Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kesätapahtumat
Loisto Festarit lauantaina Pudasjärven Jongulla  – tämän takia Hanna ja Tuomas Haipus päättivät tuoda festarit keskelle syrjäisen maaseudun rauhaa

Loisto Fes­ta­rit lauan­tai­na Pu­das­jär­ven Jon­gul­la – tämän takia Hanna ja Tuomas Haipus päät­ti­vät tuoda fes­ta­rit kes­kel­le syr­jäi­sen maa­seu­dun rauhaa

01.08.2023 15:09
Tilaajille
Pilkkiviikko huipentuu ja Jonku kerää festarikansaa – kesätapahtumat kurottavat elokuun puolellekin

Pilk­ki­viik­ko hui­pen­tuu ja Jonku kerää fes­ta­ri­kan­saa – ke­sä­ta­pah­tu­mat ku­rot­ta­vat elokuun puo­lel­le­kin

28.07.2023 20:51
Tilaajille
Siuruan työväentalo-kylätalossa kuvia ja tarinoita – monien siurualaissukujen ja kyläläisten vaiheita kertailtiin ja muisteltiin suurella joukolla

Siuruan työ­väen­ta­lo-ky­lä­ta­los­sa kuvia ja ta­ri­noi­ta – monien siu­rua­lais­su­ku­jen ja ky­lä­läis­ten vai­hei­ta ker­tail­tiin ja muis­tel­tiin suu­rel­la jou­kol­la

25.07.2023 18:38
Tilaajille
Iltakahvila keräsi sarakyläläiset yhteen – "ei ole varmaan ikinä ollut näin paljon porukkaa mukana"

Il­ta­kah­vi­la keräsi sa­ra­ky­lä­läi­set yhteen – "ei ole varmaan ikinä ollut näin paljon po­ruk­kaa mukana"

24.07.2023 05:00
Tilaajille
Yli-Kuressa järjestetään ensimmäiset kyläjuhlat – "Kun Pudasjärvellä jokaisella kylällä näyttää olevan joku tapahtuma, niin miksi ei meilläkin"

Yli-Ku­res­sa jär­jes­te­tään en­sim­mäi­set ky­lä­juh­lat – "Kun Pu­das­jär­vel­lä jo­kai­sel­la kylällä näyttää olevan joku ta­pah­tu­ma, niin miksi ei meil­lä­kin"

21.07.2023 16:40
Tilaajille
Kesätapahtumia riittää loppuviikosta – tapahtumien suma ei loppunut viikonvaihteeseen

Ke­sä­ta­pah­tu­mia riittää lop­pu­vii­kos­ta – ta­pah­tu­mien suma ei lop­pu­nut vii­kon­vaih­tee­seen

20.07.2023 09:52
Tilaajille
Kesätapahtumien superviikonloput – Käydään kesätapahtumissa, vieraillaan kesäteatteriesityksissä. Tutustutaan omaan kuntaan
Kolumni

Ke­sä­ta­pah­tu­mien su­per­vii­kon­lo­put – ­Käy­dään ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa, vie­rail­laan ke­sä­teat­te­rie­si­tyk­sis­sä. Tu­tus­tu­taan omaan kuntaan

19.07.2023 05:15
Tilaajille
Lohikeitto maistui ja saappaat lensivät – Jonninmoinen jonkulainen kesäpäivä innosti taas kylälaiset jas kauempaakin tulleet koolle kylätalolle

Lo­hi­keit­to maistui ja saap­paat len­si­vät – Jon­nin­moi­nen jon­ku­lai­nen ke­sä­päi­vä innosti taas ky­lä­lai­set jas kauem­paa­kin tulleet koolle ky­lä­ta­lol­le

17.07.2023 07:15
Tilaajille
Heinäkuun puoliväli on kesätapahtumien kulta-aikaa Pudasjärvellä – viikonvaihteessa järjestetään muun muassa jo viidestoista korkokenkäkukkamekkosuohiihto

Hei­nä­kuun puo­li­vä­li on ke­sä­ta­pah­tu­mien kul­ta-ai­kaa Pu­das­jär­vel­lä – vii­kon­vaih­tees­sa jär­jes­te­tään muun muassa jo vii­des­tois­ta kor­ko­ken­kä­kuk­ka­mek­ko­suo­hiih­to

