Ra­ken­ta­mi­nen ha­lu­taan hel­pom­mak­si – Pu­das­jär­ven uusi ra­ken­nus­jär­jes­tys tar­koi­tus saada voimaan jo tänä vuonna

Pudasjärvellä halutaan tehdä rakentaminen entistäkin helpommaksi. Loma-asuntoja on viime vuosina noussut eniten Syötteen suunnalle. Siellä on myös eniten tarvetta mökkien muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi. Kerttu Simulla oli suunnitelmissa hakea rakennusvalvonnasta lupaa varastorakennukselle, jossa voi säilyttää toripöytiä. –¿Kesäksi torille on tulossa viisi pöytää, joita Kurenalan kyläyhdistys vuokraa myyjille. Alpo Kantoniemi osoittaa kartasta omaa kotipaikkaansa Asmuntissa. Sinnekin on lähiaikoina nousemassa piharakennusta.Simu ja Kantoniemi olivat viime torstaina Pohjantähden yleisötilaisuudessa kuuntelemassa, kun uutta rakennusjärjestystä esiteltiin.
Pudasjärvellä halutaan tehdä rakentaminen entistäkin helpommaksi. Loma-asuntoja on viime vuosina noussut eniten Syötteen suunnalle. Siellä on myös eniten tarvetta mökkien muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi.
Pudasjärvellä halutaan tehdä rakentaminen entistäkin helpommaksi. Loma-asuntoja on viime vuosina noussut eniten Syötteen suunnalle. Siellä on myös eniten tarvetta mökkien muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi.
Kuva: Toivo Kiminki

– Tämä on varmaankin yksi Suomen liberaaleimmista rakennusjärjestyksistä, jos saamme tämän käyttöön, Pudasjärven tekninen johtaja Eero Talala kuvailee valmisteilla olevaa Pudasjärven rakennusjärjestystä.

Uudistustyöhön lähdettiin päättäjien toiveesta. Tavoitteena on tehdä rakentaminen kaikin tavoin helpommaksi.

– Rakennusjärjestyksen uudistaminen liittyy normitalkoisiin ja byrokratian purkuun.

Nykyisin voimassa oleva järjestys on vuodelta 2013. Siihen verrattuna muutoksia on tulossa muun muassa lupien vaatimuksiin.

– Tämä on uraa uurtava uudistus. Tämä on suopea rakennusjärjestys rakentajan kannalta.

Yksi suuri muutos rakennusjärjestyksessä on loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi.

– Pelkästään Syötteen suunnalta on tullut viime aikoina viitisentoista kyselyä muutostarpeesta, Talala laskee.

Pudasjärvellä tahtotilana on, että vapaa-ajan asunnolle muuttaminen olisi mahdollisimman jouhevaa. Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupapäätöstä käyttötarkoituksen muutoksesta.

Lupa voidaan myöntää, jos rakennus täyttää pääosin pysyvälle asumiselle asetetut vaatimukset.

– Terveellisyys ja turvallisuus asettavat tietysti omat reunaehdot, joiden yli ei voi kävellä. Muuten pyritään mahdollisimman vaivattomaan muutokseen.

Turvallisuuteen liittyvät seikat edellyttävät esimerkiksi, että rakennukselle on oltava riittävän hyvät liikenneyhteydet, jotta palo- ja pelastuslaitoksen pääsy tontille on turvattu vuoden ympäri.

Uudessa rakennusjärjestyksessä on luotu mahdollisuuksia, joiden avulla muutoksissa voi edetä kevyellä menettelyllä.

– Tahto on vielä asioita eteenpäin.

Myös Pudasjärven karttaa on käyty läpi tarkkaan, ja siihen on merkitty erilaiset lupa-alueet.

Karttaan on merkitty suunnittelutarvealueet, jonne rakentaessa haetaan viranomaispäätöksellä tehtävä suunnittelutarveratkaisu ja sen jälkeen rakennuslupa.

Suurimmalla osalla kuntaa ei ole merkittävää rakennuspainetta, ja sinne voidaan myöntää rakennuslupia ilman suunnittelutarveratkaisua.

– Tuollaisille alueille voi saada rakennusluvan suoraan viranomasilta, monissa kunnissa ei ole vastaavaa.

Talalan mukaan kaavoitustarvetta on esimerkiksi Siuruanjoen alajuoksulla.

Talala uskoo, että uusi rakentamisjärjestys helpottaa kuntalaisia, mutta toimii myös tarkastajien apuna.

– Uskon, että kyselyjen tarve vähenee, kun monet asiat voi tarkistaa rakennusjärjestyksestä.

Kaupungin internetsivuille on avattu kuntalaisten kuuleminen, jonka kautta voi antaa palautetta suunnitelmista ja katsoa karttaa.

Huhtikuussa rakennusjärjestysehdotus menee lausuntokierrokselle naapurikuntiin ja ELY-keskukselle. Toukokuussa lausunnot katsotaan läpi ja järjestystä viilataan tarpeen mukaan.

Sen jälkeen asia menee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

– Tavoitteena on, että se olisi sitten uuden valtuuston päätettävissä kesällä. Voimaan se tulisi syksyllä.

Tiukin seula on ELY-keskuksella.

– Tämä on sen verran radikaali esitys, että ELY-keskus varmasti pohtii sitä monelta kantilta. Se menee luultavasti valtakunnan tasolle mietittäväksi.

Pudasjärvelle halutaan lisää rakentamista.

– On pyritty siihen, että normeja puretaan ja rakennusviranomaiset tulevat lähemmäksi rakentajaa. Me emme ole estämässä vaan mahdollistamassa rakentamista.

Emme ole estämässä vaan mahdollistamassa rakentamista.