Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulun kaupunki
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä eroaa tehtävästään – ehti toimia kaupunginjohtajana alle vuoden

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa teh­tä­väs­tään – ehti toimia kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alle vuoden

08.12.2023 09:58
Tilaajille
Pudasjärveläislähtöisen Martti Aihan Futura-taideteos on poistettu Oulun Raksilasta – yli 30 vuotta linja-autoasemalla seisseen veistoksen kunto on huono

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sen Martti Aihan Fu­tu­ra-tai­de­teos on pois­tet­tu Oulun Rak­si­las­ta – yli 30 vuotta lin­ja-au­to­ase­mal­la seis­seen veis­tok­sen kunto on huono

18.10.2023 09:58
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi TE-uudistuksen – työllisyys- ja elinkeinoasiat siirtyvät Oulun ja lähikuntien muodostamalle työllisyysalueelle

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi TE-uu­dis­tuk­sen – ­työl­li­syys- ja elin­kei­no­asiat siir­ty­vät Oulun ja lä­hi­kun­tien muo­dos­ta­mal­le työl­li­syys­alueel­le

17.10.2023 06:00
Pudasjärvi ei tyydy Oulun TE-suunnitelmiin – Riekki ja Timonen: "Lähipalvelut säilytettävä, vaihtoehtoinen suunta Kainuu"

Pu­das­jär­vi ei tyydy Oulun TE-suun­ni­tel­miin – Riekki ja Ti­mo­nen: "Lä­hi­pal­ve­lut säi­ly­tet­tä­vä, vaih­to­eh­toi­nen suunta Kainuu"

31.05.2023 05:00
Tilaajille
Johtajaviroista päättänyt Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus: palkat perustuvat tehtävien vaativuustasoon – "Kyseessä ovat kokonaispalkat, joiden lisäksi ei makseta muita korvauksia"

Joh­ta­ja­vi­rois­ta päät­tä­nyt Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­li­tus: palkat pe­rus­tu­vat teh­tä­vien vaa­ti­vuus­ta­soon – "Ky­sees­sä ovat ko­ko­nais­pal­kat, joiden lisäksi ei makseta muita kor­vauk­sia"

06.04.2022 11:44
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen johtajaviroista tiistaina – hyvinvointialueen sosiaalijohtajan virkaan esitetään Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivistoa.

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­li­tus päättää hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­ja­vi­rois­ta tiis­tai­na – hy­vin­voin­ti­alueen so­siaa­li­joh­ta­jan virkaan esi­te­tään Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­män johtaja Leena Pim­pe­ri-Koi­vis­toa.

04.04.2022 07:00
Tilaajille
Tutkimus: Hammashoitopelkoon puuttuminen varhaisiällä näkyy potilaiden hoitoaktiivisuudessa – "Tutkimusta pitkäaikaisvaikutuksista ei ole aiemmin julkaistu"

Tut­ki­mus: Ham­mas­hoi­to­pel­koon puut­tu­mi­nen var­hais­iäl­lä näkyy po­ti­lai­den hoi­to­ak­tii­vi­suu­des­sa – "Tut­ki­mus­ta pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole aiemmin jul­kais­tu"

11.01.2022 08:00
Oulun kaupungin konsernijohtajaksi hakevista viisi soveltuvuusarvioon – Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen yksi valituista

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­joh­ta­jak­si ha­ke­vis­ta viisi so­vel­tu­vuus­ar­vioon – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen yksi va­li­tuis­ta

22.11.2021 21:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen hakee Oulun konsernijohtajan virkaa – valittiin kahdeksan perjantaina haastateltavan joukkoon

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen hakee Oulun kon­ser­ni­joh­ta­jan virkaa – va­lit­tiin kah­dek­san per­jan­tai­na haas­ta­tel­ta­van jouk­koon

25.10.2021 18:32
Tilaajille
Oulussa todettiin viime viikolla yhteensä 32 tartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan koronatilannetta ja rajoituksia arvioidaan tiistaina

Oulussa to­det­tiin viime vii­kol­la yh­teen­sä 32 tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­net­ta ja ra­joi­tuk­sia ar­vioi­daan tiis­tai­na

19.04.2021 16:27
Oulussa todettu tiistaina 17 uutta koronatartuntaa – Kaupunki: Tartuntojen määrä kääntynyt pitkän laskun jälkeen selvään nousuun

Oulussa todettu tiis­tai­na 17 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kau­pun­ki: Tar­tun­to­jen määrä kään­ty­nyt pitkän laskun jälkeen selvään nousuun

24.02.2021 09:29
Kierikkiä pidetään liian syrjäisenä – Erä- ja luontokulttuurimuseolle haetaan paikkaa Oulun keskustasta

Kie­rik­kiä pi­de­tään liian syr­jäi­se­nä – Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le haetaan paikkaa Oulun kes­kus­tas­ta

19.01.2021 07:00
Tilaajille
Oulussa todettu maanantaina seitsemän uutta koronatartuntaa – koronaviruksen ilmaantuvuusluku kaupungissa nyt 196,2

Oulussa todettu maa­nan­tai­na seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku kau­pun­gis­sa nyt 196,2

07.12.2020 19:23
Suurin osa Oulun koronatartunnoista peräisin perheen sisältä – sunnuntaina todettu 15 uutta tartuntaa, joukkoaltistumisten määrä vähentynyt

Suurin osa Oulun ko­ro­na­tar­tun­nois­ta pe­räi­sin perheen sisältä – sun­nun­tai­na todettu 15 uutta tar­tun­taa, jouk­ko­al­tis­tu­mis­ten määrä vä­hen­ty­nyt

07.12.2020 10:00
Sairaanhoitopiiri: Oulu on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheen kynnykselle, maskin käyttöä suositetaan nyt kaikissa julkisissa tiloissa – "Viime aikojen tilanne koronaviruksen suhteen on ollut huolestuttava"

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Oulu on siir­ty­nyt epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­le, maskin käyttöä suo­si­te­taan nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa – "Viime aikojen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen suhteen on ollut huo­les­tut­ta­va"

28.10.2020 11:24