13.07.2023 23:18
Tilaajille
Pudasjärven markkinoilla ennätyksellinen määrä kävijöitä – joidenkin myyjien myytävät tavarat loppuivat kesken, joten lauantaina myyjiä oli vähemmän

Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la en­nä­tyk­sel­li­nen määrä kä­vi­jöi­tä – joi­den­kin myyjien myy­tä­vät tavarat lop­pui­vat kesken, joten lauan­tai­na myyjiä oli vä­hem­män

10.07.2023 10:59
Tilaajille
"Kun luin sen ensimmäisen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi selibaatissa" – toivottu asiantuntija saatiin  viimein Päätaloviikon juhlaan

"Kun luin sen en­sim­mäi­sen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi se­li­baa­tis­sa" – toi­vot­tu asian­tun­ti­ja saatiin viimein Pää­ta­lo­vii­kon juhlaan

09.07.2023 17:19
Tilaajille
Pudasjärven markkinoiden perjantai sujui ilman häiriöitä – aktiivisten paikallisten ansiosta myös ulkopaikkakuntalaiset pääsevät nauttimaan markkinahuumasta

Pu­das­jär­ven mark­ki­noi­den per­jan­tai sujui ilman häi­riöi­tä – ak­tii­vis­ten pai­kal­lis­ten an­sios­ta myös ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set pää­se­vät naut­ti­maan mark­ki­na­huu­mas­ta

07.07.2023 19:32 1
Tilaajille
Pudasjärvellä viikonloppuna muutakin kuin markkinat – markkinoiden lisäksi jalkapalloa, kiihdytyskisaa ja kyläjuhlia

Pu­das­jär­vel­lä vii­kon­lop­pu­na muu­ta­kin kuin mark­ki­nat – mark­ki­noi­den lisäksi jal­ka­pal­loa, kiih­dy­tys­ki­saa ja ky­lä­juh­lia

07.07.2023 15:30
Pudasjärvellä 40-vuotisjuhlamarkkinat heinäkuussa – luvassa monipuolista ohjelmaa ja yli 60 torimyyjää

Pu­das­jär­vel­lä 40-vuo­tis­juh­la­mark­ki­nat hei­nä­kuus­sa – luvassa mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa ja yli 60 to­ri­myy­jää

26.06.2023 14:05
Tilaajille
Pudasjärven tori avattiin kesän toiminnalle yhteislaulujen kaikuessa kirpputorin kuhinassa

Pu­das­jär­ven tori avat­tiin kesän toi­min­nal­le yh­teis­lau­lu­jen kai­kues­sa kirp­pu­to­rin ku­hi­nas­sa

08.06.2023 16:33
Tilaajille
Tällaiselta näyttää Pudasjärven kesätapahtumien anti – paljon tuttua mutta myös uutta, nappaa jutusta vinkit kesänviettoon

Täl­lai­sel­ta näyttää Pu­das­jär­ven ke­sä­ta­pah­tu­mien anti – paljon tuttua mutta myös uutta, nappaa jutusta vinkit ke­sän­viet­toon

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven tori herää kesän toimintaan – torstaina vietetään torin avajaisia ja peräkärrykirppistellään

Pu­das­jär­ven tori herää kesän toi­min­taan – tors­tai­na vie­te­tään torin ava­jai­sia ja pe­rä­kär­ry­kirp­pis­tel­lään

05.06.2023 17:57
Tilaajille
Jyrkkäfesteillä kaksi päivää yhtä juhlaa Pudasjärven Jyrkkäkoskella – lavalle nousee bilemusiikin kestotähtiä, mutta myös uusia tuttavuuksia

Jyrk­kä­fes­teil­lä kaksi päivää yhtä juhlaa Pu­das­jär­ven Jyrk­kä­kos­kel­la – lavalle nousee bi­le­mu­sii­kin kes­to­täh­tiä, mutta myös uusia tut­ta­vuuk­sia

05.06.2023 12:37
Tilaajille
Tällainen meno oli Pudasjärven Jyrkkäfesteillä – "Keskeltä ei mitään löytyikin uskomaton juhlaliiteri"

Täl­lai­nen meno oli Pu­das­jär­ven Jyrk­kä­fes­teil­lä – "Kes­kel­tä ei mitään löy­tyi­kin us­ko­ma­ton juh­la­lii­te­ri"

14.06.2022 17:00
Tilaajille