SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Puurakentaminen
Myötätuuli puhaltaa metsätaloudessa, kun puun kysyntä kasvaa – Maakunnassa valmistaudutaan Kemin uuden tehtaan tarpeisiin

Myö­tä­tuu­li pu­hal­taa met­sä­ta­lou­des­sa, kun puun kysyntä kasvaa – Maa­kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan Kemin uuden tehtaan tar­pei­siin

15.10.2021 12:00
Tilaajille
Kurkkaus Pudasjärven Hirsihoviin, näin rakennustyöt etenevät – kahvila-ravintolan liiketila vapaana alakerrassa

Kurk­kaus Pu­das­jär­ven Hir­si­ho­viin, näin ra­ken­nus­työt ete­ne­vät – kah­vi­la-ra­vin­to­lan lii­ke­ti­la vapaana ala­ker­ras­sa

06.05.2021 09:23
Tilaajille
Pudasjärven Hirsihovin asukashaku käynnissä – hirsikerrostalot valmistuvat näillä näkymin syykuussa, katso pohjapiirrokset

Pu­das­jär­ven Hir­si­ho­vin asu­kas­ha­ku käyn­nis­sä – hir­si­ker­ros­ta­lot val­mis­tu­vat näillä näkymin syy­kuus­sa, katso poh­ja­piir­rok­set

24.02.2021 05:00
Tilaajille
Hirsihovin hiilijalanjälki laskussa – sama määrä päästöjä syntyy 16,3 keskivertosuomalaisen 50 vuoden asumisesta

Hir­si­ho­vin hii­li­ja­lan­jäl­ki las­kus­sa – sama määrä pääs­tö­jä syntyy 16,3 kes­ki­ver­to­suo­ma­lai­sen 50 vuoden asu­mi­ses­ta

11.12.2020 14:48
Tilaajille
Vähähiilisiä ratkaisuja julkiseen puurakentamiseen – jatkossa hiilensidonta on tulossa lakisääteiseksi vaatimukseksi

Vä­hä­hii­li­siä rat­kai­su­ja jul­ki­seen puu­ra­ken­ta­mi­seen – jat­kos­sa hii­len­si­don­ta on tulossa la­ki­sää­tei­sek­si vaa­ti­muk­sek­si

27.11.2020 06:00
Tilaajille
Pudasjärvelle jälleen palkinto – Hirsikampus on Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2016

Pu­das­jär­vel­le jälleen pal­kin­to – Hir­si­kam­pus on Poh­jois-Suo­men Paras Ra­ken­nus­te­ko 2016

25.11.2016 19:15
Kansliapäällikkö Hannele Pokka vakuutti Syötteellä: Ympäristöministeriö edistää edelleen hirsirakentamista

Kans­lia­pääl­lik­kö Hannele Pokka va­kuut­ti Syöt­teel­lä: Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö edistää edel­leen hir­si­ra­ken­ta­mis­ta

09.09.2016 14:00
Hirsirakentamisen seminaariin yli 100 ilmoittautunutta – vieraita eri puolilta Suomea kierrätetään tutustumassa Pudasjärven hirsikohteisiin

Hir­si­ra­ken­ta­mi­sen se­mi­naa­riin yli 100 il­moit­tau­tu­nut­ta – vie­rai­ta eri puo­lil­ta Suomea kier­rä­te­tään tu­tus­tu­mas­sa Pu­das­jär­ven hir­si­koh­tei­siin

01.09.2016 10:46