VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Mielipiteet
Pudasjärvellä oltava ympärivuorokautinen päivystys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä oltava ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys

11.11.2021 07:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Henkilö on aina aikansa tuotos

10.11.2021 12:10
Pudasjärven keskusta: puolueella on runsaasti hyviä syitä pysyä hallituksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven kes­kus­ta: puo­lueel­la on run­saas­ti hyviä syitä pysyä hal­li­tuk­ses­sa

09.11.2021 14:00
Tekstarit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaalimakkaraa, ei kahvikupillista, eikä edes käntynsyrjää hernekeitosta puhumattakaan"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaa­li­mak­ka­raa, ei kah­vi­ku­pil­lis­ta, eikä edes kän­tyn­syr­jää her­ne­kei­tos­ta pu­hu­mat­ta­kaan"

19.06.2021 13:05 1
Tilaajille
Humalan kasvatuksen historiaa Pudasjärvellä –Mitä vanhat kartat kertovat Pudasjärven asukkaista vuonna 1648?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Humalan kas­va­tuk­sen his­to­riaa Pu­das­jär­vel­lä –Mitä vanhat kartat ker­to­vat Pu­das­jär­ven asuk­kais­ta vuonna 1648?

08.05.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään met­sä­kes­kus­te­lua, mu­reh­di­taan yk­si­näi­syyt­tä ja seu­ra­taan kevään ete­ne­mis­tä

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Turvetyön tekijöitä ei saa hylätä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­ve­työn te­ki­jöi­tä ei saa hylätä

07.05.2021 06:00
Uhkea Lempi sai vappuna valkolakin Pudasjärvellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uhkea Lempi sai vappuna val­ko­la­kin Pu­das­jär­vel­lä

06.05.2021 14:00
Vapun tunnelmia ja ajatuksia – kaikista parhaiten pärjäävät ne, jotka pystyvät tekemään suunnitelmallista yhteistyötä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapun tun­nel­mia ja aja­tuk­sia – kai­kis­ta par­hai­ten pär­jää­vät ne, jotka pys­ty­vät te­ke­mään suun­ni­tel­mal­lis­ta yh­teis­työ­tä

06.05.2021 11:01
Pudasjärven kokoomukseen lisää vastuunkantajia – kuntavaaliohjelma julkaistiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven ko­koo­muk­seen lisää vas­tuun­kan­ta­jia – kun­ta­vaa­li­oh­jel­ma jul­kais­tiin

06.05.2021 10:58
Frisbeegolfiin liittyvät päätökset Pudasjärven kaupunginhallituksesta katsottuna
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fris­bee­gol­fiin liit­ty­vät pää­tök­set Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­ta kat­sot­tu­na

05.05.2021 16:52
Keskustan Kurenalan paikallisyhdistys ei hyväksy kaupunginhallituksen päätöstä frisbeegolfrataan liittyen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan Ku­re­na­lan pai­kal­lis­yh­dis­tys ei hyväksy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös­tä fris­bee­golf­ra­taan liit­tyen

05.05.2021 16:49
Mitä korona-ajan jälkeen? – "Pitäisi alkaa ajattelemaan, että miten ihmiset voivat"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ko­ro­na-ajan jäl­keen? – "Pi­täi­si alkaa ajat­te­le­maan, että miten ihmiset voivat"

04.05.2021 06:00
Vielähän honkia humisee! – Tiestömme on ala-arvoisessa kunnossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vie­lä­hän honkia hu­mi­see! – Ties­töm­me on ala-ar­voi­ses­sa kun­nos­sa

03.05.2021 16:30 1
Aunen terveiset Pudasjärveltä lähtiessä: "Mikäs oli elää ja töitä tehdä, hyvä matka on ollut"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aunen ter­vei­set Pu­das­jär­vel­tä läh­ties­sä: "Mikäs oli elää ja töitä tehdä, hyvä matka on ollut"

03.05.2021 16:16
Arkiston aarteet ja kysymysmerkki – Olen sukuni viimeinen viiksetön norppa, joka pyytää koukuilla kalaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­kis­ton aarteet ja ky­sy­mys­merk­ki – Olen sukuni vii­mei­nen viik­se­tön norppa, joka pyytää kou­kuil­la kalaa

25.04.2021 13:25
Virikkeellinen ja turvallinen vanhuus Pudasjärvellä – Hyvän olon keskuksen ”yhteiseen olohuoneeseen” tulee hankkia biljardi myös varttuneimmille ihmisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­rik­keel­li­nen ja tur­val­li­nen vanhuus Pu­das­jär­vel­lä – Hyvän olon kes­kuk­sen ”yh­tei­seen olo­huo­nee­seen” tulee hankkia bil­jar­di myös vart­tu­neim­mil­le ih­mi­sil­le

24.04.2021 14:26
Eduskunnasta Hanna Sarkkinen: On aika vapauttaa suomalaiset velkavankeudesta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Hanna Sark­ki­nen: On aika va­paut­taa suo­ma­lai­set vel­ka­van­keu­des­ta

23.04.2021 10:20 2
Lasten ja nuorten liikunnasta Pudasjärvellä – Nyt tarvitaan rohkeita avauksia niin liikunnan harrastamisen kuin kilpaurheilun mahdollistumiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten lii­kun­nas­ta Pu­das­jär­vel­lä – Nyt tar­vi­taan roh­kei­ta avauk­sia niin lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen kuin kil­pa­ur­hei­lun mah­dol­lis­tu­mi­sek­si

22.04.2021 12:43
Johtimen vetoa miesvoimin – Tällainen oli sähkön tie Pudasjärvelle reilu 70 vuotta sitten
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joh­ti­men vetoa mies­voi­min – Täl­lai­nen oli sähkön tie Pu­das­jär­vel­le reilu 70 vuotta sitten

17.04.2021 11:00