Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Juhlat
Pudasjärvellä vietetään rauhallista ja perinteistä uuttavuotta – joillekin ilotulitteet ovat tärkeintä, toisille nakit tekevät juhlan

Pu­das­jär­vel­lä vie­te­tään rau­hal­lis­ta ja pe­rin­teis­tä uut­ta­vuot­ta – joil­le­kin ilo­tu­lit­teet ovat tär­kein­tä, toi­sil­le nakit tekevät juhlan

30.12.2023 15:00
Tilaajille
Tarja tuo Pudasjärvelle uuden tapahtuman – jouluaattoa vietetään yhdessä yksinäisten kesken Koskenhovilla

Tarja tuo Pu­das­jär­vel­le uuden ta­pah­tu­man – jou­lu­aat­toa vie­te­tään yhdessä yk­si­näis­ten kesken Kos­ken­ho­vil­la

12.12.2023 12:00 2
Syöpäyhdistyksen pikkujouluissa lauletut ja näytellyt esitykset virittivät juhlijat joulun tunnelmaan
Mielipidekirjoitus

Syö­pä­yh­dis­tyk­sen pik­ku­jou­luis­sa lau­le­tut ja näy­tel­lyt esi­tyk­set vi­rit­ti­vät juh­li­jat joulun tun­nel­maan

07.12.2023 11:37
Tilaajille
Kotirintama on esillä kaikille avoimessa Pudasjärven itsenäisyyspäivän juhlassa Pirtin Kurkisalissa

Ko­ti­rin­ta­ma on esillä kai­kil­le avoi­mes­sa Pu­das­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Pirtin Kur­ki­sa­lis­sa

04.12.2023 05:00
Tilaajille
Pikkujoulusesonki on Pudasjärvellä jo vauhdissa ja jokaiselle löytyy jotain – yrittäjien kalenterit alkoivat täyttyä jo elokuun lopulla

Pik­ku­jou­lu­se­son­ki on Pu­das­jär­vel­lä jo vauh­dis­sa ja jo­kai­sel­le löytyy jotain – yrit­tä­jien ka­len­te­rit al­koi­vat täyttyä jo elokuun lopulla

15.11.2023 05:00
Tilaajille
Pilkkiviikko huipentuu ja Jonku kerää festarikansaa – kesätapahtumat kurottavat elokuun puolellekin

Pilk­ki­viik­ko hui­pen­tuu ja Jonku kerää fes­ta­ri­kan­saa – ke­sä­ta­pah­tu­mat ku­rot­ta­vat elokuun puo­lel­le­kin

28.07.2023 20:51
Tilaajille
Ihanaa, kun ei tarvitse kasvaa aikuiseksi koskaan, vaan voi olla ikuisesti napero – Toriemäntä Kerttu Simu tietää, että rakkaus ja uudet hiukset nuorentavat

Ihanaa, kun ei tar­vit­se kasvaa ai­kui­sek­si kos­kaan, vaan voi olla ikui­ses­ti napero – To­ri­emän­tä Kerttu Simu tietää, että rakkaus ja uudet hiukset nuo­ren­ta­vat

20.07.2023 11:00
Tilaajille
Kesätapahtumia riittää loppuviikosta – tapahtumien suma ei loppunut viikonvaihteeseen

Ke­sä­ta­pah­tu­mia riittää lop­pu­vii­kos­ta – ta­pah­tu­mien suma ei lop­pu­nut vii­kon­vaih­tee­seen

20.07.2023 09:52
Tilaajille
Elävä Iijoki souti jälleen Kipinän kyläjuhlaan – kyläjuhla täytti 40 vuotta ja lahjaksi kyläseura sai tervatynnyrin

Elävä Iijoki souti jälleen Kipinän ky­lä­juh­laan – ky­lä­juh­la täytti 40 vuotta ja lah­jak­si ky­lä­seu­ra sai ter­va­tyn­ny­rin

12.07.2023 10:31
Tilaajille
Rimminkankaan koulun kasvatit valtaavat Jyrkkäkosken heinäkuussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan koulun kas­va­tit val­taa­vat Jyrk­kä­kos­ken hei­nä­kuus­sa

