Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

metsänhoitoyhdistys
Korvaukset hirvituhoista nousivat – metsästäjiä houkutellaan mukaan tuhoista ilmoittamaan

Kor­vauk­set hir­vi­tu­hois­ta nou­si­vat – met­säs­tä­jiä hou­ku­tel­laan mukaan tu­hois­ta il­moit­ta­maan

30.09.2017 10:00
Hirvituhoista tulee tietoon vain jäävuoren huippu – Kivarin ja Turpeisenvaaran seudut pitäjän pahimpia vahinkoalueita

Hir­vi­tu­hois­ta tulee tietoon vain jää­vuo­ren huippu – Kivarin ja Tur­pei­sen­vaa­ran seudut pitäjän pa­him­pia va­hin­ko­aluei­ta

30.09.2017 10:00
Kouvalla korkean tason metsäretkeilyä – näistä metsäasioista seminaarissa kannettiin huolta

Kou­val­la korkean tason met­sä­ret­kei­lyä – näistä met­sä­asiois­ta se­mi­naa­ris­sa kan­net­tiin huolta

31.08.2017 07:00
Matti Alatalo jatkaa Pudasjärven metsänhoitoyhdistyksen hallituksen johdossa

Matti Alatalo jatkaa Pu­das­jär­ven met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen joh­dos­sa

24.01.2017 11:00
Eero Honkasen ääniharava oli tehokkain – Metsänhoitoyhdistykselle äänestettiin uusi valtuusto

Eero Hon­ka­sen ää­ni­ha­ra­va oli te­hok­kain – Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­le ää­nes­tet­tiin uusi val­tuus­to

03.12.2016 07:00
Pudasjärven metsänhoitoyhdistys 80 vuotta – katso kuvat kunnianosoituksia saaneista ja juhlatunnelmasta

Pu­das­jär­ven met­sän­hoi­to­yh­dis­tys 80 vuotta – katso kuvat kun­nian­osoi­tuk­sia saa­neis­ta ja juh­la­tun­nel­mas­ta

23.11.2016 11:00
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila: Puurakentaminen vauhtiin ja Pudasjärveltä mallia!

MTK:n pu­heen­joh­ta­ja Juha Mart­ti­la: Puu­ra­ken­ta­mi­nen vauh­tiin ja Pu­das­jär­vel­tä mallia!

23.11.2016 06:00
Metsänhoitoyhdistyksen vaalit menossa – ehdolla 21 pudasjärveläistä

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vaalit menossa – ehdolla 21 pu­das­jär­ve­läis­tä

07.11.2016 14:00
Ehdokasasettelu loppusuoralla – Metsänhoitoyhdistyksen tärkeimmät vaalit tulossa

Eh­do­kas­aset­te­lu lop­pu­suo­ral­la – Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen tär­keim­mät vaalit tulossa

13.10.2016 06:00
Metsänhoitoyhdistyksestä tekeillä historiakirja – 80-vuotisjuhlat Hirsikampuksella loppuvuodesta

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä te­keil­lä his­to­ria­kir­ja – 80-vuo­tis­juh­lat Hir­si­kam­puk­sel­la lop­pu­vuo­des­ta

20.06.2016 16:00