi­mis­to tarjoaa työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sia – syksyn aikana käyn­nis­tyy reilut 100 uutta kou­lu­tus­oh­jel­maa

22.07.2022 08:00
Tilaajille
TE-toimiston uusi työnhakumalli käyttöön toukokuussa

TE-toi­mis­ton uusi työn­ha­ku­mal­li käyt­töön tou­ko­kuus­sa

15.03.2022 10:45
Tilaajille
Työttömien määrä kasvoi osittain Pohjois-Pohjanmaalla kesällä – vähenee syksyä kohhti

Työt­tö­mien määrä kasvoi osit­tain Poh­jois-Poh­jan­maal­la kesällä – vähenee syksyä kohhti

24.08.2021 15:22
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston aukioloajoissa poikkeuksia 18. tammikuuta asti

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­ton au­ki­olo­ajois­sa poik­keuk­sia 18. tam­mi­kuu­ta asti

19.12.2020 12:00
Pudasjärvellä avoinna kymmeniä työpaikkoja – tarvetta on etenkin näiden alojen työntekijöistä

Pu­das­jär­vel­lä avoinna kym­me­niä työ­paik­ko­ja – tar­vet­ta on etenkin näiden alojen työn­te­ki­jöis­tä

25.10.2020 16:01
Tilaajille
Työttömyys lisääntyi – syyskuun lopulla Pudasjärvellä oli 392 työtöntä

Työt­tö­myys li­sään­tyi – syys­kuun lopulla Pu­das­jär­vel­lä oli 392 työ­tön­tä

25.10.2020 07:00
Tilaajille
Korona synkensi työllisyyslukuja – näiden alojen ammattilaisista on silti kysyntää Pohjois-Pohjanmaalla

Korona syn­ken­si työl­li­syys­lu­ku­ja – näiden alojen am­mat­ti­lai­sis­ta on silti ky­syn­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la

21.09.2020 06:00
Tilaajille
Helmikuu ei helpottanut Pudasjärven työttömyyttä – 561 pudasjärveläistä hakee töitä, avoimia paikkoja alle 50

Hel­mi­kuu ei hel­pot­ta­nut Pu­das­jär­ven työt­tö­myyt­tä – 561 pu­das­jär­ve­läis­tä hakee töitä, avoimia paik­ko­ja alle 50

04.04.2017 07:05
Lomautukset nostivat työttömyyttä lokakuussa – vuoden takaisesta tilanne on parantunut

Lo­mau­tuk­set nos­ti­vat työt­tö­myyt­tä lo­ka­kuus­sa – vuoden ta­kai­ses­ta tilanne on pa­ran­tu­nut

29.11.2016 07:00

Työt­tö­myys junnaa ta­sai­se­na – Pu­das­jär­vel­lä 568 työ­tön­tä

27.08.2016 12:00