Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Työntekijät
Pudasjärvelle on valittu verkostokoordinaattori ja työelämätulkki uuteen työllisyyttä ja hyvinvointia edistävään hankkeeseen

Pu­das­jär­vel­le on valittu ver­kos­to­koor­di­naat­to­ri ja työ­elä­mä­tulk­ki uuteen työl­li­syyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vään hank­kee­seen

01.02.2024 06:45
Tilaajille
Pudasjärven Kehitys Oy:ssä aloittaa uusi työntekijä – Kaisu Tuohiluoto lähtee kehittämään Syötteen alueen matkailua osana kolmevuotista hanketta

Pu­das­jär­ven Kehitys Oy:ssä aloit­taa uusi työn­te­ki­jä – Kaisu Tuo­hi­luo­to lähtee ke­hit­tä­mään Syöt­teen alueen mat­kai­lua osana kol­me­vuo­tis­ta han­ket­ta

14.07.2023 11:00
Tilaajille
Lastenhoitajan toimi täytettiin Syötteelle ja luokanopettaja valittiin Hirsikampukselle

Las­ten­hoi­ta­jan toimi täy­tet­tiin Syöt­teel­le ja luo­kan­opet­ta­ja va­lit­tiin Hir­si­kam­puk­sel­le

28.09.2022 16:00
Tilaajille
Pudasjärvelle uudeksi palvelusuunnittelijaksi valittiin tuttu tekijä – vastuualueena asuminen ja eläminen

Pu­das­jär­vel­le uudeksi pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jak­si va­lit­tiin tuttu tekijä – vas­tuu­aluee­na asu­mi­nen ja elä­mi­nen

30.09.2022 08:37
Tilaajille
Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin – keskittyy muun muassa työntekijöiden altistumisen ehkäisyyn ja ohjeistukseen mahdollisessa altistumisessa

Uusi ohje ra­ken­nus­työ­mail­le ko­ro­na­ris­kin ar­vioin­tiin – kes­kit­tyy muun muassa työn­te­ki­jöi­den al­tis­tu­mi­sen eh­käi­syyn ja oh­jeis­tuk­seen mah­dol­li­ses­sa al­tis­tu­mi­ses­sa

16.04.2021 09:48
Uusi työvalmentaja Jarno kehittää Pudasjärven Karhupajalle digipajaa yhdessä nuorten kanssa

Uusi työ­val­men­ta­ja Jarno ke­hit­tää Pu­das­jär­ven Kar­hu­pa­jal­le di­gi­pa­jaa yhdessä nuorten kanssa

26.02.2021 18:00
Tilaajille