Talousarvio
Viimeisin 4 tuntia
Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalveluiden ylitykset yli 1,9 miljoonaa euroa

Pu­das­jär­ven so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den yli­tyk­set yli 1,9 mil­joo­naa euroa

15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven kaupungin taloutta kohennetaan vuoden 2021 veroäyrien korotuksella

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lout­ta ko­hen­ne­taan vuoden 2021 ve­ro­äy­rien ko­ro­tuk­sel­la

14.10.2020 13:53
Tilaajille
Kaupunginhallitus asetteli tulevan vuoden talousraameja – laskennassa 0,5 prosentin veroäyrin korotus ja 500 000 säästöt

Kau­pun­gin­hal­li­tus aset­te­li tulevan vuoden ta­lous­raa­me­ja – las­ken­nas­sa 0,5 pro­sen­tin ve­ro­äy­rin korotus ja 500 000 säästöt

26.08.2020 16:25
Pudasjärven kaupungille tulossa lisää velkaa kolmena seuraavana vuonna

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le tulossa lisää velkaa kolmena seu­raa­va­na vuonna

08.12.2018 08:00
Pudasjärven kaupungin puolen vuoden talousarvio toteutui ja lainakanta väheni

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin puolen vuoden ta­lous­ar­vio to­teu­tui ja lai­na­kan­ta väheni

17.09.2017 10:00
Säästöjä saadaan uutta kehittämällä – Oulunkaaren järjestämissopimus puhutti valtuustoa

Sääs­tö­jä saadaan uutta ke­hit­tä­mäl­lä – Ou­lun­kaa­ren jär­jes­tä­mis­so­pi­mus puhutti val­tuus­toa

28.12.2016 05:00
Kaupunki investoi: Pietarilaan lähiliikuntapaikka ja Lakarin koulun piha-alueelle peruskorjaus

Kau­pun­ki in­ves­toi: Pie­ta­ri­laan lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka ja Lakarin koulun pi­ha-alueel­le pe­rus­kor­jaus

27.12.2016 08:00 0