Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Huk­ku­van ol­jen­kor­si ei auta – tuu­li­voi­ma ta­lou­den pe­las­ta­ja­na voidaan unohtaa

-
Kuva: Vesa Joensuu

Viime syksynä tehtiin kovasti töitä Pudasjärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi niin sanotun säästöpaketin laadinnan tiimoilta. Paketti hyväksyttiin valtuuston kokouksessa joulukuussa. Ohjelma ei sisällä mitään kovin radikaaleja keinoja, vaikka talouden lukujen valossa niille on ilmeinen tarve.

Päätetyillä toimenpiteillä siirretään kriisikunnan arviointimenettelyyn joutumisen uhkaa vuodesta 2024 vuoteen 2027. Tähän tilanteeseen tarjoillaan yhdeksi ratkaisuksi tuulivoimaa –ja siitä saatavia kiinteistöverotuloja.

Keskimäärin voidaan laskea, että yksi tuulivoimala tuottaa noin 30 000€ kiinteistöveroa vuodessa. Tuotto, niin sanottu ikäalennus, laskee summaa vuosittain 2,5%. Pudasjärvellä vuoden 2021 talousarviossa arvioidaan valtionosuuksia kertyvän 5 062 euroa henkilöä kohden ja summa on noususuuntainen edelliseen vuoteen nähden (4 743 €).

Tuulivoima-alueita suunnitellaan rakennettavan hyvin lähelle asutusta, yhteensä neljän eri kylän välittömään läheisyyteen. Nyt arvioidun valtionosuussumman perusteella jo kuuden ihmisen poismuutto alueelta mitätöi verotulot yhden voimalan osalta.

Tunnettuja tuulivoimalakuntia ovat esimerkiksi Ii ja Raahe, joissa molemmissa tuulivoimalahistoriaa on kertynyt jo noin kymmenen vuoden ajalta. Iissä on tällä hetkellä yli 50 voimalaa ja voisi ajatella, että näissä kunnissa olisi talouden puolesta huoleton tilanne.

Näin ei ole. Iissä on aloitettu talouden tasapainotustoimet, joka on kirjattu vuoden 2018 tilinpäätöksessä ja työ jatkuu yhä. Suunnitelmissa on yli 100 voimalaa lisää. Taloutta tasapainotetaan raskaasti myös Raahessa. Paikallislehti Raahen Seutu uutisoi viime marraskuussa, että ”Tuulivoimaloiden määrä pomppaa lähes kertarysäyksellä kaksinkertaiseksi Raahen seutukunnassa. Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella on tällä hetkellä toiminnassa 92 tuulivoimalaa ja rakenteilla 91 uutta voimalaa.”

Voidaankin todeta, ettei tuulivoimaloita hamstraamalla taloutta elvytetä, saati pelasteta täällä Pudasjärvelläkään.

Tuulivoimalarakentamisella vaikeutetaan Pudasjärvelle niin tärkeässä roolissa olevaa luontomatkailua ja siihen olennaisesti liittyvää yritystoimintaa, samoin maa-, metsä- ja porotaloutta. Onko meillä varaa menettää näiden alojen verotuloista euroakaan?

Rakentaminen tulee vaikuttamaan negatiivisesti myös ihmisten elinympäristöön ja alueen houkuttelevuuteen: kuinka haluttuja ovat tontit voimala-alueen läheisyydessä, muuttaako ihmisiä alueelle jatkossa? Kuinka moni lähtee muualle asumaan, kun alueen erähenkisyys muuttuu teollisuusalueeksi? Kuinka moni metsästäjä kiittelee, kun metsästysmaat sulkeutuvat?

Voimalahankkeiden kannattaminen ja edistäminen ovat puhdasta ideologiaa, työllisyysvaikutukset ovat vähäisiä ja lyhytkestoisia. Meidän tulee tarttua niihin asioihin, joilla on saavutettavissa kestäviä, pitkän aikavälin taloutta vakauttavia ja parantavia vaikutuksia.

Pelkästään yleishallinto Pudasjärvellä maksaa verrokkikuntiin nähden noin 900 000€ enemmän, merkittäviä säästöjä olisi otettavissa myös toissijaisista menoeristä, kuten erilaisista hankkeista, paisuneista kaupungin oman työllistämisen kuluista (vuonna 2019 lähes 1,4 milj. €) sekä tarpeettomista investoinneista.

Tuloja olisi saatavana myös kaupungin omaisuuden myynnistä. Vain tarkalla taloudenpidolla voimme turvata kuntalaisten peruspalvelut, niiden laatu ja saatavuus ja sitä kautta kaupunkimme elinvoimaisuus. Pikavoittoja hakemalla tehdään helposti suurempaa haittaa muualla. Pudasjärven Perussuomalaiset ry ei hyväksy tuulivoimatuotantoa Pudasjärvelle.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry