SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

päätoimittaja
Pääkirjoitus

Paras paikka opis­kel­la – toisen asteen kou­lu­tus ko­ti­paik­ka­kun­nal­la on nuo­rel­le mainio vaih­to­eh­to

20.02.2019 06:00
Pääkirjoitus

Lunta, jäätä ja pak­kas­ta – meille arkiset asiat voivat olla toi­sil­le elä­myk­siä

13.02.2019 06:00
Pääkirjoitus

Ter­ve­tu­loa työi­käi­set! – Pu­das­jär­ven vä­ki­lu­ku tippui alle 8000 asuk­kaan, mutta myön­tei­siä­kin merk­ke­jä on ilmassa

06.02.2019 06:00
Pääkirjoitus

Kontio näyttää mallia – mer­kit­tä­vä in­ves­toin­ti luo uskoa Pu­das­jär­ven tu­le­vai­suu­teen

30.01.2019 06:00
Pääkirjoitus

Vaa­li­ke­vät vauh­tiin – mitkä asiat nou­se­vat pu­heen­ai­heik­si Pu­das­jär­vel­lä?

23.01.2019 06:00
Pääkirjoitus

Ras­kai­ta uu­tis­päi­viä Pu­das­jär­vel­lä – mieleen nousee epäusko

16.01.2019 06:00
Pääkirjoitus

Jyrk­kä­kos­kel­la odo­te­taan ke­hi­tys­as­ke­lia – mo­ni­puo­li­nen ul­koi­lu­alue an­sait­see toi­men­pi­tei­tä

09.01.2019 06:00
Pääkirjoitus

Pai­kal­lis­leh­ti Ii­jo­ki­seu­tu täyttää 50 vuotta – tehdään yhdessä upea juh­la­vuo­si

04.01.2019 06:00
Pääkirjoitus

Voimia Syöt­teel­le – nyt kut­su­taan yh­teis­hen­keä

28.12.2018 07:00
Pääkirjoitus

Tänä vuonna ei tule pi­par­kak­ku­ta­loa – jou­lu­mie­li nousee, vaikka ei ehtisi hös­söt­tää

19.12.2018 06:00
Pääkirjoitus

Ra­ken­ta­mi­nen vauh­dis­sa Pu­das­jär­vel­lä – ra­ken­nus­hank­kei­den ete­ne­mi­nen saattaa yl­lät­tää myön­tei­ses­ti

12.12.2018 06:00
Pääkirjoitus

Päi­vi­tys it­se­näi­syy­den juh­lin­taan – Suomi 100 -juh­la­vuo­si loi uusia pe­rin­tei­tä

05.12.2018 06:00
Pääkirjoitus

Va­lo­kui­tu sytytti valot Pu­das­jär­ven si­vu­ky­lil­le­kin – toimiva net­ti­yh­teys on vält­tä­mät­tö­myys

28.11.2018 06:00
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven syn­ty­vyys on pysynyt suh­teel­li­sen kor­keal­la tasolla – lap­si­pi­tä­jäk­si pro­fi­loi­tu­mi­nen on hyvä idea

21.11.2018 06:00
Pääkirjoitus

Vaalit antavat suuntaa siitä, miltä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta näyttää

14.11.2018 06:00
Pääkirjoitus

Ta­kai­sin toi­mi­tuk­ses­sa teitä varten – us­ko­mat­to­man ihana vuosi takana ja edessä paljon uutta

07.11.2018 05:50
Martta palasi Iijokiseudun päätoimittajaksi vuoden tauon jälkeen

Martta palasi Ii­jo­ki­seu­dun pää­toi­mit­ta­jak­si vuoden tauon jälkeen

01.11.2018 16:00
Pääkirjoitus

Koti kutsuu pää­toi­mit­ta­jaa ja työ­elä­mä jää tauolle – kii­tok­set kai­kil­le!

01.11.2017 06:00
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven työ­mark­ki­noil­la on pet­rat­ta­vaa – työ ei aina kohtaa te­ki­jään­sä

25.10.2017 06:00
Pääkirjoitus

Ote ei saa her­paan­tua tien päällä – tur­val­li­suus ennen kaikkea vuoden syn­kim­pä­nä aikana

11.10.2017 06:00