Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Iijoki
Iijoen matkailun kehittämishanke etenee – tavoitteena luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueelle

Iijoen mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­han­ke etenee – ta­voit­tee­na luoda uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia alueel­le

21.02.2024 18:00
Tilaajille
Videoteoksiksi kootut Iijokitarinat ovat nyt katsottavissa – Iijokitarinoita kerättiin syksyllä taidetyöpajoissa jokivarren kunnissa

Vi­deo­teok­sik­si kootut Ii­jo­ki­ta­ri­nat ovat nyt kat­sot­ta­vis­sa – Ii­jo­ki­ta­ri­noi­ta ke­rät­tiin syk­syl­lä tai­de­työ­pa­jois­sa jo­ki­var­ren kun­nis­sa

02.01.2024 06:00
Tilaajille
Pudasjärvi mukaan Lohi Iijokeen 2 -hankkeeseen – uuden hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä 827 000 euroa

Pu­das­jär­vi mukaan Lohi Ii­jo­keen 2 -hank­kee­seen – uuden hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nus on yh­teen­sä 827 000 euroa

28.12.2023 15:00 1
Tilaajille
Tärkeä etappi saavutettu Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämisessä – "Määrät ovat vielä pieniä, mutta jostain pitää aloittaa"

Tärkeä etappi saa­vu­tet­tu Iijoen vael­lus­ka­la­kan­to­jen el­vyt­tä­mi­ses­sä – "Määrät ovat vielä pieniä, mutta jostain pitää aloit­taa"

05.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Jouko Vahtola esitteli uusinta kirjaansa Taivalkoskella –  Näin syntyi Kuolema Iijoella -teos

Jouko Vahtola esit­te­li uusinta kir­jaan­sa Tai­val­kos­kel­la –  Näin syntyi Kuolema Ii­joel­la -teos

24.11.2023 07:16
Tilaajille
Pudasjärven keskustassa Pietarilan talviuintipaikan suosio kasvaa koko ajan, mutta vielä ei pääse avantoon – muutkin Kurenalan talviurheilupaikat odotuttavat harrastajia

Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa Pie­ta­ri­lan tal­vi­uin­ti­pai­kan suosio kasvaa koko ajan, mutta vielä ei pääse avan­toon – muutkin Ku­re­na­lan tal­vi­ur­hei­lu­pai­kat odo­tut­ta­vat har­ras­ta­jia

07.11.2023 13:45
Tilaajille
Veden pinta nousussa Iijoella lähipäivinä – maasto ei vedä, eikä kasvusto haihduta syksyn sateita

Veden pinta nou­sus­sa Ii­joel­la lä­hi­päi­vi­nä – ­maas­to ei vedä, eikä kas­vus­to haih­du­ta syksyn sateita

17.10.2023 10:54
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki mukaan Iijoki-hankkeen jatkoon – kustannukset kaupungille 11 000 euroa vuodessa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki mukaan Ii­jo­ki-hank­keen jatkoon – kus­tan­nuk­set kau­pun­gil­le 11 000 euroa vuo­des­sa

12.10.2023 10:26 1
Tilaajille
Iijoelle etsitään ominaispiirrettä jolla erotuttaisiin muista matkailukohteista – matkailumahdollisuuksia ja toiveita selvitetään kyselyllä

Ii­joel­le et­si­tään omi­nais­piir­ret­tä jolla ero­tut­tai­siin muista mat­kai­lu­koh­teis­ta – ­mat­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia ja toi­vei­ta sel­vi­te­tään ky­se­lyl­lä

10.10.2023 14:36
Tilaajille
Iijoen kehittämiselle haetaan viiden vuoden jatkohanketta – Jokialueen yrittäjä: Kalastusmatkailun kehittäminen vaatii tekoja, ei vain ajatuksia

Iijoen ke­hit­tä­mi­sel­le haetaan viiden vuoden jat­ko­han­ket­ta – Jo­kia­lueen yrit­tä­jä: Ka­las­tus­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen vaatii tekoja, ei vain aja­tuk­sia

03.10.2023 08:31 2
Tilaajille
Toimiiko sähkökalastus, kun hävitettävänä on viheliäinen puronieriä? – "On tärkeää, että kohdepurot ja kalastusajankohdat valikoidaan tarkkaan"

Toi­mii­ko säh­kö­ka­las­tus, kun hä­vi­tet­tä­vä­nä on vi­he­liäi­nen pu­ro­nie­riä? – "On tär­keää, että koh­de­pu­rot ja ka­las­tus­ajan­koh­dat va­li­koi­daan tark­kaan"

