Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven Yrittäjät
Pudasjärven Yrittäjien syyskokouksessa tehtyjen päätösten jäljiltä hallituksen kokoonpano säilyy muuttumattomana – onnittelukukkia jaettiin useille jäsenille

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jien syys­ko­kouk­ses­sa teh­ty­jen pää­tös­ten jäl­jil­tä hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no säilyy muut­tu­mat­to­ma­na – on­nit­te­lu­kuk­kia jaet­tiin useille jä­se­nil­le

20.11.2023 15:10
Tilaajille
Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon sai Tapio Liikanen – 35-vuotias Liikanen on ollut yrittäjänä jo 15 vuotta: "ei välttämättä tunnu enää niin nuorelta"

Vuoden nuori yrit­tä­jä -pal­kin­non sai Tapio Lii­ka­nen – 35-vuo­tias Lii­ka­nen on ollut yrit­tä­jä­nä jo 15 vuotta: "ei vält­tä­mät­tä tunnu enää niin nuo­rel­ta"

20.11.2023 15:05
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjät palkitsi vuoden 2023 yrittäjänä Marko Raution – Kaappi- ja levypalvelut Rautio Oy valmistaa Pudasjärvellä vuosittain noin pari sataa keittiötä

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät pal­kit­si vuoden 2023 yrit­tä­jä­nä Marko Raution – Kaappi- ja le­vy­pal­ve­lut Rautio Oy val­mis­taa Pu­das­jär­vel­lä vuo­sit­tain noin pari sataa keit­tiö­tä

18.11.2023 21:33 1
Tilaajille
Yrittäjän päivänä nostettiin lippu salkoon ja muistutettiin yrittäjyyden merkityksestä Pudasjärvelle – Yhdessä mennään eteenpäin

Yrit­tä­jän päivänä nos­tet­tiin lippu salkoon ja muis­tu­tet­tiin yrit­tä­jyy­den mer­ki­tyk­ses­tä Pu­das­jär­vel­le – Yhdessä mennään eteen­päin

05.09.2023 12:00
Tilaajille
Käsityöt menivät hyvin kaupaksi Pudasjärven markkinoilla – myynnissä oli esimerkiksi pärekoreja sekä poronsarvista tehtyjä koruja

Kä­si­työt menivät hyvin kau­pak­si Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la – myyn­nis­sä oli esi­mer­kik­si pä­re­ko­re­ja sekä po­ron­sar­vis­ta tehtyjä koruja

10.07.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven markkinoilla ennätyksellinen määrä kävijöitä – joidenkin myyjien myytävät tavarat loppuivat kesken, joten lauantaina myyjiä oli vähemmän

Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la en­nä­tyk­sel­li­nen määrä kä­vi­jöi­tä – joi­den­kin myyjien myy­tä­vät tavarat lop­pui­vat kesken, joten lauan­tai­na myyjiä oli vä­hem­män

10.07.2023 10:59
Tilaajille
Pudasjärven markkinoiden perjantai sujui ilman häiriöitä – aktiivisten paikallisten ansiosta myös ulkopaikkakuntalaiset pääsevät nauttimaan markkinahuumasta

Pu­das­jär­ven mark­ki­noi­den per­jan­tai sujui ilman häi­riöi­tä – ak­tii­vis­ten pai­kal­lis­ten an­sios­ta myös ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set pää­se­vät naut­ti­maan mark­ki­na­huu­mas­ta

07.07.2023 19:32 1
Tilaajille
Markkinat täytti torin ja Pudasjärven keskustan – ohjelmaa sekä perjantaina että lauantaina

Mark­ki­nat täytti torin ja Pu­das­jär­ven kes­kus­tan – oh­jel­maa sekä per­jan­tai­na että lauan­tai­na

07.07.2023 12:54 1
Pudasjärvellä 40-vuotisjuhlamarkkinat heinäkuussa – luvassa monipuolista ohjelmaa ja yli 60 torimyyjää

Pu­das­jär­vel­lä 40-vuo­tis­juh­la­mark­ki­nat hei­nä­kuus­sa – luvassa mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa ja yli 60 to­ri­myy­jää

