Oulun kaupunki

Oulussa to­det­tiin viime vii­kol­la yh­teen­sä 32 tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­net­ta ja ra­joi­tuk­sia ar­vioi­daan tiis­tai­na

19.04.2021 16:27

Oulussa todettu tiis­tai­na 17 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kau­pun­ki: Tar­tun­to­jen määrä kään­ty­nyt pitkän laskun jälkeen selvään nousuun

24.02.2021 09:29

Kie­rik­kiä pi­de­tään liian syr­jäi­se­nä – Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le haetaan paikkaa Oulun kes­kus­tas­ta

19.01.2021 07:00
Tilaajille

Oulussa todettu maa­nan­tai­na seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku kau­pun­gis­sa nyt 196,2

07.12.2020 19:23

Suurin osa Oulun ko­ro­na­tar­tun­nois­ta pe­räi­sin perheen sisältä – sun­nun­tai­na todettu 15 uutta tar­tun­taa, jouk­ko­al­tis­tu­mis­ten määrä vä­hen­ty­nyt

07.12.2020 10:00

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Oulu on siir­ty­nyt epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­le, maskin käyttöä suo­si­te­taan nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa – "Viime aikojen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen suhteen on ollut huo­les­tut­ta­va"

28.10.2020 11:24