Kesä
Luminen talvi ja helteinen kesä viime vuoden erikoisuudet – metri lunta ja 20 hellepäivää vuoden 2018 ennätykset

Luminen talvi ja hel­tei­nen kesä viime vuoden eri­koi­suu­det – metri lunta ja 20 hel­le­päi­vää vuoden 2018 en­nä­tyk­set

04.01.2019 12:00
Syksy alkoi jo elokuussa – lyhyen kesän aikana Pudasjärvellä ei ollut yhtään hellepäivää

Syksy alkoi jo elo­kuus­sa – lyhyen kesän aikana Pu­das­jär­vel­lä ei ollut yhtään hel­le­päi­vää

27.09.2017 06:30
Parasta kesässä on mustikoiden popsiminen – tässä on Iijokiseudun kesäkuvakisan voittajatrio

Parasta kesässä on mus­ti­koi­den pop­si­mi­nen – tässä on Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­san voit­ta­ja­trio

20.09.2017 06:00
Isän ja pojan vesileikit
Lukijalta

Isän ja pojan ve­si­lei­kit

16.08.2017 10:00
Helleraja kävi lähellä – eikö Pudasjärvi saa yhtään hellepäivää tänä kesänä?

Hel­le­ra­ja kävi lä­hel­lä – eikö Pu­das­jär­vi saa yhtään hel­le­päi­vää tänä kesänä?

06.08.2017 16:30
Paimenet viihtyvät Rytivaarassa – lammaskatras ympäristönhoitotöissä ruokapalkalla

Pai­me­net viih­ty­vät Ry­ti­vaa­ras­sa – lam­mas­kat­ras ym­pä­ris­tön­hoi­to­töis­sä ruo­ka­pal­kal­la

29.07.2017 08:30
Vain äänet puuttuivat – hälytysajoneuvot esittelyssä lasten liikennepäivässä

Vain äänet puut­tui­vat – hä­ly­tys­ajo­neu­vot esit­te­lys­sä lasten lii­ken­ne­päi­väs­sä

28.07.2017 07:30
Saapas lensi Pintamon kyläjuhlissa – katso tiukan taistelun tulokset

Saapas lensi Pin­ta­mon ky­lä­juh­lis­sa – katso tiukan tais­te­lun tu­lok­set

27.07.2017 14:00
Kotiseutujuhlaa vietettiin perinteisiin nojaten – hiljainen hetki nälkään kuolleiden muistoksi

Ko­ti­seu­tu­juh­laa vie­tet­tiin pe­rin­tei­siin no­ja­ten – hil­jai­nen het­ki ­näl­kään kuol­lei­den muis­tok­si

26.07.2017 12:00
Kotiseutuviikon työnäytöksissä heinä nousi seipäille ja rieska paistui

Ko­ti­seu­tu­vii­kon työ­näy­tök­sis­sä ­hei­nä nousi sei­päil­le ja rieska paistui

21.07.2017 12:00
Kesäpilkin MM-kilpailut lähestyvät – kisaviikko alkaa ensi maanantaina

Ke­sä­pil­kin MM-kil­pai­lut lä­hes­ty­vät – ki­sa­viik­ko alkaa ensi maa­nan­tai­na

17.07.2017 09:40
Rakkaudesta jokeen – I love Iijoki -esitys toi villilohen Iijokeen 50 vuoden odotuksen jälkeen

Rak­kau­des­ta jo­keen – I love Iijoki -esitys toi vil­li­lo­hen Ii­jo­keen 50 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

12.07.2017 17:30
Kaikki meni – Eppujen konsertti myytiin loppuun

Kaikki meni – Eppujen kon­sert­ti myytiin loppuun

12.07.2017 09:32
Markkinahumu jatkui lauantaina – vahingoilta ei vältytty

Mark­ki­na­hu­mu jatkui lauan­tai­na – va­hin­goil­ta ei väl­tyt­ty

08.07.2017 15:48
Hattaraa ja hurjia ohjelmanumeroita – Sirkus Tähti saapuu Pudasjärvelle ensimmäistä kertaa

Hat­ta­raa ja hurjia oh­jel­ma­nu­me­roi­ta – Sirkus Tähti saapuu Pu­das­jär­vel­le en­sim­mäis­tä kertaa

08.07.2017 07:30
Markkinat käynnistyivät kesäisessä säässä - katso perjantain kuvagalleria!

Mark­ki­nat käyn­nis­tyi­vät ke­säi­ses­sä säässä - katso per­jan­tain ku­va­gal­le­ria!

07.07.2017 13:30
Pudasjärven markkinat avattiin auringonpaisteessa – katso tuoreet tunnelmat ja kesäiset kuvat!

Pu­das­jär­ven mark­ki­nat avat­tiin au­rin­gon­pais­tees­sa – katso tuoreet tun­nel­mat ja ke­säi­set kuvat!

07.07.2017 12:01
Vielä voi hakea ja tarjota kesätöitä Pudasjärvellä – nuorimmat ovat innokkaimpia hakemaan työkokemusta

Vielä voi hakea ja tarjota ke­sä­töi­tä Pu­das­jär­vel­lä – nuo­rim­mat ovat in­nok­kaim­pia ha­ke­maan työ­ko­ke­mus­ta

19.06.2017 12:00
Pudasjärven Hirsikampukseen pääsee tutustumaan pääsymaksua vastaan – kesätyöläisiä oppaina

Pu­das­jär­ven ­Hir­si­kam­puk­seen pääsee tu­tus­tu­maan ­pää­sy­mak­sua vastaan – ke­sä­työ­läi­siä oppaina

09.06.2017 15:50