Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Iijoki
Kuukausi
Toimiiko sähkökalastus, kun hävitettävänä on viheliäinen puronieriä? – "On tärkeää, että kohdepurot ja kalastusajankohdat valikoidaan tarkkaan"

Toi­mii­ko säh­kö­ka­las­tus, kun hä­vi­tet­tä­vä­nä on vi­he­liäi­nen pu­ro­nie­riä? – "On tär­keää, että koh­de­pu­rot ja ka­las­tus­ajan­koh­dat va­li­koi­daan tark­kaan"

29.09.2023 15:00
Tilaajille
Vierassintti puronieriä halutaan häätää Iijoen latvoilta – "En ole itse kuullut, että sitä olisi täällä päin ollut"

Vie­ras­sint­ti pu­ro­nie­riä ha­lu­taan häätää Iijoen lat­voil­ta – "En ole itse kuul­lut, että sitä olisi täällä päin ollut"

21.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Iijoki kuljettaa mukanaan tarinoita, jotka jalostuvat taiteeksi – Pudasjärvellä pysähdyttiin luonnon äärelle ja nyt tuulikello soi Rajamaanrannassa

Iijoki kul­jet­taa mu­ka­naan ta­ri­noi­ta, jotka ja­los­tu­vat tai­teek­si – Pu­das­jär­vel­lä py­säh­dyt­tiin luonnon äärelle ja nyt tuu­li­kel­lo soi Ra­ja­maan­ran­nas­sa

20.09.2023 12:41
Tilaajille
Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle kunnostetaan elinympäristöjä Iijoen vesistössä – näin työt etenivät raakkupurolla Taivalkosken Jurmussa, katso video

Erit­täin uhan­alai­sel­le jo­ki­hel­mi­sim­pu­kal­le kun­nos­te­taan elin­ym­pä­ris­tö­jä Iijoen ve­sis­tös­sä – näin työt ete­ni­vät raak­ku­pu­rol­la Tai­val­kos­ken Jur­mus­sa, katso video

13.09.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Jokivarsien lauluista – Jukka Takalo kertoo, kuinka Joki rakastaa jokaista soutajaa -kappale syntyi Iijoen aalloissa

Jo­ki­var­sien lau­luis­ta – Jukka Takalo kertoo, kuinka Joki ra­kas­taa jo­kais­ta sou­ta­jaa -kap­pa­le syntyi Iijoen aal­lois­sa

26.08.2023 08:00
Tilaajille
Ankkoja ja muistoja jokivarresta – Lukiolaiset kokoontuivat pohtimaan omaa luontosuhdettaan taiteen keinoin Iijoen törmälle

Ankkoja ja muis­to­ja jo­ki­var­res­ta – Lu­kio­lai­set ko­koon­tui­vat poh­ti­maan omaa luon­to­suh­det­taan taiteen keinoin Iijoen tör­mäl­le

19.08.2023 15:00
Tilaajille
IIjoen tarinaa kootaan monitaiteellisissa taidepajoissa jokivarren kunnissa eri sukupolvilta – Pudasjärvelle taidepaja rantautuu syyskuussa

IIjoen tarinaa kootaan mo­ni­tai­teel­li­sis­sa tai­de­pa­jois­sa jo­ki­var­ren kun­nis­sa eri su­ku­pol­vil­ta – Pu­das­jär­vel­le tai­de­pa­ja ran­tau­tuu syys­kuus­sa

12.08.2023 12:00
Tilaajille
Näin eri tavalla Kitkajoen ja Rautalammin taimenkannat käyttäytyvät Koston kalatiessä ja näin sitä valvotaan – kauan haaveiltu tekojoki on toiminut pian vuosikymmenen

Näin eri tavalla Kit­ka­joen ja Rau­ta­lam­min tai­men­kan­nat käyt­täy­ty­vät Koston ka­la­ties­sä ja näin sitä val­vo­taan – kauan haa­veil­tu te­ko­jo­ki on toi­mi­nut pian vuo­si­kym­me­nen

01.08.2023 12:00
Tilaajille
Isoja lohia saaliiksi ennen Iijoen valjastusta – Ensimmäinen voimalaitos Iijokeen valmistui vuonna 1961, siihen loppui lohen nousu.

Isoja lohia saa­liik­si ennen Iijoen val­jas­tus­ta – En­sim­mäi­nen voi­ma­lai­tos Ii­jo­keen val­mis­tui vuonna 1961, siihen loppui lohen nousu.

