Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Rekrytointi
Pudasjärvelle on valittu verkostokoordinaattori ja työelämätulkki uuteen työllisyyttä ja hyvinvointia edistävään hankkeeseen

Pu­das­jär­vel­le on valittu ver­kos­to­koor­di­naat­to­ri ja työ­elä­mä­tulk­ki uuteen työl­li­syyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vään hank­kee­seen

01.02.2024 06:45
Tilaajille
Pudasjärveläisille yrityksille avataan virtuaalipankki – tällaista maksutonta koulutusmateriaalia uusi Aarreaitta tarjoaa

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le yri­tyk­sil­le avataan vir­tuaa­li­pank­ki – täl­lais­ta mak­su­ton­ta kou­lu­tus­ma­te­riaa­lia uusi Aar­re­ait­ta tarjoaa

25.10.2023 05:00
Tilaajille
Niina Impiötä ehdotetaan Taivalkosken kunnan sivistystoimenjohtajaksi – kunnanhallitus äänesti asiasta, joka menee valtuuston päätettäväksi

Niina Impiötä eh­do­te­taan Tai­val­kos­ken kunnan si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si – kun­nan­hal­li­tus äänesti asias­ta, joka menee val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

13.09.2023 09:36
Tilaajille
Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi haki 12 henkilöä, joukossa taivalkoskelainen vs. rehtori – viran jäistä nostamisen taustalla myös työntekijöiden kuormitus

Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä, jou­kos­sa tai­val­kos­ke­lai­nen vs. rehtori – viran jäistä nos­ta­mi­sen taus­tal­la myös työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus

12.08.2023 08:00
Tilaajille
Anu, Anna Leena, Joel, Petri ja kuusi muuta – Taivalkosken kunnan kouluihin valittiin opettajia, hakijoita oli niukasti

Anu, Anna Leena, Joel, Petri ja kuusi muuta – Tai­val­kos­ken kunnan kou­lui­hin va­lit­tiin opet­ta­jia, ha­ki­joi­ta oli niu­kas­ti

29.04.2023 11:30
Tilaajille
Hyvinvointialue Pohde supistaa palveluja heinäkuussa – suun terveydenhuoltoa keskitetään muun muassa Pudasjärvelle

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde su­pis­taa pal­ve­lu­ja hei­nä­kuus­sa – suun ter­vey­den­huol­toa kes­ki­te­tään muun muassa Pu­das­jär­vel­le

05.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Pudasjärveläisille yrityksille maksuttomia koulutuksia rekrytoinnin tueksi ja työnantajamielikuvan kehittämiseen – "Rekrytoinnin osaaminen on yritykselle suora kilpailuetu"

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le yri­tyk­sil­le mak­sut­to­mia kou­lu­tuk­sia rek­ry­toin­nin tueksi ja työn­an­ta­ja­mie­li­ku­van ke­hit­tä­mi­seen – "Rek­ry­toin­nin osaa­mi­nen on yri­tyk­sel­le suora kil­pai­lue­tu"

28.02.2023 17:21
Tilaajille
Kansainvälinen keskustelutilaisuus Taivalkoskella – toiveissa apua käytännön asioissa, kimppakyytejä ja työsuhdeasuntoja

Kan­sain­vä­li­nen kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Tai­val­kos­kel­la – toi­veis­sa apua käy­tän­nön asiois­sa, kimp­pa­kyy­te­jä ja työ­suh­de­asun­to­ja

19.01.2023 09:04
Tilaajille
Pudasjärvelle uudeksi palvelusuunnittelijaksi valittiin tuttu tekijä – vastuualueena asuminen ja eläminen

Pu­das­jär­vel­le uudeksi pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jak­si va­lit­tiin tuttu tekijä – vas­tuu­aluee­na asu­mi­nen ja elä­mi­nen

30.09.2022 08:37
Tilaajille
Näin esittelee itseään nelikko, jota haastatellaan Taivalkosken kunnanjohtajan virkaan – palkkatoivomus 7200 eurosta 8500 euroon kuukaudessa

Näin esit­te­lee itseään ne­lik­ko, jota haas­ta­tel­laan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virkaan – palk­ka­toi­vo­mus 7200 eurosta 8500 euroon kuu­kau­des­sa

05.08.2022 08:45 1
Tilaajille
Näitä neljää Taivalkosken kunta haastattelee kunnanjohtajan virkaan – "Haastatteluryhmä päättää, teetetäänkö soveltuvuusarvioinnit"

