Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tapahtuma
Pilkkiviikko huipentuu ja Jonku kerää festarikansaa – kesätapahtumat kurottavat elokuun puolellekin

Pilk­ki­viik­ko hui­pen­tuu ja Jonku kerää fes­ta­ri­kan­saa – ke­sä­ta­pah­tu­mat ku­rot­ta­vat elokuun puo­lel­le­kin

28.07.2023 20:51
Tilaajille
Elävän Iijoen melonta ja soutu -tapahtumalla lisää elämää Iijoelle:  "Tahdomme kehittää tätä toimintaa, jotta joella tulee jatkossakin olemaan käyttöä"

Elävän Iijoen melonta ja soutu -ta­pah­tu­mal­la lisää elämää Ii­joel­le: "Tah­dom­me ke­hit­tää tätä toi­min­taa, jotta joella tulee jat­kos­sa­kin olemaan käyt­töä"

14.07.2022 08:00
Tilaajille
Pudasjärven uusi tapahtumatuottaja Marjut jo työn touhussa – Rajalta rajalle -hiihtoa valmistellaan vuorovedolla

Pu­das­jär­ven uusi ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Marjut jo työn tou­hus­sa – Rajalta rajalle -hiih­toa val­mis­tel­laan vuo­ro­ve­dol­la

31.01.2019 13:00
Puikkarin 20-vuotisjuhlaviikko oli menestys – uimareita kävi yli 2000

Puik­ka­rin 20-vuo­tis­juh­la­viik­ko oli me­nes­tys – ui­ma­rei­ta kävi yli 2000

25.01.2019 09:00
Popedan Pudasjärven konsertin lipunmyynti kovassa vauhdissa – tuhannen lipun raja rikottu

Popedan Pu­das­jär­ven kon­ser­tin li­pun­myyn­ti kovassa vauh­dis­sa – tu­han­nen lipun raja rikottu

28.12.2018 10:00
Popeda Pudiksella -megatapahtuma tulossa – Rajamaanrannassa rokataan ensi kesänä

Popeda Pu­dik­sel­la -me­ga­ta­pah­tu­ma tulossa – Ra­ja­maan­ran­nas­sa ro­ka­taan ensi kesänä

07.11.2018 06:05
Uusia avauksia kulttuurialalle – ideoita kulttuuritapahtumiin haetaan Pohjois-Pohjanmaalla

Uusia avauk­sia kult­tuu­ri­alal­le – ideoita kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin haetaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.10.2017 10:00
Kolme kovaa marssii koko matkan – Matti, Jorma ja Eero haluavat kunnioittaa veteraaniperinnettä

Kolme kovaa marssii koko matkan – Matti, Jorma ja Eero ha­lua­vat kun­nioit­taa ve­te­raa­ni­pe­rin­net­tä

30.08.2017 15:30
Marssikäskyn antoi marsalkka Mannerheim – Takaisin kotiin -marssi on liikkeellä Kittilästä Pudasjärvelle

Mars­si­käs­kyn antoi mar­salk­ka Man­ner­heim – Ta­kai­sin kotiin -marssi on liik­keel­lä Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le

30.08.2017 07:00
Vertaansa vailla oleva show – tällaiset olivat tunnelmat Eput Pudiksella -tapahtuman jälkeen

Ver­taan­sa vailla oleva show – täl­lai­set olivat tun­nel­mat Eput Pu­dik­sel­la -ta­pah­tu­man jälkeen

24.08.2017 16:00
Tällaista ei ole Pudasjärvellä ennen nähty – katso kuvat Eput Pudiksella -tapahtuman mahtavasta meiningistä

Täl­lais­ta ei ole Pu­das­jär­vel­lä ennen nähty – katso kuvat Eput Pu­dik­sel­la -ta­pah­tu­man mah­ta­vas­ta mei­nin­gis­tä

21.08.2017 17:00
Mölkky lensi Eput Pudiksella -päivätapahtumassa – katso tunnelmakuvat Iijokiseudun mölkkyturnauksesta

Mölkky lensi Eput Pu­dik­sel­la -päi­vä­ta­pah­tu­mas­sa – katso tun­nel­ma­ku­vat Ii­jo­ki­seu­dun mölk­ky­tur­nauk­ses­ta

21.08.2017 14:00
Panumalla riehaannutaan kaloista – leikkimielinen kalastuskilpailu lauantaina

Pa­nu­mal­la rie­haan­nu­taan ka­lois­ta – leik­ki­mie­li­nen ka­las­tus­kil­pai­lu lauan­tai­na

10.08.2017 11:25
Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osasto täytti 60 vuotta

Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ran Pu­das­jär­ven osasto täytti 60 vuotta

09.08.2017 15:00
”Appiukon opetus tuotti tulosta” – Ari Mahlakaarto pilkki maailmanmestariksi viidennellä yrityksellä

”Ap­piu­kon opetus tuotti tu­los­ta” – A­ri Mah­la­kaar­to pilkki maail­man­mes­ta­rik­si vii­den­nel­lä yri­tyk­sel­lä

02.08.2017 14:00
Kotiseutujuhlaa vietettiin perinteisiin nojaten – hiljainen hetki nälkään kuolleiden muistoksi

Ko­ti­seu­tu­juh­laa vie­tet­tiin pe­rin­tei­siin no­ja­ten – hil­jai­nen het­ki ­näl­kään kuol­lei­den muis­tok­si

26.07.2017 12:00
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon ämmänkisa palaa Pudasjärvelle – jäähyväiset tapahtumalle jätetään kotikonnuilla

Kor­ko­ken­kä­kuk­ka­mek­ko­suo­hiih­don äm­män­ki­sa pa­laa ­Pu­das­jär­vel­le – jää­hy­väi­set ta­pah­tu­mal­le jä­te­tään ko­ti­kon­nuil­la

12.07.2017 12:30
Ostajat eivät löytäneet uudelle markkina-alueelle – myyjiltä kipakkaakin palautetta

Ostajat eivät löy­tä­neet uudelle mark­ki­na-alueel­le – myy­jil­tä ki­pak­kaa­kin pa­lau­tet­ta

12.07.2017 11:47
Markkinahumu jatkui lauantaina – vahingoilta ei vältytty

Mark­ki­na­hu­mu jatkui lauan­tai­na – va­hin­goil­ta ei väl­tyt­ty

08.07.2017 15:48