29.09.2023 15:00
Tilaajille
Vierassintti puronieriä halutaan häätää Iijoen latvoilta – "En ole itse kuullut, että sitä olisi täällä päin ollut"

Vie­ras­sint­ti pu­ro­nie­riä ha­lu­taan häätää Iijoen lat­voil­ta – "En ole itse kuul­lut, että sitä olisi täällä päin ollut"

21.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Iijoki kuljettaa mukanaan tarinoita, jotka jalostuvat taiteeksi – Pudasjärvellä pysähdyttiin luonnon äärelle ja nyt tuulikello soi Rajamaanrannassa

Iijoki kul­jet­taa mu­ka­naan ta­ri­noi­ta, jotka ja­los­tu­vat tai­teek­si – Pu­das­jär­vel­lä py­säh­dyt­tiin luonnon äärelle ja nyt tuu­li­kel­lo soi Ra­ja­maan­ran­nas­sa

20.09.2023 12:41
Tilaajille
Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle kunnostetaan elinympäristöjä Iijoen vesistössä – näin työt etenivät raakkupurolla Taivalkosken Jurmussa, katso video

Erit­täin uha­na­lai­sel­le jo­ki­hel­mi­sim­pu­kal­le kun­nos­te­taan eli­nym­pä­ris­tö­jä Iijoen ve­sis­tös­sä – näin työt ete­ni­vät raak­ku­pu­rol­la Tai­val­kos­ken Jur­mus­sa, katso video

13.09.2023 12:00
Tilaajille
Jokivarsien lauluista – Jukka Takalo kertoo, kuinka Joki rakastaa jokaista soutajaa -kappale syntyi Iijoen aalloissa

Jo­ki­var­sien lau­luis­ta – Jukka Takalo kertoo, kuinka Joki ra­kas­taa jo­kais­ta sou­ta­jaa -kap­pa­le syntyi Iijoen aal­lois­sa

26.08.2023 08:00
Tilaajille
Ankkoja ja muistoja jokivarresta – Lukiolaiset kokoontuivat pohtimaan omaa luontosuhdettaan taiteen keinoin Iijoen törmälle

Ankkoja ja muis­to­ja jo­ki­var­res­ta – Lu­kio­lai­set ko­koon­tui­vat poh­ti­maan omaa luon­to­suh­det­taan taiteen keinoin Iijoen tör­mäl­le

19.08.2023 15:00
Tilaajille
IIjoen tarinaa kootaan monitaiteellisissa taidepajoissa jokivarren kunnissa eri sukupolvilta – Pudasjärvelle taidepaja rantautuu syyskuussa

IIjoen tarinaa kootaan mo­ni­tai­teel­li­sis­sa tai­de­pa­jois­sa jo­ki­var­ren kun­nis­sa eri su­ku­pol­vil­ta – Pu­das­jär­vel­le tai­de­pa­ja ran­tau­tuu syys­kuus­sa

12.08.2023 12:00
Tilaajille
Näin eri tavalla Kitkajoen ja Rautalammin taimenkannat käyttäytyvät Koston kalatiessä ja näin sitä valvotaan – kauan haaveiltu tekojoki on toiminut pian vuosikymmenen

Näin eri tavalla Kit­ka­joen ja Rau­ta­lam­min tai­men­kan­nat käyt­täy­ty­vät Koston ka­la­ties­sä ja näin sitä val­vo­taan – kauan haa­veil­tu te­ko­jo­ki on toi­mi­nut pian vuo­si­kym­me­nen

01.08.2023 12:00
Tilaajille
Isoja lohia saaliiksi ennen Iijoen valjastusta – Ensimmäinen voimalaitos Iijokeen valmistui vuonna 1961, siihen loppui lohen nousu.

Isoja lohia saa­liik­si ennen Iijoen val­jas­tus­ta – En­sim­mäi­nen voi­ma­lai­tos Ii­jo­keen val­mis­tui vuonna 1961, siihen loppui lohen nousu.

31.07.2023 10:15
Tilaajille
Elävä Iijoki souti jälleen Kipinän kyläjuhlaan – kyläjuhla täytti 40 vuotta ja lahjaksi kyläseura sai tervatynnyrin

Elävä Iijoki souti jälleen Kipinän ky­lä­juh­laan – ky­lä­juh­la täytti 40 vuotta ja lah­jak­si ky­lä­seu­ra sai ter­va­tyn­ny­rin

12.07.2023 10:31
Tilaajille