Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Työllisyys
Pudasjärvellä maakunnan suurin työttömyysaste –  työttömiä työnhakijoita oli kuukauden vaihtuessa 521

Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan suurin työt­tö­myys­as­te –  työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli kuu­kau­den vaih­tues­sa 521

20.02.2024 16:15
Tilaajille
Työttömien määrä selkeästi vuoden takaista korkeampi Pohjois- Pohjanmaalla – maakunnan korkein työttömyys edelleen Pudasjärvellä

Työt­tö­mien määrä sel­keäs­ti vuoden ta­kais­ta kor­keam­pi Poh­jois- Poh­jan­maal­la – ­maa­kun­nan korkein työt­tö­myys edel­leen Pu­das­jär­vel­lä

25.01.2024 10:45 1
Tilaajille
Pudasjärvi on Suomen kahdeksanneksi työkyvyttömin kunta, selviää Kelan ja THL:n tuoreista tiedoista

Pu­das­jär­vi on Suomen kah­dek­san­nek­si työ­ky­vyt­tö­min kunta, selviää Kelan ja THL:n tuo­reis­ta tie­dois­ta

08.12.2023 18:00 1
Tilaajille
Taivalkoskella varhaiskasvatus on yllättävän kysyttyä ja kohta palvelu muuttuu maksuttomaksi – uudet tilat valmistuvat tammikuulla

Tai­val­kos­kel­la var­hais­kas­va­tus on yl­lät­tä­vän ky­syt­tyä ja kohta palvelu muuttuu mak­sut­to­mak­si – uudet tilat val­mis­tu­vat tam­mi­kuul­la

29.11.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärvellä maakunnan korkein työttömyysaste – miesten työttömyys on kasvanut nopeammin kuin naisten Pohjois-Pohjanmaalla

Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te – miesten työt­tö­myys on kas­va­nut no­peam­min kuin naisten Poh­jois-Poh­jan­maal­la

21.11.2023 11:42
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi TE-uudistuksen – työllisyys- ja elinkeinoasiat siirtyvät Oulun ja lähikuntien muodostamalle työllisyysalueelle

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi TE-uu­dis­tuk­sen – ­työl­li­syys- ja elin­kei­no­asiat siir­ty­vät Oulun ja lä­hi­kun­tien muo­dos­ta­mal­le työl­li­syys­alueel­le

17.10.2023 06:00
Oulu valmistautuu TE-uudistukseen – kaikki työllisyys- ja elinkeinoasiat siirtyvät valtiolta Oulun kaupungin ja lähikuntien muodostamalle työllisyysalueelle

Oulu val­mis­tau­tuu TE-uu­dis­tuk­seen – kaikki työl­li­syys- ja elin­kei­no­asiat siir­ty­vät val­tiol­ta Oulun kau­pun­gin ja lä­hi­kun­tien muo­dos­ta­mal­le työl­li­syys­alueel­le

16.10.2023 09:45
Tilaajille
Pudasjärvi lähtee mukaan Oulun työllisyysalueeseen

Pu­das­jär­vi lähtee mukaan Oulun työl­li­syys­aluee­seen

13.09.2023 18:00
Tilaajille
Työttömien määrä kasvoi kesäkuusta – maakunnan korkein työttömyys on Pudasjärvellä

Työt­tö­mien määrä kasvoi ke­sä­kuus­ta – ­maa­kun­nan korkein työt­tö­myys on Pu­das­jär­vel­lä

24.08.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärvellä alueen korkein työttömyys

Pu­das­jär­vel­lä alueen korkein työt­tö­myys

28.07.2023 10:20
Tilaajille
Pudasjärvi mukaan uuteen työllisyyshankkeeseen – yrityksillä on jatkuvia rekrytointivaikeuksia ja samaan aikaan työttömyys alueella on pysynyt suhteellinen korkeana

Pu­das­jär­vi mukaan uuteen työl­li­syys­hank­kee­seen – yri­tyk­sil­lä on jat­ku­via rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sia ja samaan aikaan työt­tö­myys alueel­la on pysynyt suh­teel­li­nen kor­kea­na

27.03.2023 13:53
Nuorten työttömyys kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – näistä työntekijöistä on tarvetta maakunnassa

Nuorten työt­tö­myys kasvoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la – näistä työn­te­ki­jöis­tä on tar­vet­ta maa­kun­nas­sa

21.03.2023 12:31
Oulunkaari ei kelpaa TE-palvelujen tuottajaksi – ei ole laissa tarkoitettu luontainen työssäkäyntialue

Ou­lun­kaa­ri ei kelpaa TE-pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si – ei ole laissa tar­koi­tet­tu luon­tai­nen työs­sä­käyn­ti­alue

13.03.2023 12:00
Tilaajille
Työttömien määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – Pudasjärvellä maakunnan korkein työttömyysaste

Työt­tö­mien määrä kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te

27.01.2023 15:00 1
Tilaajille
Työttömyys vähenee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla, mutta vauhti hiipuu – työttömyysaste vaihtelee maakunnan sisällä voimakkaasti

Työt­tö­myys vähenee edel­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta vauhti hiipuu – työt­tö­myys­as­te vaih­te­lee maa­kun­nan sisällä voi­mak­kaas­ti

25.10.2022 12:28
Tilaajille
Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi kasvuun – Pudasjärven työttömyysaste maakunnan korkein

Avoi­mien työ­paik­ko­jen määrä kääntyi kasvuun – Pu­das­jär­ven työt­tö­myys­as­te maa­kun­nan korkein

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Työttömyysaste on laskenut alle 7 prosentin puolessa Pohjois-Pohjanmaan kunnista – työttömyys laskussa myös Pudasjärvellä

Työt­tö­myys­as­te on las­ke­nut alle 7 pro­sen­tin puo­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta – työt­tö­myys las­kus­sa myös Pu­das­jär­vel­lä

26.06.2022 14:00
Tilaajille
Arpeetin avajaistapahtuma jäi vaisuksi ­– suurin yllättäjä oli sää, joka vei eniten esitteitä esittelyteltoista

Ar­pee­tin ava­jais­ta­pah­tu­ma jäi vai­suk­si – suurin yl­lät­tä­jä oli sää, joka vei eniten esit­tei­tä esit­te­ly­tel­tois­ta

09.06.2022 14:24
Tilaajille
Työvoimapula uhkaa myös Oulunkaaren sote-palveluita, vaikka toistaiseksi palveluista ei ole tarvinnut karsia

Työ­voi­ma­pu­la uhkaa myös Ou­lun­kaa­ren so­te-pal­ve­lui­ta, vaikka tois­tai­sek­si pal­ve­luis­ta ei ole tar­vin­nut karsia

11.05.2022 14:00
Tilaajille
"Pudasjärvellä on nelisensataa työtöntä. Joskus ihmetyttää, miksi hakijoita ei ole jonoksi asti" – työvoiman saatavuus on parantunut, mutta kehitettävääkin on

"Pu­das­jär­vel­lä on ne­li­sen­sa­taa työ­tön­tä. Joskus ih­me­tyt­tää, miksi ha­ki­joi­ta ei ole jonoksi asti" – työ­voi­man saa­ta­vuus on pa­ran­tu­nut, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin on

06.05.2022 15:56
Tilaajille