rakentaa
Rakentamisessa on vauhti päällä Pudasjärvellä – päiväkodin kattorakenteet nostettiin paikoilleen

Ra­ken­ta­mi­ses­sa on vauhti päällä Pu­das­jär­vel­lä – päi­vä­ko­din kat­to­ra­ken­teet nos­tet­tiin pai­koil­leen

19.02.2019 16:00
Harjannostajaisissa kiitosten aika – Kipinän koulun laajennustyöt jopa aikataulua edellä

Har­jan­nos­ta­jai­sis­sa kii­tos­ten aika – Kipinän koulun laa­jen­nus­työt jopa ai­ka­tau­lua edellä

06.02.2019 06:00
Energiatehokkuutta ja valoisuutta uuteen kauppaan – Perhemarketin katolle suunnitellaan tuulispiraaleja ja aurinkopaneeleita

Ener­gia­te­hok­kuut­ta ja va­loi­suut­ta uuteen kaup­paan – Per­he­mar­ke­tin katolle suun­ni­tel­laan tuu­li­spi­raa­le­ja ja au­rin­ko­pa­nee­lei­ta

07.01.2019 09:00
Kipinän koulun väki innoissaan laajennuksesta – kasvava oppilasmäärä loi paineita remontille

Kipinän koulun väki in­nois­saan laa­jen­nuk­ses­ta – kasvava op­pi­las­mää­rä loi pai­nei­ta re­mon­til­le

18.11.2018 11:00
Harvinainen projekti meneillään Pudasjärven länsilaidalla – Kipinän kyläkoulua laajennetaan mittavasti

Har­vi­nai­nen pro­jek­ti me­neil­lään Pu­das­jär­ven län­si­lai­dal­la – Kipinän ky­lä­kou­lua laa­jen­ne­taan mit­ta­vas­ti

18.11.2018 11:00
Rakentaminen halutaan helpommaksi – Pudasjärven uusi rakennusjärjestys tarkoitus saada voimaan jo tänä vuonna

Ra­ken­ta­mi­nen ha­lu­taan hel­pom­mak­si – Pu­das­jär­ven uusi ra­ken­nus­jär­jes­tys tar­koi­tus saada voimaan jo tänä vuonna

09.04.2017 10:00
Kaupunki investoi: Pietarilaan lähiliikuntapaikka ja Lakarin koulun piha-alueelle peruskorjaus

Kau­pun­ki in­ves­toi: Pie­ta­ri­laan lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka ja Lakarin koulun pi­ha-alueel­le pe­rus­kor­jaus

27.12.2016 08:00