Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kiertotalous
Ranualle on nousemassa Suomen suurin maatilojen omistama biokaasulaitos – "Eiköhän perustajat löydy"

Ra­nual­le on nou­se­mas­sa Suomen suurin maa­ti­lo­jen omis­ta­ma bio­kaa­su­lai­tos – "Ei­kö­hän pe­rus­ta­jat löydy"

03.09.2023 09:00
Tilaajille
Poistotekstiilien keräys on lähtenyt hyvin käyntiin Pudasjärvellä – tekstiilipusseihin päätynyt kuitenkin myös sinne kuulumatonta

Pois­to­teks­tii­lien keräys on läh­te­nyt hyvin käyn­tiin Pu­das­jär­vel­lä – teks­tii­li­pus­sei­hin pää­ty­nyt kui­ten­kin myös sinne kuu­lu­ma­ton­ta

13.01.2023 05:00
Tilaajille
Poistotekstiilin keräys alkaa Pudasjärvellä Topi-Torilla – Kiertokaari järjestää tekstiilien hyödyntämisestä paikallisia ideointitilaisuuksia

Pois­to­teks­tii­lin keräys alkaa Pu­das­jär­vel­lä To­pi-To­ril­la – Kier­to­kaa­ri jär­jes­tää teks­tii­lien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä pai­kal­li­sia ideoin­ti­ti­lai­suuk­sia

30.12.2022 13:52 1
Tilaajille
Kierrätä joulun paistinrasvat kauppareissulla – Pudasjärvellä kerätään jälleen kotitalouksien rasvajätettä

Kier­rä­tä joulun pais­tin­ras­vat kaup­pa­reis­sul­la – Pu­das­jär­vel­lä ke­rä­tään jälleen ko­ti­ta­louk­sien ras­va­jä­tet­tä

22.12.2022 18:00
Japanista lähtöisin oleva kompostointimenetelmä sopii kenelle tahansa: Ruokajätteen fermentointi ruokkii Kinnusten kotipuutarhan antimia

Ja­pa­nis­ta läh­töi­sin oleva kom­pos­toin­ti­me­ne­tel­mä sopii kenelle ta­han­sa: Ruo­ka­jät­teen fer­men­toin­ti ruokkii Kin­nus­ten ko­ti­puu­tar­han antimia

24.07.2022 08:00
Tilaajille
Oulun ja Itä-Suomen yliopistot aloittavat metsäbiotalouden opintojen tarjoamisen Kainuussa – "Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi myös olemassa olevan henkilöstön osaamista on kehitettävä"

Oulun ja Itä-Suo­men yli­opis­tot aloit­ta­vat met­sä­bio­ta­lou­den opin­to­jen tar­joa­mi­sen Kai­nuus­sa – "Kil­pai­lu­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­sek­si myös ole­mas­sa olevan hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta on ke­hi­tet­tä­vä"

09.06.2022 12:21
Oivapisteellä voi ihmetellä veistoksellista maailmanmenoa – "Ideana on, että mennään istumaan maapallon sisälle ja katsellaan ympärille", kuvanveistäjä Kari Tykkyläinen kertoo

Oi­va­pis­teel­lä voi ih­me­tel­lä veis­tok­sel­lis­ta maail­man­me­noa – "Ideana on, että mennään is­tu­maan maa­pal­lon sisälle ja kat­sel­laan ym­pä­ril­le", ku­van­veis­tä­jä Kari Tyk­ky­läi­nen kertoo

04.01.2021 20:00
Tilaajille
Kiertotaloushanke virittelyssä – tavoitteena lisätä työtä ja toimintakykyä Pudasjärvellä

Kier­to­ta­lous­han­ke vi­rit­te­lys­sä – ta­voit­tee­na lisätä työtä ja toi­min­ta­ky­kyä Pu­das­jär­vel­lä

17.10.2017 09:30
Unelmatehtaan tekstiilikierrätyshanke sai rahoituksen – kiertotaloudesta haetaan kestävää toimeentuloa

Unel­ma­teh­taan teks­tii­li­kier­rä­tys­han­ke sai ra­hoi­tuk­sen – kier­to­ta­lou­des­ta haetaan kes­tä­vää toi­meen­tu­loa

19.05.2017 07:00