Kylätoiminta
Pudasjärven kaupungin tukirahaa jaossa – "Avustuksilla on saatu paljon aikaan, niihin käytetyt eurot tulevat moninkertaisina takaisin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tu­ki­ra­haa jaossa – "A­vus­tuk­sil­la on saatu paljon aikaan, niihin käy­te­tyt eurot tulevat mo­nin­ker­tai­si­na ta­kai­sin"

21.01.2019 12:00
Pudasjärvellä hyvät avustukset – järjestötoiminnan avustusten jaossa suurta vaihtelua maakunnan alueella

Pu­das­jär­vel­lä hyvät avus­tuk­set – jär­jes­tö­toi­min­nan avus­tus­ten jaossa suurta vaih­te­lua maa­kun­nan alueel­la

20.10.2017 09:00
Hirvaskosken joukkue saa pitää Kylinääri-tittelin – Kylä kokkaamaan -tapahtuma perutaan tältä syksyltä

Hir­vas­kos­ken joukkue saa pitää Ky­li­nää­ri-tit­te­lin – Kylä kok­kaa­maan -ta­pah­tu­ma pe­ru­taan tältä syk­syl­tä

26.08.2017 11:00
Siuruan työväentaloa kunnostellaan kaikkien käyttöön – avustukset jumissa, talkoolaiset työtä vailla

Siuruan työ­väen­ta­loa kun­nos­tel­laan kaik­kien käyt­töön – avus­tuk­set ju­mis­sa, tal­koo­lai­set työtä vailla

10.07.2017 08:00
Yhteishengellä Pudasjärvi nousuun – "Käykää eri kylien tapahtumissa"

Yh­teis­hen­gel­lä Pu­das­jär­vi nousuun – "Käykää eri kylien ta­pah­tu­mis­sa"

25.06.2017 09:00
Kesä virittää toimintaan – Pudasjärven kylien tuoreimmat kuulumiset kuultiin kyläneuvoston kokouksessa Panumalla

Kesä vi­rit­tää toi­min­taan – Pu­das­jär­ven kylien tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set kuul­tiin ky­lä­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa Pa­nu­mal­la

25.06.2017 09:00
Kyläporinat jatkuvat – tietoa hankkeista levitetään kevyelläkin otteella eri puolilla Pudasjärveä

Ky­lä­po­ri­nat jat­ku­vat – tietoa hank­keis­ta le­vi­te­tään ke­vyel­lä­kin ot­teel­la eri puo­lil­la Pu­das­jär­veä

22.04.2017 09:00
Kyläneuvosto jatkaa entiseen malliin – keskustelua aktiivisella, mutta ei niin suurella porukalla

Ky­lä­neu­vos­to jatkaa en­ti­seen malliin – kes­kus­te­lua ak­tii­vi­sel­la, mutta ei niin suu­rel­la po­ru­kal­la

25.01.2017 06:00
Kiinnostaako kerhon ohjaaminen? – kaupunki ostaa yhdistyksiltä kerhotoimintaa sivukylien kouluille

Kiin­nos­taa­ko kerhon oh­jaa­mi­nen? – kau­pun­ki ostaa yh­dis­tyk­sil­tä ker­ho­toi­min­taa si­vu­ky­lien kou­luil­le

28.09.2016 10:00
Hirvaskoski teki hattutempun voittamalla Kylä kokkaamaan! -kisan

Hir­vas­kos­ki teki hat­tu­tem­pun voit­ta­mal­la Kylä kok­kaa­maan! -kisan

03.09.2016 15:30
Kuka on Vuoden Kylinääri? – torilla kokkaillaan ja herkutellaan taas syyskuussa

Kuka on Vuoden Ky­li­nää­ri? – torilla kok­kail­laan ja her­ku­tel­laan taas syys­kuus­sa

20.08.2016 09:00
Kaupungin kehittämis- ja toimintatuet jaettu – euroja enemmän kuin ennakoitiin

Kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tuet jaettu – euroja enemmän kuin en­na­koi­tiin

23.06.2016 15:00