Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kesä
Pudasjärvellä oli elokuussa harvinaisen lämmintä – hellerajakin ylittyi muutamana päivänä

Pu­das­jär­vel­lä oli elo­kuus­sa har­vi­nai­sen läm­min­tä – hel­le­ra­ja­kin ylittyi muu­ta­ma­na päivänä

01.09.2023 17:00
Tilaajille
Hellepäivää vietettiin iloisesti piknikin parissa Pudasjärvellä – Koululaisia kesäloman päättyminen harmittaa, mutta kavereita on taas kiva nähdä

Hel­le­päi­vää vie­tet­tiin iloi­ses­ti pik­ni­kin parissa Pu­das­jär­vel­lä – Kou­lu­lai­sia ke­sä­lo­man päät­ty­mi­nen har­mit­taa, mutta ka­ve­rei­ta on taas kiva nähdä

08.08.2023 15:30
Tilaajille
Vain hipaisu hellettä heinäkuussa Pudasjärvellä – sadepäiviä kertyi runsaasti

Vain hipaisu hel­let­tä hei­nä­kuus­sa Pu­das­jär­vel­lä – sa­de­päi­viä kertyi run­saas­ti

02.08.2023 05:00
Tilaajille
Tepsiikö kyypakkaus käärmeenpuremaan ja uhkaako virtsatietulehdus märissä uikkareissa – lääkäri kertoo, ovatko väittämät totta vai tarua

Tep­sii­kö kyy­pak­kaus käär­meen­pu­re­maan ja uhkaako virt­sa­tie­tu­leh­dus märissä uik­ka­reis­sa – lääkäri kertoo, ovatko väit­tä­mät totta vai tarua

18.07.2023 13:15
Tilaajille
Oulun seudun hyttyskesä ei niin paha kuin odotettiin – mäkärien ja paarmojen huiput vielä edessä

Oulun seudun hyt­tys­ke­sä ei niin paha kuin odo­tet­tiin – mä­kä­rien ja paar­mo­jen huiput vielä edessä

27.06.2023 06:00
Tilaajille
Moni kadonnut lemmikki pääsee takaisin kotiin sosiaalisen median avulla – Lue tästä jutusta, miten toimit eläimen kadotessa

Moni ka­don­nut lem­mik­ki pääsee ta­kai­sin kotiin so­siaa­li­sen median avulla – Lue tästä ju­tus­ta, miten toimit eläimen ka­do­tes­sa

25.06.2023 18:00
Tilaajille
Vanha Solifer löytyi isoisän navetasta ja Jani kunnosti sen käyttöön

Vanha Solifer löytyi isoisän na­ve­tas­ta ja Jani kun­nos­ti sen käyt­töön

09.06.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven tori avattiin kesän toiminnalle yhteislaulujen kaikuessa kirpputorin kuhinassa

Pu­das­jär­ven tori avat­tiin kesän toi­min­nal­le yh­teis­lau­lu­jen kai­kues­sa kirp­pu­to­rin ku­hi­nas­sa

08.06.2023 16:33
Tilaajille
Kesällä kannattaa ottaa kartta käteen ja suunnata tutustumaan ennen kokemattomiin kohteisiin
Pääkirjoitus

Kesällä kan­nat­taa ottaa kartta käteen ja suun­na­ta tu­tus­tu­maan ennen ko­ke­mat­to­miin koh­tei­siin

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Tällaiselta näyttää Pudasjärven kesätapahtumien anti – paljon tuttua mutta myös uutta, nappaa jutusta vinkit kesänviettoon

Täl­lai­sel­ta näyttää Pu­das­jär­ven ke­sä­ta­pah­tu­mien anti – paljon tuttua mutta myös uutta, nappaa jutusta vinkit ke­sän­viet­toon

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Uimista ja jäätelön syöntiä – tällaisia suunnitelmia Pudasjärven koululaisilla on kesälomalle

Uimista ja jää­te­lön syöntiä – täl­lai­sia suun­ni­tel­mia Pu­das­jär­ven kou­lu­lai­sil­la on ke­sä­lo­mal­le

04.06.2023 12:00
Tilaajille
Suvi suloinen saapuu jälleen ja on juhlan aika –  yhteishenkeä ja osallisuutta vahvistetaan yhdessä tekemällä
Pääkirjoitus

Suvi su­loi­nen saapuu jälleen ja on juhlan aika – yh­teis­hen­keä ja osal­li­suut­ta vah­vis­te­taan yhdessä te­ke­mäl­lä

31.05.2023 05:00
Tilaajille
Aika henkiselle kevätsiivoukselle? – Kesä on vuodenajoista kummallisin, sillä siihen kasautuu hirveä määrä paineita
Kolumni

Aika hen­ki­sel­le ke­vät­sii­vouk­sel­le? – Kesä on vuo­den­ajois­ta kum­mal­li­sin, sillä siihen ka­sau­tuu hirveä määrä pai­nei­ta

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärveläisnuorten kesätöiden haku on vauhdissa – Yhtenä vaihtoehtona on kesäyrittäjyys

Pu­das­jär­ve­läis­nuor­ten ke­sä­töi­den haku on vauh­dis­sa – Yhtenä vaih­to­eh­to­na on ke­sä­yrit­tä­jyys

11.05.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen luomumeteorologi Niilo Sarajärvi ennustaa kevään ja kesän säätä – Hiihtohankienkin aika tulee vielä

Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo Sa­ra­jär­vi en­nus­taa kevään ja kesän säätä – Hiih­to­han­kien­kin aika tulee vielä

12.04.2023 07:20
Tilaajille
Pudasjärven nuorille tarjotaan kesätöitä perinteiseen malliin – kaupunki tukee myös nuorten kesäyrityksiä

Pu­das­jär­ven nuo­ril­le tar­jo­taan ke­sä­töi­tä pe­rin­tei­seen malliin – kau­pun­ki tukee myös nuorten ke­sä­yri­tyk­siä

20.02.2023 12:00
Tilaajille
Kesä, jota ei voi unohtaa!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesä, jota ei voi unoh­taa!

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Kintut ja mieli korkealle kesän riemussa Pudasjärvellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kintut ja mieli kor­keal­le kesän rie­mus­sa Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2022 15:50
Tilaajille
Heinäkuu oli melko lämmin ja sateinen Pudasjärvellä – nämä ilmiöt ovat värittäneet luontoa

Hei­nä­kuu oli melko lämmin ja sa­tei­nen Pu­das­jär­vel­lä – nämä ilmiöt ovat vä­rit­tä­neet luontoa

02.08.2022 09:40
Tilaajille
Vedenpinnat kesälukemissa – Pudasjärven Rivieran rannalla on nyt matalaa, vaikka järven vesi normaalilukemissa.

Ve­den­pin­nat ke­sä­lu­ke­mis­sa – Pu­das­jär­ven Ri­vie­ran ran­nal­la on nyt ma­ta­laa, vaikka järven vesi nor­maa­li­lu­ke­mis­sa.

21.07.2022 17:12
Tilaajille