Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulun ja Itä-Suo­men yli­opis­tot aloit­ta­vat met­sä­bio­ta­lou­den opin­to­jen tar­joa­mi­sen Kai­nuus­sa – "Kil­pai­lu­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­sek­si myös ole­mas­sa olevan hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta on ke­hi­tet­tä­vä"

Kainuun runsaiden puuraaka-ainevarojen hyödyntämistä voitaisiin tehostaa esimerkiksi kehittämällä raaka-aineista korkean jalostusasteen tuotteita ja hyödyntämällä kaikki puun jalostuksessa syntyvät sivuvirrat kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Kuvituskuva.
Kainuun runsaiden puuraaka-ainevarojen hyödyntämistä voitaisiin tehostaa esimerkiksi kehittämällä raaka-aineista korkean jalostusasteen tuotteita ja hyödyntämällä kaikki puun jalostuksessa syntyvät sivuvirrat kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Kuvituskuva.
Kuva: Mikko Halvari

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt strategisen rahoituksen Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen yhteiselle BIOKAINUU-hankkeelle, jonka myötä uudet metsäbiotalouden opinnot alkavat ensi syksynä Kainuussa.

Hankkeen tavoitteena on tukea tutkimus- ja kehitystoiminnalla sekä alan osaamisen vahvistamisella biotuotetehtaan investoinnin toteutumista ja metsäbiotalouden muuta teollista toimintaa. Oulun ja Itä-Suomen yliopiston sekä Kajaanin yliopistokeskuksen tarjoamaa opintotarjontaa kohdistetaan alueen metsäbiotalouden tulevien haasteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti.

Koulutusyhteistyön tarkoituksena on täydentää kainuulaisten osaamispohjaa ja edistää biotalouden osaajien nopeampaa työllistymistä prosessiteollisuuteen. Kainuussa on runsaat puuraaka-ainevarat, joiden hyödyntämisastetta voitaisiin lisätä raaka-aineiden jalostamisen ja kiertotalouden kautta.

Oulun yliopisto korostaa tiedotteessaan, että Kainuu on muuttunut viiden viime vuoden aikana positiivisen rakennemuutoksen alueeksi, jolla yritysten liikevaihto ja työntekijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti.

Osaavan henkilöstön rekrytointi on Kainuussa kuitenkin vaikeampaa kuin muissa maakunnissa. Metsäbiotalouden opintojen tavoitteena Kainuussa on, että yksityinen ja julkinen sektori saavat kehitystarpeidensa mukaista osaavaa työvoimaa.

– Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan lisää yritys- ja aluetarvelähtöistä koulutusta, jolla on nopea vaikutus yritysten osaamispääomaan ja toimintaan. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi myös olemassa olevan henkilöstön osaamista on kehitettävä, sanoo BIOKAINUU-hankkeen johtaja, professori Riitta Keiski Oulun yliopistosta.

Ensimmäisenä toimenpiteenä aloitetaan verkkopohjaisten koulutusmoduulien tarjoaminen alueen yrityksille, ammattikorkeakoulujen henkilöstölle, tutkimuslaitosten henkilöstölle sekä muille alasta kiinnostuneille.

Ensimmäiset opinnot ovat tarjolla syksyllä 2022. Opinnot suoritetaan ohjattuina verkko-opintoina.