Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Palkinto
Annikki Panuma on Pudasjärven vuoden vapaaehtoistyöntekijä– tunnustus pyyteettömästä työstä yhteiseksi hyväksi

Annikki Panuma on Pu­das­jär­ven vuoden va­paaeh­tois­työn­te­ki­jä– tun­nus­tus pyy­teet­tö­mäs­tä työstä yh­tei­sek­si hyväksi

07.05.2022 18:56
Tilaajille
Tommi Niskanen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vuoden puheenjohtaja – "Vahvasti luomassa ja tukemassa perinnettä, jolloin Yrittäjän päivänä nostetaan Suomen lippu salkoon"

Tommi Nis­ka­nen Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien Vuoden pu­heen­joh­ta­ja – "Vah­vas­ti luo­mas­sa ja tu­ke­mas­sa pe­rin­net­tä, jolloin Yrit­tä­jän päivänä nos­te­taan Suomen lippu sal­koon"

29.10.2021 09:29
Iloiselle ikiliikkujalle kiitosta: Tiina Salonpää on Pudasjärven merkkihenkilö 2020

Iloi­sel­le iki­liik­ku­jal­le kii­tos­ta: Tiina Sa­lon­pää on Pu­das­jär­ven merk­ki­hen­ki­lö 2020

22.11.2020 16:00
Tilaajille
Valaisten liikunnan soihtuna – Seppo Sammelvuon kipinä urheiluun syttyi jo lapsena

Va­lais­ten lii­kun­nan soih­tu­na – Seppo Sam­mel­vuon kipinä ur­hei­luun syttyi jo lapsena

07.02.2019 09:00
Metsästäjäliitto palkitsi Eränkävijät-sarjan vuoden erätekona – vastuullisen eränkäynnin perinne esiin positiivisella tavalla

Met­säs­tä­jä­liit­to pal­kit­si Erän­kä­vi­jät-sar­jan vuoden erä­te­ko­na – vas­tuul­li­sen erän­käyn­nin perinne esiin po­si­tii­vi­sel­la tavalla

16.01.2019 07:00
Pudasjärveläinen Anna-Reeta Pakarinen palkittiin Autismi- ja Aspergerliiton Vuoden vapaaehtoisena

Pu­das­jär­ve­läi­nen An­na-Ree­ta Pa­ka­ri­nen pal­kit­tiin Au­tis­mi- ja As­per­ger­lii­ton Vuoden va­paa­eh­toi­se­na

12.12.2018 05:50
Iijokisoutu palkittiin Helsingissä – ministeri Tiilikainen korosti vuosikymmeniä kestäneen perinteen tärkeyttä

Ii­jo­ki­sou­tu pal­kit­tiin Hel­sin­gis­sä – mi­nis­te­ri Tii­li­kai­nen korosti vuo­si­kym­me­niä kes­tä­neen pe­rin­teen tär­keyt­tä

05.10.2017 09:00
Vuoden 2017 nuorisoteon tekijä on monessa mukana oleva Esa Erkkilä – "Kyllähän tämä mieltä lämmittää"

Vuoden 2017 nuo­ri­so­teon tekijä on monessa mukana oleva Esa Erkkilä – "Kyl­lä­hän tämä mieltä läm­mit­tää"

14.06.2017 14:00
Siiri Haanela on Pudasjärven Vuoden vapaaehtoistyöntekijä – tunnustus pyyteettömästä avusta luovutettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran

Siiri Haanela on Pu­das­jär­ven Vuoden va­paaeh­tois­työn­te­ki­jä – tun­nus­tus pyy­teet­tö­mäs­tä avusta luo­vu­tet­tiin tänä vuonna en­sim­mäi­sen kerran

11.05.2017 09:00
Siiri Haanela on Pudasjärven Vuoden vapaaehtoistyöntekijä – tunnustus pyyteettömästä avusta luovutettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran

Siiri Haanela on Pu­das­jär­ven Vuoden va­paaeh­tois­työn­te­ki­jä – tun­nus­tus pyy­teet­tö­mäs­tä avusta luo­vu­tet­tiin tänä vuonna en­sim­mäi­sen kerran

11.05.2017 09:00
Pudasjärven Vuoden kaupunkiteko 2016 -kilpailu ratkesi – Päivi Pohjanveden ideoima joulumuistamiset oli ylivoimainen voittaja

Pu­das­jär­ven Vuoden kau­pun­ki­te­ko 2016 -kil­pai­lu ratkesi – Päivi Poh­jan­ve­den ideoima jou­lu­muis­ta­mi­set oli yli­voi­mai­nen voit­ta­ja

08.05.2017 11:30
Pudasjärven Vuoden kaupunkiteko 2016 -kilpailu ratkesi – Päivi Pohjanveden ideoima joulumuistamiset oli ylivoimainen voittaja

Pu­das­jär­ven Vuoden kau­pun­ki­te­ko 2016 -kil­pai­lu ratkesi – Päivi Poh­jan­ve­den ideoima jou­lu­muis­ta­mi­set oli yli­voi­mai­nen voit­ta­ja

08.05.2017 11:30
Ollin oivallukselle tunnustusta – Pärjänsuolla paikallisten nuorten toteuttama hanke on Vuoden nuorisoleader -projekti

Ollin oi­val­luk­sel­le tun­nus­tus­ta – Pär­jän­suol­la pai­kal­lis­ten nuorten to­teut­ta­ma hanke on Vuoden nuo­ri­so­lea­der -p­ro­jek­ti

23.04.2017 14:00
Kaksi pudasjärveläistä tilaa palkittiin laatumaidon tuottamisesta

Kaksi pu­das­jär­ve­läis­tä tilaa pal­kit­tiin laa­tu­mai­don tuot­ta­mi­ses­ta

30.03.2017 07:00
Hyvää järjestötyötä jo vuosikymmenten ajan – Pudasjärven Yrittäjät maakunnan paras paikallisyhdistys

Hyvää jär­jes­tö­työ­tä jo vuo­si­kym­men­ten ajan – Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät maa­kun­nan paras pai­kal­lis­yh­dis­tys

26.01.2017 12:00
Valtakunnallista tunnustusta – Pudasjärven Yrittäjät ehdolla Vuoden yrittäjäyhdistykseksi

Val­ta­kun­nal­lis­ta tun­nus­tus­ta – Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät ehdolla Vuoden yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­sek­si

16.01.2017 10:00
Metsähallituksen kulttuuriperintöhanke ehdolla Europa Nostra -palkinnon saajaksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen kult­tuu­ri­pe­rin­tö­han­ke ehdolla Europa Nostra -pal­kin­non saa­jak­si

09.01.2017 05:00
Aimo Pietilä palkittiin – kaupungin kulttuuristipendi musiikkimiehelle

Aimo Pietilä pal­kit­tiin – kau­pun­gin kult­tuu­ri­sti­pen­di mu­siik­ki­mie­hel­le

07.12.2016 11:00
Syötteen Maansiirto Oy on Pudasjärven Vuoden Yritys 2016 – Jari Särkelä iloitsi tunnustuksesta

Syöt­teen Maan­siir­to Oy on Pu­das­jär­ven Vuoden Yritys 2016 – Jari Särkelä iloitsi tun­nus­tuk­ses­ta

27.11.2016 13:00
Pudasjärvelle jälleen palkinto – Hirsikampus on Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2016

Pu­das­jär­vel­le jälleen pal­kin­to – Hir­si­kam­pus on Poh­jois-Suo­men Paras Ra­ken­nus­te­ko 2016

25.11.2016 19:15