Luovuus: Luovuus on edel­leen suuri mys­tee­ri – mutta se tie­de­tään, miten sitä voi ruokkia yk­sin­ker­tai­sil­la kei­noil­la

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Avoimet virat
Pudasjärven kaupungille on valittu uusi johtava rakennustarkastaja

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le on valittu uusi johtava ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja

03.03.2023 17:44
Tilaajille
Pudasjärven Vesiosuuskunta hakee alan tuntemuksen omaavaa ja kehittämissuuntautunutta toimitusjohtajaa

Pu­das­jär­ven Ve­si­osuus­kun­ta hakee alan tun­te­muk­sen omaavaa ja ke­hit­tä­mis­suun­tau­tu­nut­ta toi­mi­tus­joh­ta­jaa

28.02.2023 10:11
Tilaajille
Pudasjärvelle valittiin maankäyttöpäällikkö – Johtavan rakennustarkastajan virkaa hakeneista kolme haastatteluun

Pu­das­jär­vel­le va­lit­tiin maan­käyt­tö­pääl­lik­kö – Joh­ta­van ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kolme haas­tat­te­luun

16.02.2023 11:39
Tilaajille
Pudasjärven kaupunkiin haetaan johtavaa rakennustarkastajaa vakituiseen virkasuhteeseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­kiin haetaan joh­ta­vaa ra­ken­nus­tar­kas­ta­jaa va­ki­tui­seen vir­ka­suh­tee­seen

16.01.2023 15:38
Tilaajille
Seurakuntamestari haussa Pudasjärvelle – tehtäviin kuuluu myös striimauslaitteiston käyttö

Seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri haussa Pu­das­jär­vel­le – teh­tä­viin kuuluu myös strii­maus­lait­teis­ton käyttö

29.12.2022 16:14
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassa diakonian virka hakuun – Helena Koivukangas jättää tehtävän

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa dia­ko­nian virka hakuun – Helena Koi­vu­kan­gas jättää teh­tä­vän

26.12.2022 12:00
Tilaajille
Pudasjärven hallintojohtajan valinta torstaina valtuustossa

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta tors­tai­na val­tuus­tos­sa

15.12.2022 06:00
Pudasjärven hallintojohtajan valinta etenee – kaupunginhallitus esittää virkaan Henri Pätsiä

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

05.12.2022 12:50 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan paikka hakuun joulukuussa – Pauli Harju virassa maaliskuun loppuun

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jan paikka hakuun jou­lu­kuus­sa – Pauli Harju virassa maa­lis­kuun loppuun

16.11.2022 09:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin hallintojohtajan virka tulossa pian hakuun

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hal­lin­to­joh­ta­jan virka tulossa pian hakuun

22.08.2022 11:09
Tilaajille
Palvelusuunnittelijan paikka hakuun Pudasjärven kaupungille – vastuualueena asuminen ja eläminen

Pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jan paikka hakuun Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – vas­tuu­aluee­na asu­mi­nen ja elä­mi­nen

04.07.2022 15:51
Tilaajille