Näitä neljää Tai­val­kos­ken kunta haas­tat­te­lee kun­nan­joh­ta­jan virkaan – "Haas­tat­te­lu­ryh­mä päät­tää, tee­te­tään­kö so­vel­tu­vuu­sar­vioin­nit"

03.08.2022 20:24 1
Tilaajille
Mikä syynä, kun Taivalkosken kunnasta on ottanut lopputilin parikymmentä henkilöä puolessa vuodessa? – "Tunnelma on ollut rauhallinen ja eteenpäin katsova"

Mikä syynä, kun Tai­val­kos­ken kun­nas­ta on ottanut lop­pu­ti­lin pa­ri­kym­men­tä hen­ki­löä puo­les­sa vuo­des­sa? – "Tun­nel­ma on ollut rau­hal­li­nen ja eteen­päin kat­so­va"

03.08.2022 11:00 1
Tilaajille
Taivalkoski hakee taas kunnanjohtajaa – "Tässä on aika raskaat pari viikkoa takana, mutta menemme täysillä eteenpäin"

Tai­val­kos­ki hakee taas kun­nan­joh­ta­jaa – "Tässä on aika raskaat pari viikkoa takana, mutta menemme täy­sil­lä eteen­päin"

11.07.2022 16:42
Tilaajille
Hallintopäällikköä haetaan jälleen Taivalkosken kuntaan – aloittaa lähes samaan aikaan kuin perjantaina valittava uusi kunnanjohtaja

Hal­lin­to­pääl­lik­köä haetaan jälleen Tai­val­kos­ken kuntaan – aloit­taa lähes samaan aikaan kuin per­jan­tai­na va­lit­ta­va uusi kun­nan­joh­ta­ja

28.04.2022 11:00
Tilaajille
Hyvinvointialueella menossa merkittäviä johtajavalintoja, katso tästä hakijoiden nimet –  Petteri Helisten hakee omaa tehtäväänsä pelastusjohtajana

Hy­vin­voin­ti­alueel­la menossa mer­kit­tä­viä joh­ta­ja­va­lin­to­ja, katso tästä ha­ki­joi­den nimet – Petteri He­lis­ten hakee omaa teh­tä­vään­sä pe­las­tus­joh­ta­ja­na

24.03.2022 12:00
Tilaajille
Aija-Mari Moilanen aloittaa pian Taivalkoskella huippuvirassa, mutta se ei ole hänen tärkein tehtävänsä – Se selvisi, kun Moilanen pysähtyi hiljattain vuodeksi miettimään elämän tarkoitusta

Ai­ja-Ma­ri Moi­la­nen aloit­taa pian Tai­val­kos­kel­la huip­pu­vi­ras­sa, mutta se ei ole hänen tärkein teh­tä­vän­sä – Se sel­vi­si, kun Moi­la­nen py­säh­tyi hil­jat­tain vuo­dek­si miet­ti­mään elämän tar­koi­tus­ta

27.01.2022 04:03
Tilaajille
Taivalkosken kunta joutui jatkamaan kiinteistöpäällikön hakuaikaa – paperinsa jätti vain kaksi kiinnostunutta

Tai­val­kos­ken kunta joutui jat­ka­maan kiin­teis­tö­pääl­li­kön ha­ku­ai­kaa – pa­pe­rin­sa jätti vain kaksi kiin­nos­tu­nut­ta

18.01.2022 05:00
Tilaajille
"Pudasjärven hirsirakentamisen tarina lienee teille jo tuttu", kehuskeli kaupunginjohtaja Tomi Timonen hakemuksessaan Oulun huippuvirkaan – Tiistaina hän matkustaa viimeiseen grillaukseen isoon naapuriin

"Pu­das­jär­ven hir­si­ra­ken­ta­mi­sen tarina lienee teille jo tuttu", ke­hus­ke­li kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen ha­ke­muk­ses­saan Oulun huip­pu­vir­kaan – Tiis­tai­na hän mat­kus­taa vii­mei­seen gril­lauk­seen isoon naa­pu­riin

25.11.2021 17:53
Tilaajille
Kuusi ehdolla Taivalkosken uudeksi sote-johtajaksi, mukana tuttuja nimiä

Kuusi ehdolla Tai­val­kos­ken uudeksi so­te-joh­ta­jak­si, mukana tuttuja nimiä

01.10.2021 09:09
Tilaajille
Taivalkoski hakee uutta sote-johtajaa – saadaanko uusi viranhaltija töihin joulukuun alusta?

Tai­val­kos­ki hakee uutta sote-joh­ta­jaa – saa­daan­ko uusi vi­ran­hal­ti­ja töihin jou­lu­kuun alusta?

10.09.2021 12:54
Tilaajille