Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viestintä
Positiivisemmalla asenteella negatiivisuusharhailujen tuiverruksessa – Tunnetko märkyyden ja kylmyyden vai sateen ja raikkauden?
Kolumni

Po­si­tii­vi­sem­mal­la asen­teel­la ne­ga­tii­vi­suus­har­hai­lu­jen tui­ver­ruk­ses­sa – Tun­net­ko mär­kyy­den ja kyl­myy­den vai sateen ja raik­kau­den?

29.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Kaivuri-Jukan videosta alkoi Pudasjärven kaupungin someaika yli 13 vuotta sitten – nyt käytössä on monta kanavaa, joilla jokaisella on oma roolinsa

Kai­vu­ri-Ju­kan vi­deos­ta alkoi Pu­das­jär­ven kau­pun­gin so­me­ai­ka yli 13 vuotta sitten – nyt käy­tös­sä on monta ka­na­vaa, joilla jo­kai­sel­la on oma roo­lin­sa

16.11.2023 05:00
Tilaajille
Viestintä on tapa kohdata ihmisiä – Miten seurakunnan toiminta tavoittaa?
Kolumni

Vies­tin­tä on tapa kohdata ihmisiä – Miten seu­ra­kun­nan toi­min­ta ta­voit­taa?

08.11.2023 05:00
Tilaajille
Kaupunki pyrkii kirkastamaan viestintäänsä – tiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti netin verkkosivulla

Kau­pun­ki pyrkii kir­kas­ta­maan vies­tin­tään­sä – ­tie­dot­teet jul­kais­taan pää­sään­töi­ses­ti netin verk­ko­si­vul­la

21.03.2023 07:03 1
Tilaajille
Taivalkosken kunnan verkkosivuille lipsahti päiväksi vääränlainen slogan "Muutoksien kunta", tiistaina palattiin ruotuun – "Onhan tässä nyt näitä muutoksia kieltämättä ollut, hyvässä ja pahassa"

Tai­val­kos­ken kunnan verk­ko­si­vuil­le lip­sah­ti päi­väk­si vää­rän­lai­nen slogan "Muu­tok­sien kunta", tiis­tai­na pa­lat­tiin ruotuun – "Onhan tässä nyt näitä muu­tok­sia kiel­tä­mät­tä ollut, hyvässä ja pa­has­sa"

21.02.2023 12:51
Tilaajille
Heikki Heikura Pudasjärven kaupungin palvelusuunnittelijaksi – vastuualueena viestintä ja markkinointi

Heikki Heikura Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jak­si – vas­tuu­aluee­na vies­tin­tä ja mark­ki­noin­ti

29.08.2022 14:17
Tilaajille
Taivalkoskelle esitetään seurakuntapastoriksi Raili Suvirantaa – kolmen vuoden pestissä painotus some-viestinnässä ja vapaaehtoistyössä

Tai­val­kos­kel­le esi­te­tään seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Raili Su­vi­ran­taa – kolmen vuoden pes­tis­sä pai­no­tus so­me-vies­tin­näs­sä ja va­paa­eh­tois­työs­sä

17.04.2021 18:00
Tilaajille
Maailmalta Iijoen rannalle – Anu aikoo palvelusuunnittelijan työssään tuoda esille Pudasjärven vahvuuksia

Maail­mal­ta Iijoen ran­nal­le – Anu aikoo pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jan työs­sään tuoda esille Pu­das­jär­ven vah­vuuk­sia

30.01.2021 14:00
Tilaajille