31.07.2023 10:15
Tilaajille
Elävä Iijoki souti jälleen Kipinän kyläjuhlaan – kyläjuhla täytti 40 vuotta ja lahjaksi kyläseura sai tervatynnyrin

Elävä Iijoki souti jälleen Kipinän ky­lä­juh­laan – ky­lä­juh­la täytti 40 vuotta ja lah­jak­si ky­lä­seu­ra sai ter­va­tyn­ny­rin

12.07.2023 10:31
Tilaajille
Iijokeen suistuneen pyöräkuormaajan kuljettaja löydettiin menehtyneenä

Ii­jo­keen suis­tu­neen pyö­rä­kuor­maa­jan kul­jet­ta­ja löy­det­tiin me­neh­ty­nee­nä

09.07.2023 16:09
Iijoen tarinaa kerätään taidepajoissa – Pudasjärvellä syyskuun puolivälissä

Iijoen tarinaa ke­rä­tään tai­de­pa­jois­sa – Pu­das­jär­vel­lä syys­kuun puo­li­vä­lis­sä

05.07.2023 13:14
Tilaajille
Vimma Iijoen suojeluun näkyi paikallislehdissä – Keskustelu Iijokiseudun ja Koillissanomien mielipidepalstoilla vaikutti Iijoen koskien suojeluun

Vimma Iijoen suo­je­luun näkyi pai­kal­lis­leh­dis­sä – Kes­kus­te­lu Ii­jo­ki­seu­dun ja Koil­lis­sa­no­mien mie­li­pi­de­pals­toil­la vai­kut­ti Iijoen koskien suo­je­luun

05.07.2023 05:00
Tilaajille
40 vuotta täyttävän Iijokisoudun juhlasoutu oli kivinen, mutta onnistunut– Iijokisoutu on Suomen pisimpään kestänyt luonnonsuojelutapahtuma

40 vuotta täyt­tä­vän Ii­jo­ki­sou­dun juh­la­sou­tu oli ki­vi­nen, mutta on­nis­tu­nut– Ii­jo­ki­sou­tu on Suomen pi­sim­pään kes­tä­nyt luon­non­suo­je­lu­ta­pah­tu­ma

04.07.2023 15:00
Tilaajille
Rakennemuutos kuihduttanut myös Parviaisen kylän Taivalkoskella – Hiljentyviin kyliin elämää varsinkin kesäaikana tuovat mökkiläiset

Ra­ken­ne­muu­tos kuih­dut­ta­nut myös Par­viai­sen kylän Tai­val­kos­kel­la – Hil­jen­ty­viin kyliin elämää var­sin­kin ke­sä­ai­ka­na tuovat mök­ki­läi­set

02.07.2023 12:00
Tilaajille
Iijokisoutua on soudettu jo 40 vuotta virtavesien puolesta – tämän kesän juhlasoudussa mukana tunnettuja nimiä

Ii­jo­ki­sou­tua on sou­det­tu jo 40 vuotta vir­ta­ve­sien puo­les­ta – tämän kesän juh­la­sou­dus­sa mukana tun­net­tu­ja nimiä

26.06.2023 08:17 1
Tilaajille
Elävän Iijoen melonta ja soutu -tapahtumassa esillä puuveneen merkitys – tervatynnyri matkaa 160 kilometriä jokiveneiden kyydissä

Elävän Iijoen melonta ja soutu -ta­pah­tu­mas­sa esillä puu­ve­neen mer­ki­tys – ter­va­tyn­ny­ri matkaa 160 ki­lo­met­riä jo­ki­ve­nei­den kyy­dis­sä

16.06.2023 15:36
Tilaajille
Iijoki ja Kollajan allas ovat paistatelleet otsikoissa puoli vuosisataa – lopulta joen kohtalo on ollut pienestä kiinni

Iijoki ja Kol­la­jan allas ovat pais­ta­tel­leet ot­si­kois­sa puoli vuo­si­sa­taa – lopulta joen kohtalo on ollut pie­nes­tä kiinni

14.06.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvelle luodaan uusi yhteisöllinen taideteos, jonka aiheena on sukupolvet Iijoen varrella

Pu­das­jär­vel­le luodaan uusi yh­tei­söl­li­nen tai­de­teos, jonka aiheena on su­ku­pol­vet Iijoen var­rel­la

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Merilohien ja -taimenien poikasia istutetaan Iijokeen – Istutusten onnistumista seurataan sähkökalastuksilla

Me­ri­lo­hien ja -tai­me­nien poi­ka­sia is­tu­te­taan Ii­jo­keen – Is­tu­tus­ten on­nis­tu­mis­ta seu­ra­taan säh­kö­ka­las­tuk­sil­la

24.05.2023 10:23
Tilaajille