Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Taivalkosken kunnanjohtaja
Näin esittelee itseään nelikko, jota haastatellaan Taivalkosken kunnanjohtajan virkaan – palkkatoivomus 7200 eurosta 8500 euroon kuukaudessa

Näin esit­te­lee itseään ne­lik­ko, jota haas­ta­tel­laan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virkaan – palk­ka­toi­vo­mus 7200 eurosta 8500 euroon kuu­kau­des­sa

05.08.2022 08:45 1
Tilaajille
Näitä neljää Taivalkosken kunta haastattelee kunnanjohtajan virkaan – "Haastatteluryhmä päättää, teetetäänkö soveltuvuusarvioinnit"

Näitä neljää Tai­val­kos­ken kunta haas­tat­te­lee kun­nan­joh­ta­jan virkaan – "Haas­tat­te­lu­ryh­mä päät­tää, tee­te­tään­kö so­vel­tu­vuu­sar­vioin­nit"

03.08.2022 20:24 1
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken kunnanjohtajaksi hakeneet – edellinen kunnanjohtaja irtisanoutui kahden viikon työskentelyn jälkeen

Tässä ovat Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­neet – edel­li­nen kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui kahden viikon työs­ken­te­lyn jälkeen

27.07.2022 14:49
Tilaajille
Taivalkoski hakee taas kunnanjohtajaa – "Tässä on aika raskaat pari viikkoa takana, mutta menemme täysillä eteenpäin"

Tai­val­kos­ki hakee taas kun­nan­joh­ta­jaa – "Tässä on aika raskaat pari viikkoa takana, mutta menemme täy­sil­lä eteen­päin"

11.07.2022 16:42
Tilaajille
Taivalkoski saa hetkeksi apulaiskunnanjohtajan ­– kunnanhallitus hyväksyi määräaikaisen virkanimikkeen

Tai­val­kos­ki saa het­kek­si apu­lais­kun­nan­joh­ta­jan – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi mää­rä­ai­kai­sen vir­ka­ni­mik­keen

17.05.2022 11:02
Tilaajille
Eija Liikamaa aloittanee Taivalkoskella ensin apulaiskunnanjohtajana

Eija Lii­ka­maa aloit­ta­nee Tai­val­kos­kel­la ensin apu­lais­kun­nan­joh­ta­ja­na

16.05.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja Eija Liikamaa ottaa viran vastaan kesän alussa – ”Pohjoinen ollut koko ajan suuntana”

Tai­val­kos­ken uusi kun­nan­joh­ta­ja Eija Lii­ka­maa ottaa viran vastaan kesän alussa – ”Poh­joi­nen ollut koko ajan suun­ta­na”

03.05.2022 04:00
Tilaajille
Eija Liikamaa valittiin yksimielisesti Taivalkosken uudeksi kunnanjohtajaksi – Perussuomalaisten valtuutettu soitti väistyvälle kunnanjohtajalle huuliharppua

Eija Lii­ka­maa va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti Tai­val­kos­ken uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – ­Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuu­tet­tu soitti väis­ty­väl­le kun­nan­joh­ta­jal­le huu­li­harp­pua

29.04.2022 19:46
Tilaajille
Taivalkosken kunnanjohtajaksi vain yksi suosikki – kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että tehtävään valitaan nimimerkkiä Lapinnoita käyttänyt kasvatustieteiden maisteri

Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si vain yksi suo­sik­ki – kun­nan­hal­li­tus esittää yk­si­mie­li­ses­ti, että teh­tä­vään va­li­taan ni­mi­merk­kiä La­pin­noi­ta käyt­tä­nyt kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri

23.04.2022 18:36
Tilaajille
Taivalkoski haastattelee kunnanjohtajakandidaatteja ensi keskiviikkona isolla porukalla – Naturpoliksen Hentilä jättäytyi kisasta, valtuuston puheenjohtaja väliaikaisesti puikkoihin

Tai­val­kos­ki haas­tat­te­lee kun­nan­joh­ta­ja­kan­di­daat­te­ja ensi kes­ki­viik­ko­na isolla po­ru­kal­la – Na­tur­po­lik­sen Hentilä jät­täy­tyi ki­sas­ta, val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja vä­li­ai­kai­ses­ti puik­koi­hin

14.04.2022 17:14
Tilaajille
Iijokiseutu hankki Taivalkosken kunnanjohtajaksi haastateltavien hakemukset – Näin he perustelevat, miksi haluavat kunnan kärkivirkaan

Ii­jo­ki­seu­tu hankki Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si haas­ta­tel­ta­vien ha­ke­muk­set – Näin he pe­rus­te­le­vat, miksi ha­lua­vat kunnan kär­ki­vir­kaan

13.04.2022 04:01
Tilaajille
Yhdeksän hakemusta ja yksi suostumus Taivalkosken kunnanjohtajan virkaan, neljä niistä Koillismaalta – kunnanhallitus käsittelee viran täyttämisessä etenemistä ensi viikolla

Yh­dek­sän ha­ke­mus­ta ja yksi suos­tu­mus Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan vir­kaan, neljä niistä Koil­lis­maal­ta – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee viran täyt­tä­mi­ses­sä ete­ne­mis­tä ensi vii­kol­la

04.04.2022 16:16
Tilaajille
Taivalkoski hakee uutta kunnanjohtajaa

Tai­val­kos­ki hakee uutta kun­nan­joh­ta­jaa

16.03.2022 04:00
Tilaajille