Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven markkinat
Pudasjärven markkinoista: "Tapahtumassa täyttyy kaksi hyvien markkinoiden oleellista tekijää: on oltava runsaas markkinakauppiaita ja asiakkaille on järjestettävä viihteellistä ohjelmaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven mark­ki­nois­ta: "Ta­pah­tu­mas­sa täyttyy kaksi hyvien mark­ki­noi­den oleel­lis­ta te­ki­jää: on oltava runsaas mark­ki­na­kaup­piai­ta ja asiak­kail­le on jär­jes­tet­tä­vä viih­teel­lis­tä oh­jel­maa"

15.07.2023 07:21
Käsityöt menivät hyvin kaupaksi Pudasjärven markkinoilla – myynnissä oli esimerkiksi pärekoreja sekä poronsarvista tehtyjä koruja

Kä­si­työt menivät hyvin kau­pak­si Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la – myyn­nis­sä oli esi­mer­kik­si pä­re­ko­re­ja sekä po­ron­sar­vis­ta tehtyjä koruja

10.07.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven markkinoilla ennätyksellinen määrä kävijöitä – joidenkin myyjien myytävät tavarat loppuivat kesken, joten lauantaina myyjiä oli vähemmän

Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la en­nä­tyk­sel­li­nen määrä kä­vi­jöi­tä – joi­den­kin myyjien myy­tä­vät tavarat lop­pui­vat kesken, joten lauan­tai­na myyjiä oli vä­hem­män

10.07.2023 10:59
Tilaajille
Urheilun tekijä Vuoden merkkihenkilö – Heino Ruuskaselle tärkeitä ovat Pudasjärven Urheilijat ja Kehitysvammaisten tukiyhdistys: " Yhteisöllisyys ei tapahdu vain puhumalla siitä. Pitää olla se kuuluisa "joku", joka saa ihmiset mukaan"

Ur­hei­lun tekijä Vuoden merk­ki­hen­ki­lö – Heino Ruus­ka­sel­le tär­kei­tä ovat Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­jat ja Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­kiyh­dis­tys: " Yh­tei­söl­li­syys ei tapahdu vain pu­hu­mal­la siitä. Pitää olla se kuu­lui­sa "joku", joka saa ihmiset mukaan"

09.07.2023 14:25
Tilaajille
Pudasjärven markkinoiden perjantai sujui ilman häiriöitä – aktiivisten paikallisten ansiosta myös ulkopaikkakuntalaiset pääsevät nauttimaan markkinahuumasta

Pu­das­jär­ven mark­ki­noi­den per­jan­tai sujui ilman häi­riöi­tä – ak­tii­vis­ten pai­kal­lis­ten an­sios­ta myös ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set pää­se­vät naut­ti­maan mark­ki­na­huu­mas­ta

07.07.2023 19:32 1
Tilaajille
Markkinat täytti torin ja Pudasjärven keskustan – ohjelmaa sekä perjantaina että lauantaina

Mark­ki­nat täytti torin ja Pu­das­jär­ven kes­kus­tan – oh­jel­maa sekä per­jan­tai­na että lauan­tai­na

07.07.2023 12:54 1
Pudasjärvellä 40-vuotisjuhlamarkkinat heinäkuussa – luvassa monipuolista ohjelmaa ja yli 60 torimyyjää

Pu­das­jär­vel­lä 40-vuo­tis­juh­la­mark­ki­nat hei­nä­kuus­sa – luvassa mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa ja yli 60 to­ri­myy­jää

26.06.2023 14:05
Tilaajille
Yhdistys Pudasjärven yrittäjien tukena jo 50 vuotta – Markkinat ovat olleet lähes koko järjestön toiminnan ajan Pudasjärven suurin yleisötapahtuma ja ehdoton vuosittainen huippuhetki

Yh­dis­tys Pu­das­jär­ven yrit­tä­jien tukena jo 50 vuotta – Mark­ki­nat ovat olleet lähes koko jär­jes­tön toi­min­nan ajan Pu­das­jär­ven suurin ylei­sö­ta­pah­tu­ma ja ehdoton vuo­sit­tai­nen huip­pu­het­ki

12.04.2023 14:29
Tilaajille
Mainioita kohtaamisia markkinoilla – Pudasjärvellä ei sairasteta saamattomuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mai­nioi­ta koh­taa­mi­sia mark­ki­noil­la – Pu­das­jär­vel­lä ei sai­ras­te­ta saa­mat­to­muut­ta

14.07.2022 10:50

Kaikki yrit­tä­jien mark­ki­na-ar­vat myytiin

14.07.2022 10:39
Pudasjärven markkinoilla perinteinen tunnelma – tämän takia tuttu ja turvallinen on hyvä juttu
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la pe­rin­tei­nen tun­nel­ma – tämän takia tuttu ja tur­val­li­nen on hyvä juttu

13.07.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Vuoden 2022 merkkihenkilöksi valittiin yritysneuvoja Auvo Turpeinen – "On todella otettu olo"

Pu­das­jär­ven Vuoden 2022 merk­ki­hen­ki­lök­si va­lit­tiin yri­tys­neu­vo­ja Auvo Tur­pei­nen – "On todella otettu olo"

09.07.2022 13:58
Tilaajille
Pudasjärven markkinat ovat käynnistyneet vauhdikkaissa merkeissä – Katso tunnelmakuvat

Pu­das­jär­ven mark­ki­nat ovat käyn­nis­ty­neet vauh­dik­kais­sa mer­keis­sä – Katso tun­nel­ma­ku­vat

08.07.2022 12:32
Tilaajille
Iijokiseutu mukana Pudasjärven markkinoilla – digiopastusta tarjolla Iijokiseudun markkinapisteellä perjantaina

Ii­jo­ki­seu­tu mukana Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la – di­gi­opas­tus­ta tar­jol­la Ii­jo­ki­seu­dun mark­ki­na­pis­teel­lä per­jan­tai­na

06.07.2022 06:00
Pudasjärven markkinat koittavat jälleen koronatauon jälkeen – suuri määrä myyjiä jo ilmoittautunut

Pu­das­jär­ven mark­ki­nat koit­ta­vat jälleen ko­ro­na­tauon jälkeen – suuri määrä myyjiä jo il­moit­tau­tu­nut

29.06.2022 16:00
Tilaajille
Elinvoimaiset kylät tulossa Pudasjärven kaupungin markkinateemaksi

Elin­voi­mai­set kylät tulossa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin mark­ki­na­tee­mak­si

09.03.2022 08:09
Tilaajille
Kesä tuo markkinat taas Pudasjärvelle – muutkin tapahtumat jälleen kalenterissa

Kesä tuo mark­ki­nat taas Pu­das­jär­vel­le – muutkin ta­pah­tu­mat jälleen ka­len­te­ris­sa

02.03.2022 16:57