28.06.2023 09:43 1
Tilaajille
Iijokiseutu 1983: Juhannus on kesän juhla – Mitä tapahtui juhannuksena neljäkymmentä vuotta sitten? Iijokiseudun arkisto paljastaa

Ii­jo­ki­seu­tu 1983: Ju­han­nus on kesän juhla – Mitä ta­pah­tui ju­han­nuk­se­na nel­jä­kym­men­tä vuotta sitten? Ii­jo­ki­seu­dun arkisto pal­jas­taa

22.06.2023 12:00
Tilaajille
Sotien opetukset esillä kansallisena veteraanipäivänä – Pudasjärvi maksoi isänmaan vapaudesta kovan hinnan

Sotien ope­tuk­set esillä kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä – Pu­das­jär­vi maksoi isän­maan va­pau­des­ta kovan hinnan

28.04.2023 05:00
Tilaajille
Kansallisen veteraanipäivän kaikille avointa juhlaa vietetään Pudasjärvellä Kurkisalissa torstaina

Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän kai­kil­le avointa juhlaa vie­te­tään Pu­das­jär­vel­lä Kur­ki­sa­lis­sa tors­tai­na

25.04.2023 16:31
Näin Pudasjärven Yrittäjät juhli Kurenkoskessa puheiden, palkitsemisten ja haitarimusiikin tahtiin – Katso kuvat juhlatunnelmasta

Näin Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät juhli Ku­ren­kos­kes­sa pu­hei­den, pal­kit­se­mis­ten ja hai­ta­ri­mu­sii­kin tahtiin – Katso kuvat juh­la­tun­nel­mas­ta

16.04.2023 16:32
Tilaajille
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haluaa talouspolitiikan suunnan muuttuvan: Yritykset tekevät lopulta kasvun, hän painotti Pudasjärvellä

Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen haluaa ta­lous­po­li­tii­kan suunnan muut­tu­van: Yri­tyk­set tekevät lopulta kasvun, hän pai­not­ti Pu­das­jär­vel­lä

15.04.2023 17:13
Tilaajille
Leikkien kohti pääsiäisen juhlintaa – Elmo ja Alvin ovat sitä mieltä, että pääsiäisessä parasta ovat suklaamunilla herkuttelu

Leik­kien kohti pää­siäi­sen juh­lin­taa – Elmo ja Alvin ovat sitä mieltä, että pää­siäi­ses­sä parasta ovat suk­laa­mu­nil­la her­kut­te­lu

06.04.2023 18:00
Tilaajille
Pankinahoilla joulu tehdään hiljakseen – Kunnon joulu valmistuu valosta, lämmöstä ja yhdessäolosta sekä kermasta ja voista

Pan­kin­ahoil­la joulu tehdään hil­jak­seen – Kunnon joulu val­mis­tuu va­los­ta, läm­mös­tä ja yh­des­sä­olos­ta sekä ker­mas­ta ja voista

22.12.2022 15:00
Tilaajille
Ensimmäisessä keräyksessä pudasjärveläiset haastoivat toisiaan ja tavoite saavutettiin heittämällä – Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Pudasjärven osastossa yhdessäolo on voimavara

En­sim­mäi­ses­sä ke­räyk­ses­sä pu­das­jär­ve­läi­set haas­toi­vat toi­siaan ja tavoite saa­vu­tet­tiin heit­tä­mäl­lä – Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tyk­sen Pu­das­jär­ven osas­tos­sa yh­des­sä­olo on voi­ma­va­ra

08.12.2022 05:00
Tilaajille
Näin Pudasjärvellä juhlittiin kiitollisena upeasta Suomesta – Ukrainan sota toi itsenäisyyspäivään oman vaikutuksensa

Näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin kii­tol­li­se­na upeasta Suo­mes­ta – Uk­rai­nan sota toi it­se­näi­syys­päi­vään oman vai­ku­tuk­sen­sa

07.12.2022 19:02
Tilaajille