LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Kor­vauk­set hir­vi­tu­hois­ta nou­si­vat – met­säs­tä­jiä hou­ku­tel­laan mukaan tu­hois­ta il­moit­ta­maan

Markku Paloniemi on arvioinut hirvivahinkoja Kivarin yhteismetsässä. Hoitokunnan puheenjohtajaa Joonas Baasia asia tietenkin kiinnostaa.
Markku Paloniemi on arvioinut hirvivahinkoja Kivarin yhteismetsässä. Hoitokunnan puheenjohtajaa Joonas Baasia asia tietenkin kiinnostaa.
Kuva: Toivo Kiminki

Hirvivahinkojen arviointi ja korvausten laskentatapa uudistui toukokuussa, kun riistavahinkoasetuksen muutokset astuivat voimaan. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selventää vahinkoarviointia ja korvausten perusteita.

Vaurioluokkien määrää on vähennetty arvioinnissa neljästä kahteen, hirvien tuhoamat taimet luokitellaan lievästi tai pahoin vaurioituneiksi. Vahinkotarkastajat katsovat vaurioita vain kasvatettavaksi tarkoitetusta puustosta, eikä arviointikäynnillä enää määritetä tarvetta taimikonhoitoon.

– Arviointityö maastossa käy sujuvasti. Metsänomistaja ja riistanhoitoyhdistyksen edustaja voivat nähdä vahinkojen määrän tarkastajan maastotietokoneelta heti arvioinnin päätteeksi. Myös korvaussummasta ja arviosta esitetyt kommentit voidaan kirjata ylös heti maastossa, kertoo metsäneuvoja Heikki Kuoppala Suomen metsäkeskuksesta.

Uudistuksessa hirvivahinkojen korvaustaso nousee arviolta 25 prosenttia. Vahinkokorvausten laskennassa käytetään uusia taimikonarvotaulukoita ja puutavaralajien hintoja, jolloin vahingon arvo saadaan huomioitua nykyisen hintatason mukaan. Kun vahinkoja mitataan vain kasvatettavaksi tarkoitetusta puustosta, korvataan vain todellinen vahinko.

Metsänomistajat voivat pian itsekin määrittää hirvivahinkokorvaussummaa ja korvauskelpoisuutta uuden mobiilisovelluksen avulla. Tapio Oy ja Metsäkeskus kehittävät yhteistyössä uutta maksutonta vahinkolaskurisovellusta.

Se valmistuu käyttöön loppuvuodesta. Myös Metsäkeskuksen verkkosivuille on tulossa vuoden lopulla maksuton hirvivahinkolaskuri, jolla voi arvioida korvausmäärää.

Hirvieläinten aiheuttamista taimikkovahingoista maksettiin viime vuonna korvauksia lähes puoli miljoonaa euroa. Arvioitujen vahinkojen pinta-ala oli 1 500 hehtaaria. Vahinkokorvausmäärät ja pinta-alat ovat olleet lähes samat vuodesta 2014 lähtien, mutta esimerkiksi vuonna 2011 korvauksia maksettiin yli kaksi miljoonaa euroa 4 700 hehtaarilta.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti 1-3 metrin korkuisissa mäntytaimikoissa. Vahinkoja voidaan estää tehokkaimmin pitämällä hirvikanta metsästyksen avulla sopivan kokoisena.

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää riistanhoitoyhdistyksille varoja, joilla korvataan arviointiin osallistuvien metsästäjien kustannuksia ensi vuoden alusta lähtien. Näin halutaan parantaa tiedonkulkua metsänomistajien ja metsästäjien välillä.

Metsänomistaja voi hakea hirvituhoista korvausta vahinkoilmoituslomakkeella Metsäkeskuksesta. Loppuvuodesta Metsään.fi-palveluun lisätään sähköinen lomake, jolla voi myös ilmoittaa hirvivahingoista ja pyytää vahinkoarviota.