Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Kau­pun­ki takaa Vuok­ra­ta­lo­yh­tiön lainaa – ryh­mä­ko­din ra­ken­ta­mis­ku­lut kas­voi­vat va­li­tus­ai­ka­na

Pudasjärvi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää enintään miljoonan euron suuruisen omavelkaisen takauksen Pudasjärven Vuokratalot Oy:n Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle. Takaus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Takauksesta peritään vuosittain 0,50 prosentin suuruinen takausmaksu, joka lasketaan kunkin kalenterivuoden lopussa takauksen jäljellä olevasta määrästä.

Valtuuston tulee myös päättää, että takaukselle ei vaadita vastavakuutta ottaen huomioon yhtiön toiminnan laatu ja se, että Pudasjärven Vuokratalot Oy on Pudasjärven kaupungin tytäryhtiö.

Lyhytaikaisen lainan käyttötarkoitus Vuokratalot Oy:llä on kassan hallinnan apuna käynnissä olevien rakennushankkeiden, muun muassa uudishankkeiden suunnittelussa sekä kehitysvammaisten palvelukoti, jonka kustannukset ovat nousseet valitusprosessien aikana.