Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven kylät
Turvallisuussuunnitelma kiinnostaa kyläsuunnitelmaa enemmän – Pudasjärven kylillä pohditaan häiriötilanteisiin varautumista ja tulevaisuutta

Tur­val­li­suus­suun­ni­tel­ma kiin­nos­taa ky­lä­suun­ni­tel­maa enemmän – Pu­das­jär­ven kylillä poh­di­taan häi­riö­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mis­ta ja tu­le­vai­suut­ta

14.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Pudasjärven Korpisen asukkaat kampeavat pessimismiä vastaan yhteisvoimin – kylätalkkarit auttavat arjessa ja kylätalolle kokoonnutaan virkistyspäiville

Pu­das­jär­ven Kor­pi­sen asuk­kaat kam­pea­vat pes­si­mis­miä vastaan yh­teis­voi­min – ky­lä­talk­ka­rit aut­ta­vat arjessa ja ky­lä­ta­lol­le ko­koon­nu­taan vir­kis­tys­päi­vil­le

04.10.2023 15:00
Tilaajille
Muuttokummitoimintaa viritellään Pudasjärvellä – vapaaehtoiset pääsevät pian ilmoittautumaan ja koulutukseen

Muut­to­kum­mi­toi­min­taa vi­ri­tel­lään Pu­das­jär­vel­lä – va­paa­eh­toi­set pää­se­vät pian il­moit­tau­tu­maan ja kou­lu­tuk­seen

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kylien työllistämishanke päättymässä – työntekijät ovat etenkin kylätalojen toiminnalle tärkeitä

Pu­das­jär­ven kylien työl­lis­tä­mis­han­ke päät­ty­mäs­sä – työn­te­ki­jät ovat etenkin ky­lä­ta­lo­jen toi­min­nal­le tär­kei­tä

23.09.2023 14:00
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvoston kuulumiskierroksesta ei meinannut tulla loppua – tällainen tunnelma kylillä on kesän jälkeen

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

22.09.2023 13:25
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu Paukkerinharjulle – teemana asuminen ja eläminen kylillä

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Pauk­ke­rin­har­jul­le – teemana asu­mi­nen ja elä­mi­nen kylillä

10.09.2023 09:07
Tilaajille
Kouvan kalastuskunta palkittiin Sarakylän Vattumarkkinoilla – Tunnustusta talkooinnosta ja Karhulan kunnostamisesta

Kouvan ka­las­tus­kun­ta pal­kit­tiin Sa­ra­ky­län Vat­tu­mark­ki­noil­la – Tun­nus­tus­ta tal­koo­in­nos­ta ja Kar­hu­lan kun­nos­ta­mi­ses­ta

20.08.2023 13:37
Tilaajille
Pudasjärven markkinoiden perjantai sujui ilman häiriöitä – aktiivisten paikallisten ansiosta myös ulkopaikkakuntalaiset pääsevät nauttimaan markkinahuumasta

Pu­das­jär­ven mark­ki­noi­den per­jan­tai sujui ilman häi­riöi­tä – ak­tii­vis­ten pai­kal­lis­ten an­sios­ta myös ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set pää­se­vät naut­ti­maan mark­ki­na­huu­mas­ta

07.07.2023 19:32 1
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto koolla kesäillassa Iinattijärvellä – ensin noustiin Hampusvaaralle ja sitten laskeuduttiin Hampushallille

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to koolla ke­sä­il­las­sa Ii­nat­ti­jär­vel­lä – ensin nous­tiin Ham­pus­vaa­ral­le ja sitten las­keu­dut­tiin Ham­pus­hal­lil­le

21.06.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto koolla juhannusviikolla Hampushallilla

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to koolla ju­han­nus­vii­kol­la Ham­pus­hal­lil­la

14.05.2023 08:00
Tilaajille
Yhdestä eurosta tulee kuusi euroa, kun järjestöjen vapaaehtoistyötä tuetaan – Tällainen merkitys Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatuilla on

Yhdestä eurosta tulee kuusi euroa, kun jär­jes­tö­jen va­paa­eh­tois­työ­tä tuetaan – Täl­lai­nen mer­ki­tys Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tuil­la on

11.05.2023 12:00
Tilaajille
Pu­das­jär­ven kaupunki jakoi ke­hit­tä­mis- ja toimintatukia yhteensä 130 000 euroa – Katso listat tukien saajista

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jakoi ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kia yh­teen­sä 130 000 euroa – Katso listat tukien saa­jis­ta

28.04.2023 15:20
Tilaajille
Siuruan Liekolammella pilkittiin aurinkoisessa säässä  – osa voittajista ratkaistiin arvalla
Mielipidekirjoitus

Siuruan Lie­ko­lam­mel­la pil­kit­tiin au­rin­koi­ses­sa säässä – osa voit­ta­jis­ta rat­kais­tiin arvalla

13.04.2023 19:09
Tilaajille
Uutena mahdollisuutena on saada rahaa yhdistysten hankkeiden valmisteluun – Kevät tuo virtaa Pudasjärven kylille

Uutena mah­dol­li­suu­te­na on saada rahaa yh­dis­tys­ten hank­kei­den val­mis­te­luun – Kevät tuo virtaa Pu­das­jär­ven kylille

27.03.2023 11:08
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu Sarakylässä – Tarjolla tietoa tukimahdollisuuksista

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Sa­ra­ky­läs­sä – ­Tar­jol­la tietoa tu­ki­mah­dol­li­suuk­sis­ta

19.03.2023 12:00
Tilaajille
Kylän sydän -hankkeeseen haetaan rahoitusta – Pudasjärven kylien kulttuuriperinnettä ja taidetta halutaan tuoda esille

Kylän sydän -hank­kee­seen haetaan ra­hoi­tus­ta – Pu­das­jär­ven kylien kult­tuu­ri­pe­rin­net­tä ja tai­det­ta ha­lu­taan tuoda esille

16.03.2023 05:00
Tilaajille
Kehittämis- ja toimintatuet haussa – Pudasjärven kaupunki myöntää kertaluontoista avustusta kylätalojen energiakustannuksiin

Ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tuet haussa – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki myöntää ker­ta­luon­tois­ta avus­tus­ta ky­lä­ta­lo­jen ener­gia­kus­tan­nuk­siin

17.01.2023 05:00
Tilaajille
Verotulot kasvoivat Pudasjärvelläkin – Katso, millä kylillä tienattiin eniten ja millä vähiten

Ve­ro­tu­lot kas­voi­vat Pu­das­jär­vel­lä­kin – Katso, millä kylillä tie­nat­tiin eniten ja millä vähiten

27.12.2022 15:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukia hakuun 130 000 euroa – nämä ovat painopisteitä, uutena kylätalojen energiatuki

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kia hakuun 130 000 euroa – nämä ovat pai­no­pis­tei­tä, uutena ky­lä­ta­lo­jen ener­gia­tu­ki

18.12.2022 08:00
Tilaajille
Kyläneuvoston kuulumiskierros osoittaa: Pudasjärven kylillä on toiminnan täyteistä ja uutta suunnitellaan

Ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­ros osoit­taa: Pu­das­jär­ven kylillä on toi­min­nan täy­teis­tä ja uutta suun­ni­tel­laan

03.12.2022 08:00
Tilaajille