LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

hirvituho
Korvaukset hirvituhoista nousivat – metsästäjiä houkutellaan mukaan tuhoista ilmoittamaan

Kor­vauk­set hir­vi­tu­hois­ta nou­si­vat – met­säs­tä­jiä hou­ku­tel­laan mukaan tu­hois­ta il­moit­ta­maan

30.09.2017 10:00
Hirvituhoista tulee tietoon vain jäävuoren huippu – Kivarin ja Turpeisenvaaran seudut pitäjän pahimpia vahinkoalueita

Hir­vi­tu­hois­ta tulee tietoon vain jää­vuo­ren huippu – Kivarin ja Tur­pei­sen­vaa­ran seudut pitäjän pa­him­pia va­hin­ko­aluei­ta

30.09.2017 10:00
Lampaanvillaa, karkotetta, latvasuojaa, hajusaippuaa – poimi parhaat vinkit hirvituhojen torjuntaan

Lam­paan­vil­laa, kar­ko­tet­ta, lat­va­suo­jaa, ha­ju­saip­puaa – poimi parhaat vinkit hir­vi­tu­ho­jen tor­jun­taan

27.01.2017 12:00