26.06.2023 14:05
Tilaajille
Yrittäjyys muuttaa muotoaan myös Pudasjärvellä – Ennen tarvittiin isot toimistotilat, nykyisin monelle riittävät hyvät tietoliikenneyhteydet
Pääkirjoitus

Yrit­tä­jyys muuttaa muo­toaan myös Pu­das­jär­vel­lä – Ennen tar­vit­tiin isot toi­mis­to­ti­lat, ny­kyi­sin monelle riit­tä­vät hyvät tie­to­lii­ken­ne­yh­tey­det

19.04.2023 05:00
Tilaajille
Näin Pudasjärven Yrittäjät juhli Kurenkoskessa puheiden, palkitsemisten ja haitarimusiikin tahtiin – Katso kuvat juhlatunnelmasta

Näin Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät juhli Ku­ren­kos­kes­sa pu­hei­den, pal­kit­se­mis­ten ja hai­ta­ri­mu­sii­kin tahtiin – Katso kuvat juh­la­tun­nel­mas­ta

16.04.2023 16:32
Tilaajille
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haluaa talouspolitiikan suunnan muuttuvan: Yritykset tekevät lopulta kasvun, hän painotti Pudasjärvellä

Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen haluaa ta­lous­po­li­tii­kan suunnan muut­tu­van: Yri­tyk­set tekevät lopulta kasvun, hän pai­not­ti Pu­das­jär­vel­lä

15.04.2023 17:13
Tilaajille
Yhdistys Pudasjärven yrittäjien tukena jo 50 vuotta – Markkinat ovat olleet lähes koko järjestön toiminnan ajan Pudasjärven suurin yleisötapahtuma ja ehdoton vuosittainen huippuhetki

Yh­dis­tys Pu­das­jär­ven yrit­tä­jien tukena jo 50 vuotta – Mark­ki­nat ovat olleet lähes koko jär­jes­tön toi­min­nan ajan Pu­das­jär­ven suurin ylei­sö­ta­pah­tu­ma ja ehdoton vuo­sit­tai­nen huip­pu­het­ki

12.04.2023 14:29
Tilaajille
Pudasjärven kauppiaspariskunnalle kultaiset yrittäjäristit – "Asiakkaat arvioivat onnistumisemme joka päivä"

Pu­das­jär­ven kaup­pias­pa­ris­kun­nal­le kul­tai­set yrit­tä­jä­ris­tit – "A­siak­kaat ar­vioi­vat on­nis­tu­mi­sem­me joka päivä"

12.12.2022 18:00
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjillä ensi vuonna uusia ja perinteisiä tapahtumia – uusi hallitus valittiin syyskokouksessa

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jil­lä ensi vuonna uusia ja pe­rin­tei­siä ta­pah­tu­mia – uusi hal­li­tus va­lit­tiin syys­ko­kouk­ses­sa

28.11.2022 15:51
Tilaajille
Pudasjärveläiset yrittäjät saivat tunnustusta pitkistä urista – Yrittäjäristejä eri alojen yrittäjille

Pu­das­jär­ve­läi­set yrit­tä­jät saivat tun­nus­tus­ta pit­kis­tä urista – Yrit­tä­jä­ris­te­jä eri alojen yrit­tä­jil­le

28.11.2022 12:15
Tilaajille
Ville Pulkkanen on Pudasjärven Vuoden nuori yrittäjä – Pudasjärven Yrittäjät jakoi palkinnon nyt ensimmäistä kertaa

Ville Pulk­ka­nen on Pu­das­jär­ven Vuoden nuori yrit­tä­jä – Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät jakoi pal­kin­non nyt en­sim­mäis­tä kertaa

27.11.2022 15:00 1
Tilaajille
Kontiotuote Pudasjärven vuoden yrittäjä – Tehtaanjohtaja Mikko Suontausta: "Palkinto on omistettu hyville ja osaaville työntekijöille"

Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

27.11.2022 10:19
Tilaajille